English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č.266
Datum: 30.6.2022
Autor: Minařík, CWS ANB
 • Revize normy

  V CEN/ISO se m.j. připravuje ISO/DIS 15614-2:2022(E) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test —Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys.

  Svařování pod vodou

  Dne 2.6 se zúčastnil Ing. Václav Voves (CWS ANB) on-line jednání ISO/TC 44/SC 15, Underwater welding Zúčastnili se na jednání:

  • Michael Pett ‐ Chair/UK
  • Andrew DAVIS ‐ Committee Manager/US
  • Vaclav Voves ‐ CZ
  • Uwe Aschemeier ‐ US
  • Georges Maroudas ‐ GR
  • Ahmad Khairiri ‐ MY
  • David Gibson ‐ UK
  • Earl Toups ‐ NL
  • Elisabeth GUERIN ‐ FR
  • Olivier GUIZARD ‐ FR
  • Usani Ofem ‐ UK
  • Olivier GUIZARD ‐ FR

  Řešilo se: Návrh NP 15614-9 Specifikace a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 9: Podvodní hyperbarické svařování za mokra – výsledky a komentáře. (dokument N35 z 29/42022, resp. 20/5 2022) a ISO/TC 44/SC 3/WG 2 Klasifikace elektrod pro svařování pod vodou – společná pracovní skupina s TC 44/SC 15.

  Zasedání SR CWS ANB

  Dne 21.6. zasedala SR CWS ANB. Připravovala m.j. materiály pro VH. Vzala na vědomí Výroční zprávu CWS ANB za rok 2021, Zprávu DR CWS ANB, Návrh rozpočtu (který upravila), Zprávu Programové komise/Certifikační rady CWS ANB a.j.

  Na návrh Technické komise (TK) CWS ANB schválila SR změny TP A:

  • TP A 125Z4 – Kurzy pro svářeče kovů – organizace kurzu ve svářečských školách
  • TP A 132Z11 – Pravidlo pro zkoušky svářečů podle ČSN EN 287-6 a ČSN EN ISO 9606-2,3,4,5
  • TP A 216Z6 – Zkoušky svářečů – tupé svary tyčí
  • TP A 034Z6 – Doškolení a přezkoušení svářečů a zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705
  • TP A 121Z5 – Zřízení a vedení svářečské školy v systému CWS ANB pro svářeče kovů
  • Příloha TP A 121Z5 2022
  • TP A 215Z8 – Zkoušky páječů – tvrdé pájení. Aplikace ČSN EN ISO 13585

  Projednána SR možnost tisku více zkoušek svářečů na jeden certifikát. Bylo jednomyslně schváleno: 1 zkouška – 1 certifikát Toto stanovisko bylo podpořeno řadou důvodů. Jedním z důležitých je i přehlednost certifikátů a především rozsahu oprávnění.

  Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. rezignoval dopisem na členství ve SR CWS ANB (z důvodů věku). Zůstává „Čestný člen CWS ANB“.

  Zasedání VH CWS ANB

  • Dne 21.6. zasedala VH CWS ANB. Projednala všechny body podle Stanov. Jednalo se m.j o Výroční zprávu CWS ANB za rok 2021, Zprávu DR CWS ANB a Rozpočet. Tyto dokumenty schválila.
  • Podle Stanov bylo na VH provést volbu SR a DR. V době Covid-19 pokračovaly tyto orgány ve složení před epidemií na základě rozhodnutí VH (on-line). Proběhly volby členů SR a DR. Za Prof. Ing. Jaroslava Koukala,CSc. byl zvolen Doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Předsedou SR CWS ANB zůstává Ing. Pavel Flégl.
  • Doc. Schwarz žádal o svolání ATB pro vyšší svářečský personál a vyjasnění, kdo se bude podílet na učebnicích pro IWS a IWP.
  • Zároveň poukázal na nepřiměřenou obtížnost otázek národní databáze pro IWS modul Konstrukce. I tato záležitost by měla být řešena na workshopu ATB.

  Posouzení CWS ANB podle Certifikačních schémat EWF

  Dne 24.6.2022 proběhl „audit na žádost“ o úpravu akreditace ve smyslu Certifikačních schémat EWF. Jednalo se o dokumenty EWF 647 a EWF 581. Budete seznámeni s novými vzory našich certifikátů svářečů.

  ČSN EN ISO 3834-5

  ČSN EN ISO 3834-5:2022 v češtině je už dostupná v ČSN online.

  ESAB ON – LINE WORKSHOP ESAB 7/2022

  (určeno pro INT a EXT účastníky se zájmem o problematiku „METODY ČIŠTĚNÍ POVRCHU SVÁRŮ U NEREZAVĚJÍCÍCH OCELÍ“) proběhl 28.6.2022

  SPECIALTY ALLOYS WEBINAR THE EFFECT OF DIFFERENT POST WELD CLEANING PROCESSES ON THE CORROSION RESISTANCE OF STAINLESS STEELS

  Přednášel: PETER STONES | EUROPEAN BUSINESS DEVELOPMENT| SPECIALTYALLOYS GROUP | ESAB WELDING & CUTTINGPRODUCTS

  Seminář svářečských škol v Čejkovicích

  Ve dnech 28. a 29.6. proběhl seminář svářečských škol TESYDO, s.r.o.

  Pověření způsobilosti dodavatele ČD

  Získali jsme, po náročném auditu, pověření způsobilosti dodavatele ČD na další tři roky, rozšířené i o lepení.

  povereni-cd-c-710-do-31-7-2025-na-web.jpg

  Slovo na závěr

  Červnové počasí je jak na houpačce. Rekordní teploty daleko přes 30 stupňů na jedné straně a bouře a přívalové deště s teplotami i pod 10 stupňů.

  Červen je pro nás měsíc auditů a důležitých jednání a rozhodnutí.

  Na 75.Výroční zasedání IIW do Japonska v červenci 2022 (17 až 22.7.) nepoletíme. Bohužel Japonsko v důsledku pandemie COVID-19 zrušilo bezvízový styk (m.j. pro EU) a i další podmínky vstupu jsou velmi přísné. Pro Vaši informaci uvádím podmínky pro vstup do Japonska:

  V současné době je k podání žádosti o vízum za účelem krátkodobé služební cesty (nevýdělečný pobyt do 90 dnů) potřeba přinést následující dokumenty:

  • Platný cestovní pas (alespoň 2 volné stránky)
  • Fotografie pasového formátu
  • Potvrzení o registraci do systému ERFS (od japonské firmy/instituce, která tuto registraci provede na webu Ministerstva zdravotnictví Japonska) – tento doklad si žadatel vytiskne a přinese na ambasádu
  • Žádost o vízum
  • Dotazník
  • Objednávkový formulář
  • Sdělení
  • Cena 1000,- Kč
  • lná moc (v aj, podepsaná, nemusí být ověřená) P

  Žadatel se bohužel musí alespoň jednou dostavit osobně, bud při podání žádosti, nebo výdeji víza.

  Pro samotný vstup na japonské území platí nyní následující podmínky:

  1. Absolvovat PCR test na COVID-19 do 72 hodin před plánovaným odletem a mít s sebou na předepsaném japonsko-anglickém formuláři záznam o negativním výsledku. Formulář pro záznam výsledku lze stáhnout z webové stránky japonského Ministerstva zahraničních věcí: Valid Format of Certificate of Negative Test Result | Ministry of Foreign Affairs of Japan (mofa.go.jp)
  2. Absolvovat druhý test (RAT) po příletu na japonské letiště
  3. Vyplnit čestné prohlášení: https://www.mhlw.go.jp/content/000922229.pdf
  4. Vyplnit online dotazník: Questionnaire to persons entering or returning to Japan (emb-japan.go.jp) Po vyplnění je cestovateli přidělen QR kód, který je třeba stáhnout do mobilu/osobního počítače nebo vytisknout a předložit spolu s vyplněným čestným prohlášením karanténnímu úředníkovi po příletu do Japonska
  5. Je-li cestovatel plně očkován (včetně posilovací dávky) a může tuto skutečnost doložit příslušným certifikátem, nevztahuje se na něj povinnost 7-denní karantény po příletu. Není-li očkován 3 dávkami, čeká ho bohužel 7-denní, resp. 3-denní karanténa (plus test).

  Volný pohyb v Tokyu pro cizince je jen ve skupinách s průvodcem….24 hodin s nasazeným respirátorem či rouškou. Vložné na zasedání 150.000 JPY (1000 JPY cca 170 Kč) (Podmínky se mění v závislosti na počtu nakažených) Když jsme uvážili k tomu let delší než 15 hodin přes severní pól, Aljašku a Tichý ocean a čekání na výsledek PCR testu v karanténním hotelu, (kde můžeme být připojení on-line k jednání) rozhodli jsme, že je tam tolik věcí co se může po…., využijeme možnost hybridního zasedání a registrujeme se on-line (Flégl, Minařík). I tak, cena 80.000 JPY je dvojnásobná oproti loňskému roku.

  Většinou se berou v úvahu, při plánování jakéhokoliv zasedání, časová pásma. Japonci ale vtipně začínají v 8.30 – 12.30 a 14.00 - 18.00 (Tokyo Time – JST), což pro nás znamena 1.30 až 5.30 a 7.00 – 11.00. To se týká Výročního zasedání i všech komisí a IAB A, B, a Members meeting. Jistě budeme v tyto dny čilí jako rybičky. Budeme hlasovat i za Slovensko, Na Výročním zasedání IIW a v IAB - obdrželi jsme proxy votes.

  Co se stalo jinak? Koncert Rolling Stones byl úžasný, voda na koupališti teplá, pivo studené, nafta kolem 50, na Air Memorial v Roudnici celý den pršelo a nelétalo se, dnes 30 stupňů a výheň. Když večer píšu tyto řádky, vedro je úmorné.Tak skončím a půjdu se občerstvit. Přeji Vám krásné léto.

  Končím citátem Jana Wericha: U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku, a proto tady není žádný Einstein.


   Související

  Související témata
  Informační servis


  CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
  Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
  © Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.