English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 276
Datum: 30.4.2023
Autor: Minařík

Reaudit EWF a IAB(IIW)

Ve dnech 17. až 21.4. proběhl na CWS ANB:

 • 5. Reaudit ANB a
 • 4. Reaudit ANB CC.

Auditoři:

 • Michal Kubica (PL)
 • Yevgenija Chviertko (UA) on-line

V rámci reauditů proběhly i Witness audity:

 • ATB ČVUT, fakulta strojní , Ústav technologie I/EWE, I/EWT, I/EWS Doc.Ing.Ladislav Kolařík,PhD, prof.Ing. Jan Suchánek,CSc.
 • PAB ČSÚ Ostrava - FERRMON, spol. s r.o. Auditor PAB: Doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.

Výsledek auditů:

Po splnění několika připomínek (již jsme je splnili) - doporučení auditorů pro plnou autorizaci CWS ANB.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu auditu. Především: Ing. Pavlu Fléglovi, Ing. Haně Kulajtové, Janě Hývlové, doc. Ladislavu Kolaříkovi, PhD., prof. Ing. Janu Suchánkovi, CSc. doc. Ing. Drahomíru Schwarzovi, Ing. Janu Burešoví, Ing. Ondrovi Kysilkovi, Ing. Jaro Kubíčkovi a všem, kteří posílali dokumentaci auditory vybraných případů (151).

Nové publikace

 • Prof.Ing.Stanislav Vejvoda,CSc. : Komentář k posuzování únavové pevnosti zařízení a potrubí jaderných elektráren, Brno 2023 Vydal: TESYDO, s.r.o. ISBN 978-80-87102-40-4, 62 stran
 • Prof.Ing.Jaroslav Purmenský,DrSc. , Ing.Vladimír Kudělka, PhD.: Materiály pro energetiku, Brno 2023 Vydal: TESYDO, s.r.o. ISBN 978-80-87102-35-0, 88 stran
 • Prof.Ing.Dr. Bohumil Míšek, DrSc. Kompozity a Uhlíkové materiály, 3. rozšířené vydání, Brno srpen 2022 Vydal: TESYDO, s.r.o. ISBN 978-80-87102-34-3 99 stran
 • Ing.Stanislav Krejčí : Protikorozní ochrana, 2. doplněné a aktualizované vydání, Brno 2022 Vydal: TESYDO, s.r.o. ISBN 978-80-87102-30-5 166 stran

Koordinační porada k „Nařízení vlády č. 119/2016 Sb.“ (dále jen NV 119) a „Nařízení vlády č. 219/2016 Sb.“ (dále jen NV 219)

Pravidelná „koordinačka“ proběhla v Brně na SZÚ, s.p. dne 13. 4. 2023

Nový člena koordinační porady:

Bc. Petr Kuběna: Strojírenský zkušební ústav, s.p. Bc. Petr Kuběna bude rovněž garantem na zasedáních notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu (CABF PED/SPV).

 1. Projednání zápisu z koordinační porady ze dne 2022-10-04 a kontrola splnění stanovených úkolů
 2. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 3. Informace ze zasedání pracovní skupiny “tlak“ WGP pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 4. Informace ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 5. Náměty a požadavky jednotlivých účastníků porady
 6. Diskuse a závěr

Za CWS ANB se se zúčastnil Ing. Minařík a doc. Schwarz

Jednání Technického výboru ČIA pro akreditaci CO certifikujících osoby

Datum: 12. 4. 2023 ČIA

Program:

 1. Zahájení a schválení programu jednání TV
 2. Plnění závěrů z minulého zasedání
 3. Doporučení pro schválení odborných posuzovatelů/expertů
 4. Informace o aktuálním stavu akreditací v oblasti COP Od posledního zasedání TV COP byly upraveny tyto dokumenty a formuláře:
  • MPA 00-01-23 – Základní pravidla akreditačního procesu
  • MPA 00-09-22 – Flexibilní rozsah akreditace
  • MPA 60-01-22 – K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky
  • Žádost – flexibilita
  • Pokyn na zpracování přílohy č. 3 – 1/2022, která specifikuje rozsah udělené akreditace
  • Flexibilita – nový typ přílohy OA (stupeň volnosti)
  • Příloha č. 3
 5. Informace o aktuálním stavu certifikačních schémat
 6. Informace z technických komisí (NDT, svařování)
 7. Informace z mezinárodních organizací
 8. Na zasedání EA CC, které proběhlo ve dnech 27. -28. 9.2022 byly projednány výsledky činnosti TFG - nekonzistentnosti požadavků norem EN ISO 9606-1 ve vztahu k EN ISO/IEC 17024. Dále byla podána informace o stavu tvorby „Guide“ pro převod certifikátů, který je zaměřen především na zajištění ochrany osobních údajů.

 9. Informace z ČIA
 10. Ing. Jiří Růžička v rámci své prezentace informoval o:

  • Fungování ČIA po ukončení omezení ke COVID-19
  • Evaluaci ČIA ze strany EA (červen 2022)
  • Činnosti Centra technické normalizace
  • Akreditační činnosti

 11. Hlavní směry činnosti Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. na rok 2023 a plnění k 31. 12. 2022 - bez připomínek
 12. Diskuse, různé


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.