Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=765


Informační servis č. 269
Datum: 28.9.2022
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc.; ředitel exekutivy CWS ANB

Revize (NWIP) ISO 13585, Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators

Norma specifikuje požadavky na kvalifikační zkoušky páječů a operátorů pájení pro kovové materiály. Poskytuje obecná ustanovení o požadavcích na kvalitu pájení. Platí pro následující procesy pájení podle ISO 8572 a ISO 4063:2009 s lokálním a obecným ohřevem:

 • 911 Infračervené tvrdé pájení;
 • 912 Plamenové tvrdé pájení;
 • 913 Laserové tvrdé pájení;
 • 914 Elektronové tvrdé pájení;
 • 916 Indukční tvrdé pájení;
 • 918 Odporové tvrdé pájení;
 • 919 Difúzní tvrdé pájení;
 • 921 Tvrdé pájení v peci;
 • 922 Tvrdé pájení ve vakuu;
 • 923 Tvrdé pájení v pájecí lázni;
 • 924 Tvrdé pájení v solné lázni
 • 925 Tvrdé pájení v tavidlové lázni;
 • 926 Tvrdé pájení ponořením;
 • 972 Obloukové pájení do úkosu.

Norma se nevztahuje na personál obsluhující pájecí zařízení, který nemá přímý vliv na kvalitu pájeného spoje, například personál naložení/vyložení pájecí jednotky nebo jen spuštění pájecího cyklu v automatickém pájení.

Principy normy lze aplikovat na jiné procesy pájení a materiály neuvedené. Norma neplatí pro pájení natvrdo pro letecké aplikace, na které se vztahuje ISO 11745.

Workshop o využití Harmonizované databáze zkoušek a její možnosti – on-line

Workshop vedl Tobias M. Rosado z EWF Management teamu Zúčastnilo se 14 osob.

Probíraná témata:

 1. Obecný přehled Harmonizované databáze zkoušek a jejích možností
  • Různé typy uživatelů
  • Přehled činnosti uživatelů v gesci ANB
  • Otázky/pochybnosti
 2. Překlady přihlašovacích a zkouškových termínů
  • Postup při překladu termínů harmonizovaných zkoušek databázových aplikací
  • Postup překladu rozložení harmonizovaných zkoušek (záhlaví; moduly a předměty různých úrovní) Překlady musí být autorizovány ANB
  • Otázky/pochybnosti
 3. Vyhledávání otázek a správa souboru otázek csv (uživatel ANB a uživatel ATB typu A)
  • Jak hledat konkrétní otázky podle úrovně/modulu/předmětu/atd.
  • Generování csv souboru s hledanými otázkami a manipulace se souborem csv
 4. Správa překladu otázek (uživatel ANB a uživatel ATB typu A)
  • Ručně jeden po druhém
  • Hromadně nahráním souboru csv s přeloženými otázkami
  • Překlady nahrané uživatelem ANB a validace překladů
  • Otázky/pochybnosti

  ...
 5. Správa offline (uživatel ANB a uživatel ATB typu A a B)
  • Vytváření offline zkoušek
  • Jak stáhnout soubory csv, které budou použity k nahrání odpovědí studentů
  • Jak obnovit soubory csv, které byly staženy, ale ztraceny
  • Nahrání csv souborů s odpověďmi studentů
  • Správa statistik zkoušek
  • Mazání výsledků nahrání zkoušek vygenerovaných ANB
  • Smazání výsledků nahrání testů generovaných ATB (uživatel ANB)
  • Otázky/pochybnosti
 6. Správa online zkoušek: vytváření online zkoušek a správa statistik (uživatel ANB a Uživatel ATB typu A a B)
  • Vytváření online zkoušek
  • Správa statistik zkoušek
  • Zvláštnosti online zkoušek (bodování, pokud je online zkouška vypnuta atd.)
  • Otázky/pochybnosti
 7. Přehled implementace Národní databáze zkoušek založené na harmonizovaných zkouškách
  • Databáze (software poskytnutý manažerským týmem)


...

Nové ATB definitivně schváleno

VŠB – TUO (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava byla definitivně schválena jako ATB (Approved Training Body) pro kvalifikace I/EWE,T,S a Sc- WRB (Speciální kurz pro svařování betonářských ocelí). To na základě auditu/kontroly probíhajícího kurzu IWE a IWT. Gratulujeme.

Technická konference TESYDO 2022

Tradiční seminář, již řadu let pořádaný, ve Valči, v překrásném wellness hotelu „Zámek Valeč“. Dříve tento seminář byl m.j. v Luhačovicích, Humpolci a Hrotovicích.

Z akce byl vydán obsáhlý sborník. Příspěvky ve sborníku pokývají celou projednávanou problematiku.

 1. Dozor, kontrola, inspekce, certifikace, autorizace, notifikace, posuzování shody konstrukcí výrobků i zařízení v rámci bezpečnosti, spolehlivosti, životnosti a trvanlivosti výrobků i zařízení - Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Tereza Kudělková, Mgr. Marek Kudělka, Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jana Matyášová, Ing. Jan Opletal
 2. Výhody certifikace a inspekce výrobků i zařízení, certifikace personálu a výrobních postupů, systému řízení kvality a systému řízení výroby, systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci i systému pracovního a životního prostředí i posouzení shody dalších vlastností výrobků - Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Marek Kudělka, Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Jan Opletal, Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jana Matyášová
 3. Odolnost provozovaných konstrukcí vůči tornádu - Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.
 4. Přibližný elasto-plastický výpočet napětí- Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.
 5. Význam rychlosti ochlazování na strukturu a vlastnosti vybraných konstrukčních ocelí - Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
 6. Účinnost chlazení stěn spalovacích komor pro spalovací turbíny - Prof. Ing. Stanislav Veselý, DrSc.
 7. Materialistický rozbor svarového spoje Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWT
 8. Strukturní změny při bodovém odporovém svařování pásů z trip-ocelí - Prof. Dr. Ing. Libor Beneš, Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.
 9. Technologie laserového svařování s dynamickým vychylováním svazku - principy a využití – Libor Mrňa, Hana Šebestová, Petr Horník, P. Novotný
 10. Porovnanie dvoch prístupov vyhotovenia heterogenného zvarového spoja žiarupevných ocelí komory – Peter Bernasovský, Martin Vitásek, Peter Brziak
 11. Porovnanie dvoch prístupov vyhotovenia heterogenného zvarového spoja žiarupevných ocelí komory – Peter Bernasovský, Martin Vitásek, Peter Brziak
 12. Progresivní technologie zpracování slitin Ni Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., Ing. Oskar Kwarteng, Prof. Dr. Wojciech Maziarz, Dr. Lukasz Rogal
 13. Svařování tlakových nádob podle evropských norem a technických zpráv CEN 2022 Ing. Jiří Podhora, CSc.
 14. Nové normy pro odporové svařování v roce 2022 Ing. Jiří Podhora, CSc.
 15. CWS ANB – záruka uznatelnosti dokladů svářečského personálu Ing. Václav Minařík, CSc
 16. Žárové nástřiky – od dentálních implantátů po letecké motory Jaroslav Kubíček, Jan Filipenský
 17. Provedení svarů v souvislostech s následným mořením Ing. Marian Sigmund, PhD., Ing. Marek Hendrych, Ing. Richard Kalný
 18. Tlaková zařízení – nové předpisy a normy Ing. Hana Floriánová
 19. Vysokopevné oceli, rozdělení a jejich použití v průmyslu Marek Slováček
 20. Význam nedestruktivních metod pro zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti tlakových zařízení – Ing. Václav Svoboda
 21. Inspekce technických zařízení a management rizik Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
 22. Nové a připravované technické normy ve svařování Ing. Václav Voves
 23. Poznatky a zkušenosti z kontrolní činnosti oblastního inspektorátu práce pro ústecký kraj a liberecký kraj na úseku vyhrazených tlakových zařízení – Ing. Milan Mocker
 24. Rotory parních a spalovacích turbín Ing. Vladimír Jílek
 25. Návrh a výpočet potrubí Ing. Jindřich Bednář
 26. Cena vzdělání a cena za vzdělání, cena za přínos Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej
 27. Co je technická praxe, co obsahuje, čím se prokazuje a jak se dokladuje, řízení týmu pracovníků i hodnocení pracovníků – Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej
 28. Co je přínosem zavedeného systému ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949 a ISO 3834 - Ing. Jan Opletal, Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Pavla Nejtková,Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jana Matyášová, Mgr. Marek Kudělka
 29. Měření, regulace, řízení, mechanizace, automatizace a robotizace Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej
 30. Budoucnost jaderných technologií - projekty 4. generace, malé reaktory, fúze Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Václav Kacetl, Ing. Petr Kadrnka
 31. Základní typy jaderných reaktorů - vývojové generace technologie jaderných reaktorů Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Václav Kacetl, Ing. Jan Opletal, Mgr. Marek Kudělka
 32. Tepelná čerpadla a chladící zařízení, posuzování shody a uvádění do provozu Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Václav Kacetl, Mgr. Marek Kudělka, Ing. Petr Kadrnka
 33. Vodík v energetice Ing. Václav Kacetl
 34. Jaderná energetika Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Petr Kadrnka, Mgr. Marek Kudělka, Ing. Václav Kacetl
 35. V evropě budou spuštěny čtyři nové jaderné bloky Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Václav Kacetl, Ing. Martin Myšák
 36. Paroplynová elektrárna Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Václav Kacetl
 37. Aplikace průmyslových robotů v oblasti obrábění Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej
 38. Právní předpisy upravující provoz ČOV Mgr. Tereza Kudělková
 39. Bezpečnost strojů a strojních zařízení Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Marek Kudělka, Ing Martin Myšák
 40. Bezpečnost strojních zařízení a strojů při jejich navrhování a konstruování, právní předpisy a technické normy – Mgr. Marek Kudělka, Mgr. Tereza Kudělková
 41. Strojní zařízení – posouzení rizik a bezpečnost při jejich užívání a provozu normy Ing. Tereza Kudělková, Ing. Naděžda Vlhová, Mgr. Marek Kudělka, Ing. Jana Matyášová
 42. Inspekce, dozor, kontrola, dohled, supervize Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jana Matyášová, Mgr. Marek Kudělka
 43. Vysvětlení k oprávnění a kvalifikaci firem Mgr. Marek Kudělka, Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jana Matyášová
 44. Ověřování i posuzování výrobků a technických zařízení Mgr. Marek Kudělka, Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jana Matyášová
 45. Základní požadavky na stavby dle CPR EU 305/2011 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka
 46. Bezpečnost spolehlivost, trvanlivost, životnost a kvalita výrobků Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Jan Opletal
 47. Materiály pro tlaková zařízení Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Petr Kadrnka, Ing. Zdeněk Balej
 48. Základní bezpečnostní požadavky na tlaková zařízení dle NV č. 219/2016 Sb. Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Václav Kacetl, Mgr. Marek Kudělka
 49. Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík – základní požadavky Ing. Václav Kacetl
 50. Co se mění v provozování vyhrazených tlakových zařízení Ing. Václav Kacetl
 51. EU směrnice o strojních zařízeních Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka
 52. Zákon č. 542/2020 Sb. – Zákon o výrobcích s ukončenou životností Mgr. Marek Kudělka
 53. Nařízení vlády 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti – Mgr. Marek Kudělka
 54. Nařízení vlády č. 194/2022 sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice bezpečnosti – Mgr. Marek Kudělka
 55. Přehled aktuálních nařízení vlády (NV) a EU Směrnic (ES, EHS, EC, EU, NEPR) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka
 56. Používání právně - technických předpisů a technických norem a jiných potřebných dokumentů v praxi – Mgr. Marek Kudělka, Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Jan Opletal
 57. Způsobilost svářeče je potvrzena odbornou kvalifikací i jeho zručností, dovedností a znalostí pro jeho uplatnění v praxi – Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal
 58. Co má znát a jak má jednat svářečský dozor a inspektor Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal
 59. Hodnocení svářečského dozoru a jeho začlenění ve firmách inspektor Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal
 60. Systém řízení kvality při svařování plastů a lepení plastů Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal
 61. Koroze plastických hmot – biologické vlivy Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal
 62. Materiály a požadavky pro konstrukce výrobků z plastů, plastových potrubí a nádob Ing. Zdeněk Balej
 63. Skupiny materiálů pro zkoušky, kvalifikaci a oprávnění svářečů, páječů a operátorů Ing. Zdeněk Balej
 64. Zásady pro provádění zkoušek svářečů, páječů a svářečských operátorů dle technických norem a pravidel CWS ANB – Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Zdeněk Balej
 65. Kvalifikované postupy k provádění výrobních a technologických procesů na výrobcích nebo zařízeních – Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej
 66. Doklady odborné způsobilosti a kvalifikace výrobních i montážních firem Ing. Zdeněk Balej, Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jana Matyášová
 67. Aktualizace a využití norem ČSN EN 1011-1 až -8 ve svářečské praxi Ing. Jan Opletal
 68. Svařování v plynárenství Ing. Jan Opletal
 69. Řada norem ČSN EN ISO 3834:2022 Ing. Naděžda Vlhová
 70. Systémy managementu, význam pro praxi, požadavky, zavádění ve firmách Ing. Jana Matyášová
 71. Co je systém řízení kvality a systém řízení výroby, zásady, požadavky Ing. Jana Matyášová
 72. Eurokódy v praxi Ing. Martin Myšák
 73. Postup pro kontrolu kvality procesu automatizovaného tepelného řezání (dělení) - protokol o kvalifikaci postupu řezání CPQR a specifikace postupu řezání CPS (pCPS) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Petr Kovář, Václav Leikep
 74. Kvalifikace postupů svařování kovových materiálů dle ČSN EN ISO 15614-1, -2, -3, -5 a -6 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Petr Kovář, Václav Leikep
 75. NDT zkušebna společnosti TESYDO Ing. Zbyněk Smetana, Petr Baláš
 76. Provádění návrhu a výroby výrobků dle platné legislativy, rovněž podle právně-technických předpisů, technických harmonizovaných a neharmonizovaných norem Mgr. Marek Kudělka, Ing. Naděžda Vlhová, Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Jana Matyášová
 77. Ovládací a řídící systémy strojů a zařízení Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Jan Opletal
 78. Nové povinnosti při provozu vyhrazených plynových zařízení Ing. Václav Kacetl
 79. NV č. 119/2016. Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh – Mgr. Marek Kudělka
 80. Ochrana zdraví při práci s lasery Mgr. Marek Kudělka Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jana Matyášová
 81. Ověřování technické bezpečnosti a spolehlivosti i životnosti výrobků a technických zařízení – Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Jan Opletal, Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jana Matyášová
 82. Plnění základních požadavků na provádění výrobků a technických zařízení a jejich sestav – Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Marek Kudělka, Mgr. Tereza Kudělková, Ing. Naděžda Vlhová, Ing. Jana Matyášová, Ing. Jan Opletal
 83. Proč je nutné zúčastňovat se odborných seminářů, školení a vzdělávání i konferencí Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej
 84. Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604, v souladu s ČSN EN 1090-2 a 3 Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Jan Opletal, Ing. Petr Kovář, Ing. Zbyněk Smetana, Václav Leikep, Mgr. Marek Kudělka
 85. Technické dodací podmínky kovových konstrukcí i dílců a provozní podmínky konstrukcí i dílců výrobků – Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Jan Opletal, Ing. Petr Kovář, Ing. Zbyněk Smetana, Václav Leikep
 86. Předepisování technických zásad výrobků i technických zařízení v konstrukční dokumentaci a v technické prováděcí i provozní dokumentaci Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Marek Kudělka, Mgr. Tereza Kudělková
 87. Předepisování technických zásad výrobků i technických zařízení v konstrukční dokumentaci a v technické prováděcí i provozní dokumentaci Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Mgr. Marek Kudělka, Mgr. Tereza Kudělková
 88. Provádění procesů svařování a pájení ve výrobě Ing. Vladimír Kudělka, PhD., Ing. Zdeněk Balej, Ing. Jan Opletal
 89. Označení CE pro stavební výrobky Ing. Naděžda Vlhová
 90. Nařízení evropského parlamentu a rady o strojních výrobcích (návrh) Mgr. Marek Kudělka
 91. Konstrukční řešení a dílenské zpracování ocelových konstrukcí před aplikací nátěrů Ing. Stanislav Krejčí
 92. Nové povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti odpadového hospodářství – Mgr. Tereza Kudělková
 93. Ochrana životního prostředí při práci v provozech povrchových úprav materiálů a výrobků – Mgr. Tereza Kudělková
 94. Aktuální vývojové směry pro zvýšení efektivity a produktivity svařovací výroby Bc. Martin Brunclík
 95. Laser a laserové svařování Ing. Ondřej Sopr
 96. Inovativní svařovací procesy Pavel Humlach
 97. Pojďme konečně něco udělat pro svářeče Bc. Oldřich Košťál
 98. Aplikace laserového svařování u velkoformátových produktů Ing. Ondřej Sopr
 99. Přídavné materiály, novinky, aplikace Ing. Aleš Plíhal


...


...

Ing.Václav Minařík,CSc. CWS ANB při přednášce


...

Ing.Václav Voves – CWS ANB při přednášce

25. ročník odborného semináře „Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování“

Tradiční seminář probíhal ve dnech 22. a 23. září 2022 v hotelu Sepetná na Ostravici v Beskydech. Zúčastnilo se 197 osob. Pořádal Český svářečský ústav, s.r.o.


...


...

Prof.Ing.Jaroslav Koukal,CSc. při zahájení semináře.

Byly předneseny následující přednášky:

 • Kolaborativní roboti EWM+DOOSAN - Obrusník, L. EWM HIGHTECH WELDING s.r.o.
 • Moderní modifikované digitálně řízené zkratové oblouky v praxi - Humlach, P. EWM HIGHTECH WELDING s.r.o.

 • ...
  Pavel Humlach

  Jak nám předvedli zástupci EWM a DOOSAN pan Humlach a Obrusník, kolaborativní robot umí nejen perfektně svařovat se zdroji EWM, ale zvládne i jinou činnost, která vyžaduje i jemné uchopení.


  ...
 • iWaVe inteligentní svařování CycleTig - Mládek, L., Fronius Česká Republika s.r.o.
 • 3D tisk metodou WAAM s využitím CMT metody - Mrňa, L., Ústav přístrojové mechaniky AV ČR, v.v.i.

 • ...
  Doc. Mrňa při přednášce

 • CWS ANB - záruka uznatelnosti dokladů svářečského personálu - Minařík, V., CWS ANB
 • Aktuální vývojové směry pro zvýšení efektivity a produktivity svařovací výroby-Brunclík, M., ARC-H a.s.
 • Laserové svařování velkoformátových dílců, ruční laserové svařování, kobotické svařování - Sopr,O., LaserTherm spol. s r.o.
 • Nové materiály vyžadují nové ochranné plyny - Halla, P., SIAD Czech spol. s r.o.
 • WeldEye – software pro řízení a kontrolu svařovací výroby - Šíp, M., ARC-H a.s.
 • Přehled dostupných metod zvyšování únavové životnosti svarů Brtník, T., SSAB Swedish Steel s.r.o.
 • Nové směry vývoje ve vybraných oblastech přídavných svařovacích materiálů Plíhal. A, Kuběnka, M., ESAB VAMBERK, s.r.o. člen koncernu
 • Odsávání karcinogenních zplodin ze svařování přímo u zdroje Čipera, V., ABICOR BINZEL svářecí technika spol. s r.o.
 • Jak svařit rám návěsu efektivně – rychle Vavrečka, V., Valk Welding CZ, s.r.o.
 • "FlexArc® Compact cell - nové modulární řešení zjednodušených svařovacích buněk Rybovič, J., ABB s.r.o.
 • Trajektorie při robotizovaném svařování – vznikající odchylky a možná řešení Marszal, A., FANUC Czech s.r.o.
 • Numerické simulace svařování – predikce lokální materiálové struktury a vlastností, deformací, zbytkového napětí a limitních stavů, včetně predikce vad Slováček, M., MECAS ESI s r.o.
 • Výrobní aplikace elektrických odporových předehřevů a následného lokálního TZ rozměrných svařovaných sestav v energetice, požadavky na legislativu a kvalifikaci personálu Benýr, L., Kastlová, J., ŠKODA JS, a.s.
 • Svařování tlustých plechů mlýnů pro důl zlata Delibašič, A., PSP Machinery s.r.o.
 • Plazmové vícevrstvé navařování rychlořezných ocelí Hrachovina, P., KSK s.r.o.
 • Využití aktivní termografie pro nedestruktivní kontrolu laserových svarů Zemánek, J., Brose CZ spol. s r.o.
 • Nejnovější trendy v robotickém svařování, celosvětově realizované projekty Trávníček, M., CLOOS PRAHA, sp;ol. s r.o.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.