English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 281
Datum: 27.10.2023
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc., ředitel exekutivy CWS ANB

Koordinační porada podle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a č. 219/2016 Sb.

dne 2023-10-05 v SZÚ, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno v 10.00 hodin.
 1. Projednání zápisu z koordinační porady ze dne 2023-04-13 a kontrola splnění stanovených úkolů
 2. Informace ze zasedání notifikovaných orgánů pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 3. Informace ze zasedání pracovní skupiny “tlak“ WGP pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby v Bruselu, předání získaných dokumentů
 4. Náměty a požadavky jednotlivých účastníků porady
 5. Diskuze a závěr

MSV v Brně

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 10. až 13.10. se zúčastnil člen CWS ANB, firma TESYDO, s.r.o. K dispozici byly i materiály CWS ANB.


...

Novinky ve svařování

Dne 10.10.21023 pořádala společnost DOM - ZO 13, s.r.o. pravidelný odborný seminář „Novinky ve svařování“. Účast přes 120 osob

Seznam odborných přednášek:

 • Úvodní slovo, poskytování služeb - Petr Pařízek, Ing. Miloslav Musil DOM – ZO 13, s.r.o.
 • CWS ANB 2023 - Ing. Václav Minařík, CSc. CWS ANB
 • Novinky v legislativě pro svařování železničních kolejových vozidel - Petr Pařízek DOM – ZO 13, s.r.o.
 • Vliv typu svaru (tupý vs. koutový), úhlové deformace, vrubového účinku a jakosti materiálu (ocel S700MC vs. S 460MC) na únavovou životnost svařovaných konstrukcí - Ing. Martin Švec TUL Liberec
 • Zvláštní proces svařování v oblasti kolejových vozidel – výroba a opravy - Milan Kadlec České dráhy, a.s.
 • Přídavné materiály včera, dnes a zítra - Ing. Aleš Plíhal, Martin Kuběnka ESAB Vamberk
 • Obří sochy Karlín - Ing. Pavel Klepetko ACO Industries k.s.
 • Nové a připravované normy pro oblast svařování - Ing. Václav Voves CWS ANB

 • ...


  ...

Komise koordinačního pracoviště – stavební výrobky

Dne 19.října 2023 jednala Komise koordinačního pracoviště pro stavební výrobky na TZUS, s.p. v Praze.

Program:

 1. Kontrola zápisu ze dne 26.4.2023
 2. Záležitosti notifikující autority – ÚNMZ
 3. Informace z Poradní skupiny GNB-CPR
 4. Koordinační záležitosti NV 163 - provádění dohledů - přepis certifikátů při změně firmy (název, IČO)

ŠKOLENÍ CWS ANB

Školení zkušebních orgánů a auditorů probíhalo ve dnech 25 a 26. října 2023 v Hotelu Dvořák v Táboře. Všichni účastníci obdrželi příručku „Základy svařování laserem Metoda 52“


...


...

Program:

25. ŘÍJNA – středa

 • 9:00 Registrace účastníků, ubytování
 • 10:00 Zahájení, úvodní slovo Ing. Václav Minařík, CWS-ANB Ing. Alexandr Bareš, UNO PRAHA
 • 10:10 Svařování v ČR, Evropě a ve světě, činnost CWS ANB Ing. Václav Minařík, CWS-ANB
 • 10:50 Provádění zkoušek kovů – legislativa, dokumentace Ing. Zdeněk Balej, TESYDO Brno

 • ...

 • 11:30 Provádění zkoušek plastů - legislativa, dokumentace Ladislav Ondráček, UNO PRAHA

 • ...

 • 11:50 Moderní trendy v technických materiálech a jejich spojování Ing. David Hrstka Ph.D., SVV Praha

 • ...

 • 14:00 Novinky v oblasti svařování kovů Ing. Václav Brunclík, ARC-H

 • ...

 • 14.20 Chemická odolnost termoplastů a její vyhodnocování Ing. Jan Michalíček, Röchling Engineering Plastics, s.r.o
 • 15:00 Zkoušky svarových spojů – Zkušebna UNO Praha Ing. Alexandr Bareš, UNO Praha
 • 15:45 Laserové svařování – moderní trendy a praxe Ing. Václav Minařík, CWS-ANB
 • 16:15 Laserové svařování – bezpečnostní aspekty a legislativa Petr Pařízek, DOM-ZO
 • 16:40 Evidence svářečů – novinky, komentáře, zkušenosti Ing. Miloslav Musil, DOM-ZO
 • 17:00 Kvalifikace svářečů pro energetiku - zkušenosti a praxe Ing. Jiří Hajdík, Ph.D., ČEZ
 • 17:40 Odborný test.
 • 18:00 Vyhodnocení testu, diskuze

26. ŘÍJNA – čtvrtek

 • 10:00 Exkurze - Röchling Engineering Plastics, s.r.o.

ČSN EN ISO 5817

Upozorňujeme že, je vydána v češtině norma ČSN EN ISO 5817:2023 Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Stupně kvality pro vady

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 5817:2014), které bylo technicky revidováno. Hlavní změny jsou následující:

 • redakční aktualizace;
 • skutečná tloušťka nosného průřezu koutového svaru aA, použitá v tabulce 1, č. 1.3, 1.4, 1.16 a 3.2;
 • změněné nebo doplněné údaje v tabulce 1, č. 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.14, 1.16, 1.19, 2.12, 2.13 a 4.1;
 • tabulka 1, č. 4.1 vyloučení některých vad a změna kritérií přípustnosti;
 • zrušení bývalé Přílohy B.

ČSN EN ISO 17663

Upozorňujeme že, je vydána v češtině norma ČSN EN ISO 17663:2023. Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 17663:2009), které bylo technicky revidováno. Hlavní změny jsou následující:

 • normativní odkazy byly aktualizovány;
 • do článku 9.5 bylo doplněno přivařování svorníků obloukem;
 • byl revidován obrázek A.1.

Norma uvádí v článku 6:

Výrobce musí jmenovat dostatečný počet schopných pracovníků pro přípravu, provádění a kontrolu tepelného zpracování podle specifikovaných požadavků.

Oprávněnost pracovníků provádějících tepelné zpracování musí být výrobcem potvrzena (způsob potvrzení: podpora trasování metody).

Pracovníci musí být vyškoleni a musí být schopni přečíst instrukce o tepelném zpracování, porozumět jim a zavést je, např. programování regulátorů, instalace termočlánků, kontrola kompenzačního vedení.

V této souvislosti uvádím Speciální kurz EWF 628: Tepelné zpracování svarových spojů (Sc-PHT); (Personnel with Responsibility For Heat Treatment of Welded Joints) – 3 úrovně: B (Basic), S (Standard), C (Comprehensive).

Vyučující ATB:

 1. ČSÚ Ostrava – pracoviště Plzeň ARC Heating http://www.csuostrava.eu/index.php/cs/
 2. Svarservis Ostrava https://www.svarservis.cz/

ČSN EN ISO 25901-2

Upozorňujeme že, je vydána v češtině norma ČSN EN ISO 25901-2:2023: Svařování a příbuzné procesy – Slovník – Část 2: Zdraví a bezpečnost Upozornění na národní přílohu:

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje český překlad termínů a definic přejímané evropské normy a český abecední rejstřík.

ČSN EN ISO 4063

Upozorňujeme že, je vydána v češtině norma ČSN EN ISO 4063:2023: Svařování, pájení na tvrdo, pájení na měkko a řezání – Přehled metod a jejich číslování. Toto páté vydání zrušuje a nahrazuje čtvrté vydání (ISO 4063:2009), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny jsou následující: – začlenění metod a odpovídajících referenčních čísel pro svařování a tepelné spojování plastů.

Jednání ISO/TC 44/SC 15 Underwater Welding

Místo a datum On-line zasedání dne 12/10 2023

Zpracovatel/CTN Česká svářečská společnost ANB (CWS ANB), Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha

Složení delegace Ing. Václav Voves, CWS ANB

1 Zahájení jednání 2023-10-12 v 13:00

Jednání zahájili předseda ISO/TC 44/SC 15 p. Michael Pett (GB) spolu s tajemníkem ISO/TC 44 Andrew Davisem. Oba přivítali účastníky jednání a jednání oficiálně zahájili.

2 Prezence delegátů

Přítomní delegáti se představili. Jednání se zúčastnili kromě Andrewa DAVISE (US), tajemníka ISO/TC 44 a předsedy ISO/TC 44/SC 15 Michaela PETTA (GB) ještě A. KHAIRIRI (MY), Walter HENZ (DE), Uwe ASCHEMEIER (US) Elisabeth GUERIN (FR), Earl TOUPS (NL), Usani OFEM (GB), George MAROUDAS (GR) a Václav Voves.

Schválení programu jednání (dokument N72 z 5/8 2023)

Program byl schválen bez jakýchkoliv připomínek a změn.

4 Schválení zápisu z minulého zasedání 2023-06-29 (dokumenty N68 – zápis a N69 – účast na jednání – oba z 4/7 2023)

Zápis z předchozího jednání byl schválen tak, jak byl navržen, bez jakékoliv změny.

5 Návrh NP 15614-9 Specifikace a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 9: Podvodní hyperbarické svařování za mokra – výsledky a komentáře. (dokument N71 – opravený návrh, připomínky k předchozímu návrhu – N72, dodatečné připomínky k N71 – N73)

Projednávání návrhu pokračovalo. Z USA byla obdržena pouze jedna připomínka, která byla dříve zvažována. Komentář byl odmítnut. Spojené království navrhlo doplnit do návrhu normy 3 definice pro:

 • hyperbarické svařování za mokra
 • základní proměnná
 • nepodstatná proměnná

Nizozemsko navrhlo úpravu tabulky 14 – Rozsah kvalifikace – WPS. Projednání těchto návrhů zabralo většinu zasedání. Bylo dohodnuto opravit návrh podle AWS pro H-L045 a J-L045. Dále bylo dohodnuto doplnění textu a tabulky pro rozsah kvalifikace pro průměry připojení trubek. Všechny projednané změny jsou uvedeny v aktualizovaném návrhu – viz N76.

Rezoluce 2/2023

Aktualizovaný návrh bude rozeslán a během čtyř týdnů je možné uplatnit připomínky členů ISO/TC 44/SC 15. Pokud nebudou k návrhu žádné významné připomínky, bude návrh normy předložen do veřejného připomínkování – etapa DIS.

České stanovisko bylo uplatněno.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.