Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=799


Informační servis č. 278
Datum: 3.7.2023
Autor: Václav Minařík

Plastové vzorky pro IWIP

Konečně po dvou letech urgencí přišly z Jižní Ameriky plastové vzorky pro výuku a zkoušky mezinárodního inspekčního personálu. Na zasedání EWF v Amsterodamu na základě naší žádosti se do situace vložilo vedení EWF. Krabice měla přes 15 kg a v ní nasypány potlučené, odřené vzorky. Evidentně odlitky koutových a tupých svarů pro VT.


...


...

Za jednu sadu vzorků jsme museli zaplatit Jihoafrickému institutu svařování 1.208,- Euro, za dopravu 467,- Euro a clo 2714,- Kč. Toto je jedna z podmínek, aby byla prodloužena autorizace IAB pro mezinárodní inspekční svářečský personál.

Jednání Technické komise CWS ANB

Dne 27.6.2023 jednala v Praze Technická komise CWS ANB (TK). Na programu byla revize technických pravidel CWS ANB.

Bylo navrženo a schváleno TK nové TP A 150: Zkoušky svářečů-Tavné svařování – Laserové ruční svařování.

„Rozsah zkoušení zkušebních kusů je vždy podle TP A 136, TP A 132 a příslušné části normy ISO 9606“.

„Vyhodnocení zkoušky se řídí technickým pravidlem CWS ANB č. TP A 136 a TP A 132 s výjimkou provádění vizuální kontroly (VT) zkušebních kusů. S ohledem na specifika vizuální kontroly svarových spojů zhotovených laserovým svařováním budou pro vizuální kontrolu zkušebních kusů použity následující technické normy“:

  • ISO 9606-1 Ocel ISO 13919-1
  • ISO 9606-2 Hliník a jeho slitiny ISO 13919-2
  • ISO 9606-3 Měď a slitiny mědi ISO 13919-2
  • ISO 9606-4 Nikl a slitiny niklu ISO 13919-1
  • ISO 9606-5 Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu ISO 13919-1

Rozsah zkoušení zkušebních kusů je vždy podle TP A 136, TP A 132 a příslušné části normy ISO 9606.

Základní proměnné a rozsah kvalifikace je vždy podle TP A 136, TP A 132 a příslušné části normy ISO 9606.

Bylo navrženo a schváleno TK novéTP B 703: Požadavky na kvalitu při svařování termoplastů.

„Česká svářečská společnost (CWS ANB) vydává toto technické pravidlo z důvodů zajištění vhodně stanovených kritérií pro zavedení a posuzování systémů kvality pro svařování termoplastů. Protože evropské a národní normy pro zavedení systémů kvality dostatečně nespecifikují systémy kvality pro oblast svařování termoplastů, dává toto pravidlo návod k řešení této problematiky“.

TK komise projednala TP A 900: Technické doporučení pro pájení (NÁVOD PRO ZPRACOVÁNÍ).

Pro zajištění efektivní a kvalitní výroby při pájení a souvisejících procesech se stává nutností rovněž zavést (obdobně jako u svařování) řízení dílčích procedur pomocí vhodných postupů a jejich kontrolu, abychom mohli včas a efektivně odstranit případné zdroje možných potíží, které by mohli ovlivnit požadovanou kvalitu výrobku.

Do TP A 136 a 132 byl přidán odkaz na TP A 150

Dozorový audit ČIA na personál

Ve dnech 28. a 29.6.2023 proběhl pravidelný dozorový audit ČIA na CWS ANB CO 3032. Tři auditoři prověřovali systém kvality, prováděli vertikální prověrky jednotlivých akreditovaných funkcí i splnění legislativních požadavků (PED). Dne 29.6. 2023 proběhl witness audit ve svářečské škole Akademie řemesel – Střední škole technické na Zeleném pruhu v Praze 4. Děkuji všem, kteří se auditu zúčastnili.

Výsledek auditu – bez neshod.

Přejeme všem kolegům, spolupracujícím firmám, svářečskému personálu v systému CWS ANB hezké léto a dovolenou podle Vašeho gusta.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.