English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 271
Datum: 29.11.2022
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc.; ředitel exekutivy CWS ANB

Dnes pár slov úvodem,

píši tohle 19. listopadu a napadl první sníh. Doufám, že máte všichni přezuto a zazimované chaty a chalupy.

Nás na CWS ANB čeká na jaře 2023 audit EWF, IAB. Postupně archivujeme, kontrolujeme, skartujeme, interní audity, přezkoumání managementem atd. Také jsem opravil cca 500 otázek harmonizované databáze a cca 200 přeložil. Je to nikdy nekončící příběh. V prosinci musíme poslat další otázky pro IWIP do Harmonizované databáze. Kdo neudělá hrozí pokuta 1000,- Euro od EWF.

Už jsme zaplatili harmonizované plastové vzorky pro IWIP do Jihoafrické republiky. Bohužel stále dodání odkládají. Teď by měly dojít do konce listopadu.

Doba covidová je snad za námi, ale on-line konference, semináře a on-line jednání jsou stále na denním pořádku. Dnes se takovému semináři říká „webinář“. Jednání jsou pořádána často jako „hybridní“, to znamená že část je přítomna a druhá kouká do monitoru počítače a je doma. Zvlášť z počátku provázely hybridní jednání zmatky u hlasování (někdo zvedal ruku v sále, jiný hlasoval speciálním programem on-line), často osoby přítomné na jednání nemají mikrofon při diskuzi a tak to neslyší osoby on-line. Oproti počátkům on-line přenosů jsme se ale mnohému naučili (umíme SKYPE, ZOOM, Teams, a další platformy) a tak už ke zmatkům obvykle nedochází. Už na jednání např. EWF i přítomní se přihlašují na on-line platformu a hlasují též on-line. To ovšem neudělají všichni přítomní (nemají třeba notebook) a tak se stále počítají hlasy a je to vždy náročné, kdo hlasoval jak.

Dobré je při on-line přenosu, aby si účastníci vypnuli kamery a mikrofony. Kameru by měl mít zapnutou pouze ten co mluví (samozřejmě i mikrofon) Není tak nápor na přenášená data. Alespoň jeden by měl být vidět. Jinak to je velmi neosobní, když nevidíte ani mluvčího / přednášejícího. Bohužel někdo nechá zapnutý mikrofon i když nemluví a je slyšet dětský pláč, štěkání psa, zvonění mobilu, neveřejný komentář a ještě další často i intimní záležitosti.

Jedním z průvodních jevů on-line jednání je jejich četnost. Dříve stačilo se sejít 2x za rok a šmytec. Teď jsme vyzývání k účasti na mezinárodním jednání každý měsíc několikrát (SC CEN, SC ISO, EWF, IIW, IAB, ISO, WG, ……). Má zvýšená četnost jednání kladný vliv na kvalitu projednávaných věcí, nebo jen jde do detailů, které zesložiťují procesy a je obtížné je splnit? Nejsem si jist, jestli v některých případech četnost jednání není pro obhajobu nutnosti a důležitosti úředníků a auditorů.

Nejhorší je, pokud on-line jednání řídí někdo z Asie. Začíná se ráno tamního času, pro Evropu je čas jednání po půlnoci hrozný. Ale o tom už byla řeč (příští rok bude Singapore). On-line jednání je velmi dobré při operativním řešení problémů ale není to úplná náhrada prezenčního jednání.

Otázky Harmonizovaných testů

Pro fixní testy I/EWE, I/EWT, I/EWS, I/EWP, IW, IWI-B, IWI-S a IWI-C máme přeloženo 3749 otázek a jejich počet stále stoupá. Dnes lze říci, že pro každý předmět existují minimálně 4 varianty fixního testu i s možností nagenerování kombinace rozdílných otázek. Pro IWI-B,S jsou připraveny protokoly ohybové zkoušky a certifikáty svářečů s chybami, aby je uchazeči objevili.

Stále nedošly z Jihoafrické republiky harmonizované plastové vzorky pro rozlomení.

Dochází k masivní opravě harmonizovaných otázek, za poslední měsíc cca 500 otázek a odpovědí zasláno ke kontrole překladu změn.

V současné době připravujeme další otázky v angličtině pro zaslání do Harmonizované databáze pro IWI-B,S.

International Welding Structure Designer (IWSD)

Po 8 letech se v ATB ČSU, s.r.o. v Ostravě konal kurz Mezinárodního svářečského konstruktéra svařovaných konstrukcí. Kurzu se zúčastnilo 12 posluchačů. Ředitel exekutivy CWS ANB byl na náslechu (přednáška Ing. Nekvasila) v rámci reauditu ATB.

Zasedání ISO/TC 44/SC 15

Dne 1/12 2022 proběhne on-line zasedání ISO/TC 44/SC 15 "Underwater welding". Zúčastní se manažer technické normalizace CWS ANB Ing. Václav Voves.

Program jednání:

  1. Opening of the meeting – December 1, 2022 at 07.00H US EST/13:00H CET
  2. Roll call of delegates
  3. Adoption of the draft agenda, N49
  4. Minutes of the last meeting, N45 and N46
  5. NP 15614-9, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials —Welding procedure test — Part 9: Underwater hyperbaric wet welding, result and comments N47 (draft)
  6. Other business
  7. Underwater welding electrode classifications
  8. Requirements concerning a subsequent meeting

CWS ANB vypracovala a zaslala ke schválení na ČAS Směrnici pro jednání zástupce ČR na on-line zasedání TC 44/SC 15.

Audit na ATB Českého svářečského ústavu

Dne 8.11.2022 provedl Ing. Václav Minařík reaudit na ATB na Českém svářečském ústavu, s.r.o. v Ostravě. Jednalo se o kvalifikace I/EWE, I/EWT, I/EWS, I/EWP, IWIP, Specializační kurz betonářských ocelí, IWSD, Sc-PHT (Tepelné zpracování svařenců). Právě probíhaly zkoušky I/EWE, I/EWT a výuka IWSD. Výsledkem bylo doporučení pro CR a SR pokračovat ve stávajícím rozsahu autorizace.

ČSN EN ISO 18278-1:2022

Předali jsme (CWS ANB) na ČAS: ČSN EN ISO 18278-1 Odporové svařování-Svařitelnost-Část 1:Obecné požadavky pro hodnoceni svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování

ISO/DIS 3834-6

Připravuje se ISO/DIS 3834-6:2023 Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834. Norma ISO nahradí TR (Technical Report z roku 2008) ČSN CEN ISO/TR 3834-6: 2008 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 6: Návod k zavedení ISO 3834

LaserTherm spol. s r.o.

Ve dnech 22. až 24.11. pořádala firma LaserTherm,spol. s r.o. ve Vejprnicích "OPEN DAYS"


...


...

DOD probíhaly ve spolupráci s firmou ARC – H, s.r.o. spolupracujícím členem CWS ANB.


...

Ruční laserové svařování


...

Robotické „Friction Stir Welding“ – Svařování třením s rozmíšením


...

Robotické „Friction Stir Welding“ – Svařování třením s rozmíšením


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.