English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 279
Datum: 1.8.2023
Autor: Minařík, CWS ANB

76. Výroční zasedání IIW v Singapuru

Výroční zasedání IIW a mezinárodní konference IIW se konala ve dnech 16. až 21.7. 2023 v Marina Bay Sands Convention Centre v Singapuru. K řadě bodů se budeme vracet v dalších IS.

Generální zasedání

Probíhalo netradičně 16.7.2023 od 9.00 místního času. Bylo schváleno nové logo. Změna je v kruhu kolem zeměkoule, kde jsou výrazné svary a zeměkoule je černobílá.

Nové logo

Staré logo

Ještě starší logo

(Dle našeho názoru by se LOGO nemělo často měnit, když jsi klienti zvyknou na jedno) Ale nový sekretariát v Genova vyvinul úsilí i ve změně Loga. Posuďte sami).

1. Úvod S. Keller - úřadující president

1.1. Uvítání a omluvy

Jednání zahájil úřadující prezident IIW Sorin Keller přivítáním všech účastníků a poděkováním za jejich účast. Vyjádřil své nadšení z prvního setkání konaného za plné fyzické přítomnosti po pandemii a také u příležitosti 76. výročního zasedání IIW, kdy se bude konat oslava 75 let činnosti IIW.

Omluvu zaslala Bulharská svářečská společnost a následující členové představenstva IIW:

 • Y. Chvertko
 • J. Vogelsang
 • M. Tanaka.

1.2. Postupy pro Generální zasedání

S. Keller informoval Generální zasedání, že na několik let IIW přijala Robertova pravidla pro řízení Generálního zasedání IIW. Během poslední schůze však členové vyjádřili obavy, protože postup není široce přijímán na celosvětové úrovni a jednání bylo příliš komplikované na to, aby jej mohli řídit delegáti. Představenstvo IIW se proto rozhodlo uspořádat toto zasedání na základě standardních postupů používaných globálně. Jako taková budou Generálnímu zasedání předložena doporučení, která budou odhlasována prostou většinou, jak vyžaduje ústava IIW.

1.3. Potvrzení Quorum

Podle čl. 13 Ústavy je požadované kvórum dvě třetiny (2/3) celkového počtu členů, což znamená 34 členů z 51 zastoupených. Požadavek byl splněn, bylo zastoupeno 41 členů (viz prezenční listina) a pověřený prezident prohlásil shromáždění za platné.

2. Schválení programu (GA-0438r—2023) S. Keller

Podle Ústavy IIW byl návrh programu rozeslán více než 28 dní před zasedáním. Valná hromada schválila program jednomyslně.

3. Úvod prezidenta S. Keller

Zahájení 76. výročního zasedání IIW v Singapuru Úřadující prezident přednesl krátkou vzpomínku na pana Damiana Koteckiho, který přispěl k IIW v různých podobách jako předseda komise, pokladník, recenzent a autor. Na návrh úřadujícího prezidenta shromáždění uctilo minutou ticha jeho památku a všechny členy komunity IIW, kteří v uplynulém roce odešli.

4. Schválení zápisu z General Assembly pořádaného 17 července 2022 (GA-0437r-2023) S. Keller Schváleno

4.1. Plnění úkolů L. Costa pro Informaci

Generální ředitel IIW, Dr Luca Costa, oznámil, že během posledního setkání nebyly zaznamenány žádné akce

5. IIW Membership S. Keller Informace

5.1. Status členství

S. Keller uvedl dobrý příklad mezinárodní spolupráce členů IIW prostřednictvím IIW. Weld Australia a IIS se rozhodly založit společné stipendium jménem Paolo Corronca, který bohužel v průběhu roku zemřel. Inženýr bude vybrán v Itálii, bude kvalifikován jako IWE na náklady IIS a bude mít 6měsíční stipendium v Austrálii. IIW podpoří jeho účast na výročním shromáždění IIW na konci stipendia. Žádné další informace o členství v IIW nebyly hlášeny.

5.2. Noví členové

S. Keller informoval valnou hromadu, že žádní noví členové nejsou předloženi ke schválení

6. Svářečský charitativní fond IIW S. Keller (S. Aihara ) Informace

S. Aihara podal zprávu jako předseda výboru charitativního fondu IIW. Počáteční částka ve fondu v roce 2022 byla 23 000 EUR na základě počáteční alokace od IIW v roce 2021. Z této částky se představenstvo rozhodlo použít 13 780 EUR na podporu ukrajinského člena IIW, aby zaplatil členské poplatky IIW na rok 2022. a všechny minulé poplatky. Fond byl uzavřen s 9 220,00 EUR dne 31. prosince 2022.

V aktuálním roce byly přijaty dary od jednotlivců a členských společností IIW v celkové výši 10 897,33 EUR a představenstvo IIW již souhlasilo s vynaložením téměř 6 500 EUR na podporu Ukrajinské svářečské komunity na zaplacení členského poplatku IIW ve výši odpovědná členská společnost a účast na výročním shromáždění IIW. Představenstvo IIW vyjádřilo dárcům poděkování.

7. Výroční zpráva prezidenta IIW (GA-439-2023) S. Keller

Úřadující prezident předložil Valnému shromáždění výroční zprávu prezidenta IIW. Dokument podává přehled o činnosti sdružení v roce 2022 a představuje členům, co bylo s přidělenými prostředky uděláno.

Během jednání úřadující prezident informoval o změnách struktury řízení IIW, aktivitách v oblasti komunikace a marketingu, výsledcích dosažených časopisem IIW Journal Welding in the World, rozhodnutích a doporučeních pracovních skupin IIW a změně Vizuální identity a loga IIW.

V souladu s článkem 13 Ústavy byla zpráva předložena Valnému shromáždění ke schválení. Valná hromada schválila jednomyslně

8. IIW Finance S. Keller (T. Böllinghaus)

8.1. IIW 2022 rozpočet (GA-0440-2023) Schváleno

8.2. IAB rozpočet 2022 (GA-0441-2023) Pro informaci

8.3. 2023 Finanční situace a platby členského poplatku (GA–0442-2023) Pro informaci

8.4. 2024 IIW rozpočet (GA-0443-2023) schváleno

8.6. Ustavení IIW účetního auditora na 2023 Schváleno

9. Změny ve složení Directors S. Keller Schváleno

10. IIW Strategy 2023-2028 (GA-0445-2023) S. Keller Schváleno Schválení předcházela řada seminářů, jednání, workshopů atd,)

11. IIW Byelaws (GA-0447-2023) S. Keller Schváleno

12. IIW Board of Directors S. Keller

12.1. Obnovení IIW Board of Directors

 • IIW President (2023-2026) Novým prezident byl zvolen T. Böllinghaus
 • IIW Vice-President (2023-2026)
 • IIW Treasurer (2023-2026)
 • TMB Chair (2023-2026)
 • IAB Chair (2023-2026)
 • Directors (2023-2026) Schváleno

12.2. IIW Budoucí program pro vedoucí rezervy

13. IIW Technical Management Board (TMB) S. Egerland informace

14. IIW International Authorisation Board (IAB) B. Lee informace

B. Lee (předseda IAB) představil situaci týkající se činnosti Mezinárodního autorizačního výboru. Navzdory obtížným provozním podmínkám IAB pokračovala v práci na vývoji systému a IIW ANB a ANBCC nadále nabízely služby průmyslu a jednotlivcům na podporu svářečské komunity. V roce 2022 bylo vydáno:

 • 6 860 diplomů
 • 542 certifikátů personálu (nové a obnovené)
 • 517 firemních certifikátů (nových a obnovených)

Kumulativním způsobem do konce roku 2022 bylo vydáno přes 183 500 diplomů, 2 400 nových osobních certifikátů (pouze nové) a 3 000 firemních certifikátů (pouze nové).

Nové pozice rady IAB byly představeny tak, že Fernando Mañas byl zvolen předsedou IAB a nově byli zvoleni Imre Németh, Edi Damian a Simon Doe.

15. Council of IIW Senators D. Luciani informace

S. Keller představil Radu senátorů IIW, která byla ustavena několik měsíců před aktuálním zasedáním Valného shromáždění IIW. Radě předsedá bezprostřední minulý prezident D. Luciani, který představil rozsah rady, který má získat přehled o jednotlivcích, kteří zastávali významnou pozici v IIW (např. minulí prezidenti IIW), a zároveň ocenil jejich přínos pro IIW a celosvětový průmysl svařování a spojování. Rada se bude scházet na dálku 1 nebo 2krát ročně (na žádost prezidenta), aby získala přístup k rozsáhlým znalostem těchto výjimečných jedinců, aby pomohla IIW pokračovat v postupu.

16. IIW Advisory Council L. Costa informace

Luca Costa, jako předseda Rady, představil roli rady poskytovat představenstvu IIW strategické poradenství o potřebách svařovacího průmyslu.

17. Budoucí výroční zasedání a kongresy (GA-0445-2023) S. Keller informace

17.1. Budoucí IIW Annual Assemblies (2024, 2025)

 • 2024 Rhodes, Greece 06 – 12 July 2024 POTVRZENO
 • 2025 Genoa, Italy 22 – 27 June 2025 POTVRZENO

17.2. IIW Výroční zasedání 2026 bude v režii sekretariátu IIW

S. Keller představil nový model pro zpracování výročních shromáždění IIW od roku 2026. Zahrnuje přepracovanou roli pro IIW a místního hostitele a zavedení smluvního profesionálního organizátora kongresu (PCO).

17.3. IIW International Congresses and Associated Event informace

 • 2024 22-24 January Bangalore, India International Congress (IC-2024)

IIW Přidružené akce

 • 2023 12–15 říjen Beijing China (ISTS 18),
 • 2023 11-15 září Essen, Germany International Welders Competition
 • 2023 27-30 listopad Shenzhen, China Arc Cup International Welding Competition (bude potvrzeno)
 • 2024 8-9 květen Budapest, Hungary, Join Trans
 • 2024 7-10 říjen Kyiv, Ukraine WELDING AND RELATED TECHNOLOGIES 2024”

18. Různé S. Keller informace

19. Datum a místo příštího zasedání S. Keller informace

20. Ukončení S. Keller Schváleno

OPPENING CEREMONY

Proběhlo 16.7.2023 odpoledne v Marina Bay Sands Convention Centre. Po krátkém kulturním programu, zahájil oficiálně 76 Výroční zasedání IIW Sorin Keller a za pořadatele měl projev Dr.Zheng Sun.

V rámci otvíracího ceremoniálu byly předány ceny IIW pro vynikající vědce v oboru atd. K tomu se vrátíme v některém dalším IS.

Úřadující prezident IIW S.Keller zahajuje 76, Výroční zasedání

Dr.Zheng Sun – organizační ředitel 76.IIW v Singapuru

IAB - INTERNATIONAL AUTHORISATION BOARD GROUP A – Education, Training and Qualification Meeting of 17th of July 2023 (Monday) 08h30 – 18h00 Singapore, Republic of Singapore

1. Uvítání předsedou Group A. Nově příchozí delegáti se sami představili H. Dascau

2. Omluvy R. Ferraz

Omluvy od I. Nemeth a T. Liefaart z NIL, M. Kubica z L-GIT (CS), S. Nikolov from BWS, B. Gayer z MHtE, R. Banerjee z India IIW, A. Costa z ISQ, P. Radhakrishnan z SWS, Y. Chvertko z Paton Institute.BG, PL,

3. Schválení programu (IAB-WGA-459-23) H. Dascau Schváleno s doplňkem bodu 7.1

4. Schválení zápisu z on-line jednání 10. 1. 2023 (IAB-WGA-453-23) H. Dascau Schválena připomínka Indie. Změna bodu 7 s bodem 6.9 OK

5. Plnění úkolů R. Ferraz Schváleno. R.Ferraz prošla seznam úkolů a informovala o stavu řešení.

Přerušení: Luca Costa CEO a prezident IIW Sorin Keller předali diplomy a ocenění za účast a práci v IIW.

6.1. WGA#2a/2b – Existing Engineer / Technologist / Specialist / Practitioner Guidelines M. Poege

6.1.1. Zpráva předsedy

M. Pöge přednesl zprávu předsedy s odkazem na aktivity vyvinuté v posledních měsících.

6.1.2. Zpráva o modulární struktuře doc. IAB 252

Velmi velká pracovní skupina Cesta 1 existující, Cesta 2 „LEGO“ Guideline. Zkušební období 2 roky. ATB pokud budou chtít. V Německu trh nepřijme modulární „LEGO“ Guideline. Podpořila pouze jedna země cestu 2 – „LEGO“ cestu

.

6.1.3. Plán další práce

Na září/říjen je naplánováno jednání, na kterém se budou projednávat další aktivity a návrh modulárního přístupu EWF pro směrnici IAB 252. WG bude na návrhu pracovat a výsledky činnosti představí na příštím zasedání.

6.1.4. Otázky a odpovědi Všichni

Rakousko, India-vysvětlení o postupu, jak pro IWT. Září 2023 na jednání bude vše objasněno. Jednání bude o prezentaci nového pravidla, ne o diskuzi. Ta bude následovat později. Jen 2 země z 6 podpořily nové pravidlo o LEGO cestě. Pravidlo bude rozesláno všem ANB k vyjádření.

6.2. WGA#3a – Welder Curriculum WG Representative

6.2.1. Zpráva předsedy

L. Costa navrhl jmenovat convenora, člena pracovní skupiny, který by určil dalšího předsedu a pokračoval v probíhající práci. E. Gandolfo souhlasil, že se stane convenorem. (D)

Convenor souhlasil s tím, že výše uvedené úkoly budou řešeny do příštího zasedání skupiny A v lednu. India má zájem o práci ve WG.

6.2.2. Harmonizovaná databáze zkoušek Pracovní skupina začne také revidovat Harmonizovanou databázi zkoušek.

6.2.3. Plán další práce

6.2.4. Otázky a odpovědi Všichni

6.3. WGA#3b – Inspection Personnel Guideline L. Costa

6.3.1. Zpráva předsedy

Byl jeden hybridní meeting. 4 sety teoretických zkoušek jsou již k dispozici, 5 je ve vývoji. Plastové vzorky 16 zemí podepsalo utajení vzorků.

Czech (Mi) – „nemáme dokumentaci k vzorkům…“ Odpověď Luca COSTA CEO – nemá nikdo, vytvoříme brzy.

Vývoj Harmonizovaných zkoušek pro IWIP:

Teoretické zkoušky Sada #4 je dokončena, protože bylo postaráno o anglickou recenzi. Sada je připravena k zařazení do databáze zkoušek. Sada č. 5 je připravena k recenznímu procesu, který podporují I. Fernandes, J. Rosell a L. Costa (technická recenze) a J. Hufsey, I. Jaswal a D. Yalniz (jazyková recenze). Přehled praktických zkoušek Vývoj zpráv NDT a WPQR je dokončen. Dokončení práce je stále potřeba pro makrografická vyšetření (je třeba vypracovat master sheets) a WPS (je třeba dokončit revizi dokumentů). Vytvářejí se rentgenové snímky a připravují se zkoušky. Obsah brožury specifikací bude dokončen tak, aby zahrnoval odchylky v hodnotách od norem ISO, aby se vytvořil „falešný soubor specifikací“ a umožnila se bezplatná distribuce obsahu. WG očekává, že závěrečné praktické zkoušky budou dokončeny v lednu 2024 a poté budou mít ANB používající r3 směrnice IWIP 18 měsíců na přechod na novou revizi směrnice, nyní r5. (A)

Plastové vzorky Sady jsou schváleny a dodání je účinné od začátku roku 2023. Každá země se bude muset vypořádat s celními a dovozními cly. Vzorky zasílá SAIW s prohlášením, že materiály jsou pro účely školení a ne pro další prodej. V současné době bylo přijato 16 dohod o zachování důvěrnosti.

Byly prezentovány výsledky průzkumu ANB EWF, které mají ve svém rozsahu kvalifikaci E/IWIP. Protože existuje několik problémů, které musí řešit jak ANB, tak SAIW. Po schůzce skupiny A se bude konat schůzka s výkonným ředitelem SAIW. ANB jsou žádáni, aby pokračovali v podpisu požadovaných dohod a nákupu plastových vzorků, pokud chtějí zachovat kvalifikaci IWIP ve své působnosti, protože přechodné období brzy končí. Sladění směrnic IIW a EWF

L. Costa podal zprávu o sladění směrnic EWF a IIW pro IWIP. Návrh EWF na použití modulárního přístupu v kvalifikaci IWIP je řešen v pracovní skupině pro rozhodnutí, zda jej použít či nikoli. Cílem je v každém případě zachovat možnost využití obou alternativ, stávající i modulárního přístupu, pokud se dohodne WG a skupina A.

Doporučení WG je: Modulární přístup, který bude předložen skupině A ke schválení. V případě schválení bude zahájena revize stávající směrnice na základě návrhu EWF. Doporučení bylo schváleno, 4 členové se zdrželi hlasování. (D) Byla představena Tabulka hotových úkolů.

6.3.2. Plán další práce

L. Costa informoval o budoucích aktivitách plánovaných pro WG, které mimo jiné zahrnují vývoj chybějících částí praktické zkoušky a vývoj 5. sady harmonizovaných zkoušek pro každý kvalifikační stupeň. A také revize směrnice následující po té, kterou provedla EWF a již byla předána pracovní skupině.

6.3.3. Praktické zkoušky a harmonizované zkoušky

EWF začíná pracovat na více flexibilním přístupu ke kvalifikaci - nazývá se to „modulární přístup“ Nebude to mít vliv na ATB, předpokládají se kredity v modulárním systému. EWF popisuje více k výstupům, uvádí EQF!!! EQF je globální. Ke každé úrovni kvalifikace uvádí znalosti, dovednosti, odpovědnosti.. Obecně ale je obsah pravidla EWF ekvivalentní IIW.

 1. Schválení modulárního systému jako EWF
 2. Revize existujícího pravidla IAB na základě EWF.

6.3.4. Otázky a odpovědi

V průběhu projednávání. Indie otázky na vztah EWF a IAB, jaké diplomy mají vydávat. Diplomy jsou ekvivalentní. Rute Ferraz vysvětlila. Záleží na požadavcích trhu. Modulární struktura je mnohde výhodná. USA /Jeff modulární systém vede ke snížení výukových hodin. Korea – dotaz na rozdíly hodin v kurzech pro kvalifikaci IWIP mezi EWF a IIW. Jaký to má vliv na naše inspektory?, Další diskuze.

6.4. WGA#4a – Companies and Personnel Certification Systém S. Morra

6.4.1. Zpráva předsedy

Certifikační schéma pro svářečské inspektory IAB 360r0 DRAFT.

Dotazník:

 • Technické požadavky
 • Stavební konstrukce, PED,…
 • Účast na kurzu není nutná, ale „scoring systém“ znalostí. Příloha 2
 • technické specifické normy (EN 1090, PED,….)

6.4.2. HEP – Harmonised Examination Packages for Certification of Welding Inspection Personnel

6.4.2.1. Zkoušení harmonizovaný projekt Plán další práce -

WG bude generovat „welding generic code“, kde bude výkres s otázkami např.:

 • jaký svářeč může svařovat svar X?
 • jaká indikace je akceptovatelná pro PT?
 • xxxxx

V listopadu 2023 bude dotazník a ANB musí být akreditovaná. chtěla testovat a v lednu 2024 schválení IAB Gr A. ANB dostanou dotazník v listopadu a bude se testovat. Schválení by mělo proběhnout v lednu 2024. Všechny ANB musí být akreditované.

6.4.3. Otázky a odpovědi Všichni

6.5. WGA#6a – Blended Learning Activities F. Moll

6.5.1. Zpráva předsedy

F. Moll informoval o práci vypracované v posledních měsících a představil aktivní členy PS. WG zvažuje integraci evropské směrnice EWF pro laserový personál do směrnice IAB. Poslední jednání WG bylo on-line 11.7.2023.

 1. Frank Moll (Chair)
 2. Werner Philipp
 3. Inderpal Jaswal
 4. Vaclav Minarik
 5. Laurent Carbonne
 6. Sophie Ehrnrooth
 7. Anamaria Feier
 8. Imre Németh
 9. Erik Meiss
 10. Juha Kauppila
 11. Andry Ratovomanana
 12. Simone Rusca
 13. Tobias Rosado
 14. Boyoung Lee
 15. Anja König
 16. Juan Vicente Rosell
 17. Kittichai Sojiphan

6.5.2. Plán další práce - Zařazení pravidel EWF do Blended Learning

6.5.3. Otázky a odpovědi Všichni

6.6. WGA#7a –Welded Structures Designer Guideline A. König

6.6.1. Zpráva předsedy

M. Harzenmoser informed about the WG members

6.6.2. Zpráva o revizi IWSD pravidla. Velké zjednodušení. Otázka má být kvalifikace IWSD C-Comprehensive, S-Standard a B-Basic, nebo jen jedna kvalifikace. Cílem revize bude snížení počtu hodin, pouze jedna úroveň a modulární přístup.

6.6.3. Plán další práce - Pracovní skupina bude pracovat na přezkumu směrnice IWSD.

6.6.4. Otázky a odpovědi Všichni

6.7. WGA#8a – Alternativní Cesta I. Jaswal

6.7.1. Zpráva předsedy (IAB-WGA-446r1-23)

I. Jaswal podal zprávu o činnosti a členech WG.

6.7.2. Plán další práce - WG bude pokračovat v práci na revizi IAB-442 s procesem alternativní cesty z IAB-041. WG také vytvoří formulář žádosti inspektora pro alternativní cestu, pracovní list hodnocení a skript pro technický rozhovor. (A) Další schůzka je plánována na září/říjen 2023.

6.7.3. Otázky a odpovědi

6.8. WGA#9a – Mechanized, Orbital and Robot Welding J. Kauppila

6.8.1. Zpráva předsedy - J. Kauppila přednesl zprávu a aktivity WG.

6.8.2. Plán další práce - Předpokládané aktivity do konce roku jsou následující:

 1. Budou shromažďovány zkušenosti z pilotních kurzů a aktualizovány školicí situace v členských zemích skupiny WG.
 2. Koordinační práce s harmonizovanými otázkami bude provedena na průběžné schůzce v říjnu 2023 (průběžná schůzka zrušena v březnu).
 3. Probíhá marketing a aktivace školitelů. Největší potřeba a zájem je o školení robotického personálu. Nová ATB zahájí modul školení IRWP začátkem roku 2024.
 4. Spolupráce s WGA#6a bude provedena za účelem získání teoretického výcviku IMORWP části Blended learning.

6.8.3. Otázky a odpovědi

6.9. WGA#11a – Harmonizované zkoušky R. Ferraz

6.9.1. Zpráva předsedy IAB-WGA-418r4-23 - R. Ferraz informovala o práci pracovní skupiny a připomněl všem členům hlavní cíle pracovní skupiny. V dokumentech této pracovní skupiny nejsou potřeba žádné změny

6.9.2. Návrh na povinné použití Harmonizovaných zkoušek pro IWP a započítání známkování. – IAB-WGA-460-23 R. Ferraz předložila návrh, který nebyl pro nedostatek údajů schválen, 13 hlasy proti, 4 se zdrželi a 8 souhlasilo. (D) Bude představeno v lednu 2024. (A)

6.9.3. Plán další práce Další hlavní úkoly, které tato pracovní skupina vyvine, jsou následující:

 • Předseda WG ověří u systémového manažera manažerského týmu potřeby nových otázek pro Harmonizovanou databázi zkoušek a zajistí, že software bude vyhovovat rozhodnutím IAB GrA.
 • V případě potřeby přezkoumání OP-17 a dodatků.
 • V případě potřeby předkládání návrhů na fixní zkoušky připravené konkrétní pracovní skupinou IAB

6.9.4. Otázky a odpovědi

7. Harmonised database software R. Ferraz

7.1. Dotazník o pouřití Harmonizovaných zkoušek – IAB-WGA-461-23 R. Ferraz prezentovala výsledky průzkumu zaznamenané v dokumentu IAB-WGA-461-23. Vzhledem k nízkému počtu odpovědí na průzkum bylo rozhodnuto, že průzkum bude probíhat ještě dva týdny (D). Nová prezentace výsledků průzkumu bude provedena v lednu 2024. (A)

7.2. Informace – Pracovní skupina pro vývoj Harmonizovaných fixních testů (IAB-WGA-051r23-23) R. Ferraz referovala o vyvíjených aktivitách.

7.3. Informace - Database Questions and Fixed Exams Status of Development (IAB-WGA-056r23-23) R. Ferraz referovala o vyvíjených aktivitách

7.4. Informace - Implementation of Harmonised Examinations (IAB-WGA-057r22-21) R. Ferraz informovala o implementaci harmonizovaných zkoušek a upozornila, že některé vygenerované zkoušky nejsou nahrány zpět na server EWF. Nahrání testů umožňuje spolehlivé statistiky výsledků databáze.

7.5. Otázky a odpovědi Německo: nelze pokračovat stejným způsobem.

8. Různé

Nic k projednání

9. Datum a místo dalšího jednání R. Ferraz

Leden 2024

GROUP B – Implementation, Authorisation and Certification Meeting of 18th of July 2023 (Tuesday) 08h30 – 18h00 Singapore, Republic of Singapore

Některé body jednání jsou důvěrné a nelze je zveřejňovat.

1. Uvítání S. Morra S. Morra zahájil jednání přivítáním všech přítomných.

2. Omluvy R. Ferraz

Omluvy od I. Nemeth a T. Liefaart z NIL, M. Kubica z L-GIT (CS), S. Nikolov from BWS, B. Gayer z MHtE, R. Banerjee z India IIW, A. Costa z ISQ, P. Radhakrishnan z SWS, Y. Chvertko z Paton Institute.BG, PL,

3. Schválení programu (IAB WGB-788-23) S. Morra

Program jednání byl přijat s tímto dodatkem: Bod 7.1 Doporučení rady IAB o Nigeria Institute of Welding. (D) Schváleno 4. Schválení zápisu z on-line zasedání 11 ledna 2023 (IAB-WGB-787-23) S. Morra Zápis byl jednomyslně schválen.

5. Následné akce R. Ferraz

R. Ferraz prošela seznam akcí z předchozího jednání, kde uvedla splněné a potvrdil nevyřízené body v programu tohoto jednání.

6. Přístupové podmínky a přechodné období S. Morra

6.1. ISQ návrh pro E/IWE a E/IWT přístupových podmínek pro Brazilii (IAB-WGB-789-23) (IAB-WGB-790-23) ANB representant E. Assunção představil podmínky přístupu pro IWE a IWT, které byly jednomyslně schváleny.

6.2. AFS návrh pro IWE, IWT a IWS přístupové podmínky (IAB-WGB-791-23) P. Lebeau Diskuze Indie, Německo, Švýcarsko Změna po diskuzi. Schváleno

7. Autorizační aktivity

7.1. Zprávy vedoucích auditorů R.Ferraz ❖ ANB a ANBCC Rozsah – IAB-025r55-23 and IAB-351r24-23 R. Ferraz předložila aktuální seznam rozsahů ANB a rozsahů ANBCC a požádal všechny ANB a ANBCC o ověření správnosti informací na každém dokumentu. ❖ Audit Program - IAB-026r28-22 R. Ferraz pro informaci odkázala na aktuální program auditů. ❖ Dokumenty auditorů – IAB-ASS-00r2-23 R. Ferraz prezentovala aktuální stav dokumentů auditorů a nebylo co hlásit. ❖ Peer auditoři návrh na 2 volná místa - IAB-WGB-792-23 Schváleni podle dokumentu ❖ Blend Learning Assessors’ návrh na 1 místo - IAB-WGB-792-23 Schváleno Situace ANB Nigerie – doporučení suspendovat ANB dočasně, aby měli čas vyjasnit sporné body a novou situaci. Diskuze. Hlavní auditor provede další audit. Schváleno.

7.2. ANBs a ANBCCs zprávy auditorů R. Ferraz

R. Ferraz předložila tabulku auditů, dokument IAB-WGB-716r5-23, a všechna doporučení byla schválena. (D) TWI ANB: Malajsie by měla být z oblasti působnosti vypuštěna. Doporučení na základě zpráv auditorů a souhrnná tabulka auditů (IAB-WGB-716r4-23)

Schváleno následující:

 • ❖ ISQ – ANB – Portugal ANB Re-Assessment Audit (IAB-WGB-793-23)
 • ❖ CESOL – ANB – Spain ANB Re-Assessment Audit (IAB-WGB-794-23)
 • ❖ CESOL – ANBCC – Spain ANBCC Re-Assessment Audit (IAB-WGB-795-23)
 • ❖ PWI-TQC – ANB – Ukraine ANB Re-Assessment Audit (IAB-WGB-796-23)
 • ❖ PATONCERT – ANBCC – Ukraine ANBCC Surveillance Audit (IAB-WGB-797-23)
 • ❖ CWS – ANB – Czech Republic ANB Re-assessment Audit (IAB-WGB-798-23)
 • ❖ CWS – ANBCC – Czech Republic ANBCC Re-assessment Audit (IAB-WGB-799-23)
 • ❖ AFS – ANB – France ANB Re-assessment Audit (IAB-WGB-800-23)
 • ❖ AFS – ANBCC – France ANBCC Re-assessment Audit (IAB-WGB-801-23)
 • ❖ CANB – ANB – China ANB Re-assessment Audit (IAB-WGB-802-23)
 • ❖ CANBCC – ANB – China ANBCC Re-assessment Audit (IAB-WGB-803-23)
 • ❖ SWS – ANB – Singapore ANBCC Re-assessment Audit (IAB-WGB-804-23)

Schváleno

7.3. Ústní zprávy auditorů R. Ferraz - Souhrnná tabulka auditů (IAB-WGB-716r4-23)

7.4. ANB/ANBCC Status přihlášek R. Ferraz – Souhrnná tabulka auditů (IAB-WGB-716r4-23)

7.5. ANBs Blended Learning Activities R. Ferraz Doporučení auditorů na základě zpráv z auditůa souhrnné tabulky auditů (IAB-WGB-716r3-22) ❖ SDVT – ANB – Slovenia ANB BL Monitoring Assessment Audit (IAB-WGB-805-23)

7.6. Zpráva o statutu auditorů R. Ferraz - ❖ Statut auditorů certifikace (IAB-099r36-22)

7.7. Otázky a odpovědi R. Ferraz

8. Pracovní skupiny

8.1. WG B#1 – Rules and OPs R. Ferraz

8.1.1. Zpráva předsedy

8.1.2. Update of IAB-001 vložením Log of Changes statements (doc IAB—247r32-22) - IAB-001r12-23-July 2023 2020-IIW ANB Rules-Draft 1 R. Ferraz představila navrhovanou aktualizaci.

8.1.3. Návrh na vzdálené/on-line zkoušky (IAB-WGB-806-23)

Pravidlo pro zkoušky on-line. Poměrně složité podmínky pro zkoušku a řada podmínek, které musí splnit zkoušený. Návrh byl schválen. (D) Změny v IAB 001 budou vloženy do nové revize IAB, která byla schválena, do předchozí položky, pokud to nebude možné, budou vloženy do Protokolu změn. (A) Zahrnout dálkový ovladač před porotou a dozorcem.

8.1.4. Návrh na poplatky za audity pro vicenásobný systém (IAB-WGB-807-23) Schváleno. Již bylo schváleno EWF. Ve finále dojde ke snížení ceny za audity.

8.1.5. Žádost Indie ohledně auditů (IAB-WGB-784r1-23) Indie žádá prodloužení doby platnosti on-line dozorového auditu ze 2 let o 3 další roky. Vzhledem k finanční situaci po COVID-19. Návrh není jasný. Velká diskuze. 13 PRO 5 PROTI 10 ZDRŽELO.

8.1.6. Plán další práce

8.1.7. Otázky a odpovědi Všichni

8.2. WG B#6 – Certification Systems - Companies and Personnel S. Morra

8.2.1. Zpráva předsedy

S. Morra informoval, že pracovní skupina pro digitální diplomy/certifikáty nevyvíjela žádnou činnost. Ale v EWF se vyvíjí projekt, který má mít platformu, která spravuje digitální diplomy/certifikáty, které by mohli používat členové IAB. E. Assunção představil platformu digitálních certifikátů/diplomů, kterou vyvíjí EWF. Plán implementace bude předložen v lednu 2024

8.2.2. Prezentace certifikačního systému pro inspektory (IAB-360r0-Draft 10)

S. Morra podal zprávu o činnosti pracovní skupiny související se systémem certifikace svářečských inspektorů a systémem certifikace výrobců.

8.2.3. Externí svářečské dozory

8.2.4. Plán další práce

8.2.5. Otázky a odpovědi Všichni

8.3. Task Force B#2 - Digitální Certifikáty/Diplomy S. Morra PIlotni ověřování.

8.3.1. Zpráva předsedy

8.3.2. Plán další práce

8.3.3. Otázky a odpovědi Všichni

9. Stížnosti

9.1. Zpráva o rozhodnutí ohledně stížnosti na SZA. S. Morra podal zprávu o procesu stížnosti a rozhodnutí přijatém Komisí pro stížnosti, která stížnost považovala za neplatnou.

S. Morra

10. Různé Všichni

Nic k projednání

11. Datum a místo příštího zasedání R. Ferraz - Příští jednání skupiny B se bude konat v lednu 2024. Manažerský tým potvrdí delegátům datum a čas

IAB Members meeting Místo: Marina Bay Sands Convention Centre

1 – Uvítání a úvod B. Lee uvítal účastníky Members Meeting.

2 – Omluvy účasti

Omluvy od I. Nemeth a T. Liefaart z NIL, M. Kubica z L-GIT (CS), S. Nikolov z BWS, B. Gayer z MHtE, R. Banerjee z India Institute of Welding, A. Costa z ISQ, P. Radhakrishnan z SWS, Y. Chvertko z Paton Institute.

3 – Přijetí programu Program byl přijat. (D)

4 - Schválení zápisu Zápis z Members Meeting IAB, leden 2023, dokument IAB-MM-125-23, byl jednomyslně schválen. (D)

5 – Plnění úkolů - R. Ferraz prošla navazujícími akcemi z předchozího jednání, které byly buď dokončeny, nebo byly na programu tohoto jednání.

6 – Výkony IAB - R. Ferraz prezentovala data vydaných diplomů a certifikátů zaměstnanců a firem v roce 2022 a jejich srovnání s rokem 2021 a také předchozími roky (IAB-MM-128-23).

7 - Zpráva o činnosti systémů kvalifikace a certifikace v roce 2022 - R. Ferraz představila zprávu o aktivitách kvalifikačních a certifikačních systémů v roce 2022 (IAB-MM-127-23).

8 – Podmínky působnosti IAB - R. Ferraz představila IIW RD 277 dokument definující podmínky IAB se zaměřením na změny zavedené, co bylo uvedeno v IAB-065.

9 - vedení IAB/Operační plán IAB B. Lee představil novou strategii IIW včetně podrobnějších informací o operačním plánu a opatřeních uvedených v tomto dokumentu.

10 - Propagace a marketing WG - B. Lee podal zprávu o stavu práce vykonané v rámci WG. Dále informoval o kontaktech uskutečněných v průmyslu, jmenovitě sdružení vlastníků lodí a inspekční organizace pro povědomí o koordinaci svařování. Kontakty budou pokračovat i v budoucnu. L. Costa a B. Lee budou pokračovat v činnosti, aby kontaktovali identifikované mezinárodní organizace za účelem podpory systému kvalifikace/certifikace IIW a používání ISO 14731.

11- Marketingové aktivity IIW - L. Costa představil nové logo a webové stránky IIW a nové orgány instalované v organizaci IIW, jako je Poradní rada IIW, s cílem poskytnout IIW doporučení pro zlepšení její činnosti. V rámci marketingových aktivit IIW rozvíjí společnost IIW několik kontaktů s dodavateli zařízení a dalšími hráči.

12 – Strategie IIW - Bylo to řešeno v bodě 9.

13 - Projekty EU/Vazba na harmonizované systémy E&T&Q&C - E. Assunção představil aktivitu projektů EU (IAB-MM-120r2-23), které vyvíjí EWF, a propojení s vývojem kombinovaného systému.

14 – Komunikace a marketing - E. Assunção představil nejnovější vývoj v propagačních činnostech (IAB-MM-113r2-23), které vede oblast marketingu a komunikace manažerského týmu.

15 - Rozhodnutí Board IAB

R. Ferraz informovala o rozhodnutích IAB BD, která byla projednána a schválena ve skupinách A a B:

 • Plastové vzorky IWIP, kterými se zabývá skupina A
 • E. O. Paton Welding Institute osvobození od placení členského poplatku IAB 2023.
 • Průzkum o dokončení otázek z databáze zkoušek, kterými se zabývá skupina A Aktualizace členských poplatků podle inflace a podle definice v Servisní smlouvě EWF
 • Nigeria Institute of Welding Status ANB řešený ve skupině B
 • IIW byla schválena Board IAB a schválena členy IAB. (D)

16 – Návrhy členů IAB

R. Bose (Indie) požádal o zpracování poplatku za audit ANB/ANBCC. B. Lee požádal členy, aby zaslali návrhy Management týmu. (A)

17. – Board IAB červenec 2023–2026

R. Ferraz představila složení Board IAB na období červenec 2023-2026 takto:

 • • PŘEDSEDA IAB – Fernando Mañas
 • • Předseda Group A – Horia Dascau
 • • Předseda Group B – Stefano Morra
 • • ZÁSTUPCE EVROPY – Imre Németh
 • • ZÁSTUPCE ASIE – Edi Diarman
 • • ZÁSTUPCE AFRIKY/OCEÁNIE – Simon Doe
 • • ZÁSTUPCE AMERIKY – Jeff Hufsey

Složení bude přizpůsobeno novým podmínkám IAB. (A)

18 - Datum a místo příští schůze - Další schůzka bude online v lednu 2024. Datum a čas budou upřesněny. (A)


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.