English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 288
Datum: 30.5.2024
Autor: Ing.Václav Minařík,CSc. ředitel exekutivy CWS ANB

CEN vyhlásil v květnu 6 nových norem (viz níže)

EN ISO 12224-1:2024 2024-05-15 Solder wire, solid and flux-cored - Specification and test methods - Part 1: Classification and performance requirements (ISO 12224-1:2024)

EN ISO 12224-2:2024 - 2024-05-15 Solder wire, solid and flux-cored - Specification and test methods - Part 2: Determination of flux content (ISO 12224-2:2024)

EN ISO 10882-2:2024 2024-05-08 Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 2: Sampling of gases (ISO 10882-2:2024)

EN ISO 3677:2024 2024-05-08 Filler metal for brazing - Designation (ISO 3677:2024)

EN ISO 10882-1:2024 2024-05-08 Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 1: Sampling of airborne particles (ISO 10882-1:2024)

EN ISO 17672:2024 2024-05-01 Brazing - Filler metals (ISO 17672:2024)

64th EWF GENERAL ASSEMBLY Lisabon/5/2024

1. Uvítání prezidentem – S. Morra

Předseda S. Morra zahájil jednání poděkováním účastníkům a hostiteli. Odsouhlaseno prohlášení k GDPR a důvěrnosti (EWF-GA-473r2-22).

2. Omluvy absence – R. Ferraz

Omluvení nepřítomnosti od F. Mañase a M. Lehmanna.

3 Schválení programu – S. Morra

Program jednání byl schválen jednomyslně s následujícími změnami

4 Schválení zápisu z 63. EWF General Assembly v listopadu (EWF-GA-613-23) – S. Morra

Zápis z 63. valného shromáždění EWF byl jednomyslně schválen.

5 Zpráva o akcích od předchozího zasedání – R. Ferraz

R. Ferraz shrnula akce z posledního jednání s uvedením příslušného pokroku. Všechny akce byly dokončeny.

6.Zpráva o rozhodnutích/doporučeních Board of Directors – S. Morra

S. Morra podal zprávu o hlavních rozhodnutích představenstva EWF pocházejících ze zasedání konaného předchozího dne.

6.1 Návrh Board of Directors EWF na strukturu zasedání GA EWF

Doporučení BoD EWF schválené GA EWF začít používat pro zasedání EWF GA jinou strukturu. Bude zahájeno na zasedání v říjnu 2024, které se bude konat v Lisabonu.

Struktura zasedání EWF se změní takto:

 • 21. října EWF BD v pondělí ráno;
 • 21. října EWF GA 1. část pondělí odpoledne;
 • 22. října EWF Workshop úterý ráno;
 • 22. října EWF GA 2. část Úterní odpoledne.
 • 23. října Projekty

Doporučení bylo schváleno s 86 % souhlasu, 10 % se zdrželo hlasování a 5 % nesouhlasilo.

6.2 Bezpečnost při ručním laserovém svařování (Task Force)

S. Morra představil návrh (EWF-GA-643-24) na ustavení společné pracovní skupiny EWF, IIW a EWA, aby vypracovala návod, jak se vypořádat s riziky používání ručního laserového svařování. Doporučení BD EWF bylo schváleno 95 % souhlasu a 5 % se zdrželo hlasování.

7. Záležitosti Managementu

Členové, aby zaslali MT nominace odborníků ochotných zúčastnit se společné pracovní skupiny.

7.1 Informace o stavu členství

R. Ferraz informovala, že členská situace je stabilizovaná. Platby členských příspěvků byly uhrazeny včas. Existují 3 členové IAB, kteří neuhradili členské poplatky za rok 2023, ale pouze Nigeria Institute of Welding nemusí platit. Byla zvážena rezerva na nedobytné pohledávky.

Vzhledem k přetrvávající stávající situaci na Ukrajině Rada EWF souhlasila s osvobozením E. O. Paton Welding Institute od placení členských příspěvků na rok 2024. GA EWF schválilo rozhodnutí BD EWF s 84 % souhlasu a 16 % se zdrželo hlasování. (D)

7.2 Výroční zpráva za rok 2023

7.2.1 Schválení a odvolání představenstva EWF – zpráva pokladníka (EWF-GA-626-24)

R. Ferraz představila účty za rok 2023 a podala zprávu o rozvaze a výkazu zisků a ztrát s důrazem na stabilizaci provozu systému ve srovnání s rokem 2022.

Příjem se zvýšil o 34 % díky projektům EU Collaboration Projects. V Systémovém managementu došlo k poklesu o 10 % v důsledku poklesu aktivity v roce 2022. Také náklady vzrostly o 30 %, jak se očekávalo z charakteru projektů EU Collaboration.

Konkrétně u personálních nákladů bylo zvýšení způsobeno částkou 20 000 EUR na školení zaměstnanců, každoroční aktualizaci platů o inflaci, 3 nové zaměstnance a zvýšení platů specifických zaměstnanců. Ti, kteří mají být uznáni za jejich vynikající výkon. Mimořádný příjem byl i z investice v bance (kolem 35 000 EUR). Optimalizované finanční řízení EU Projects vyústilo v čistý zisk, který se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 85 %.

Zpráva pokladníka byla schválena členy GA EWF s 95 % souhlasu a 5 % se zdrželo hlasování. (D)

7.2.2 Informace o činnostech systému kvalifikace a certifikace EWF 2023 (EWF-GA-644r1-24)

T. Rosado představil zprávu o činnostech systému kvalifikace a certifikace EWF v roce 2023. shrnutí:

EWF

 • Diplomy - o 2 % méně než v roce 2022
 • Certifikáty firem - o 20 % více než v roce 2022
 • Personální certifikáty - o 1 % nižší než v roce 2022

IIW

 • Diplomy o 3 % více než v roce 2022
 • Certifikáty firem o 18 % více než v roce 2022
 • Personální certifikáty o 0 % více než v roce 2022

Hlavní závěry jsou:

 • Kvalifikační systém se stabilizuje v systému EWF a také v mezinárodním systému.
 • Certifikační systémy se u PCS stabilizují a u MCS narůstají, především díky certifikačnímu cyklu a skutečnosti, že tyto systémy jsou podporovány při obnovách. To není pozitivní, protože to brání růstu systémů.
 • S. Morra navrhl, že akce ke zvýšení aktivity systému EWF by mohly být předmětem diskuse na workshopu EWF v říjnu.

7.3 Realizováno 2023, Prognóza 2024 a rozpočet 2025 (EWF-GA-623-24)

R. Ferraz vysvětlila, že prognóza na rok 2024 byla upravena v příjmech z projektů spolupráce EU, u nichž se očekává nárůst, a v personálních a cestovních nákladech, které následně také porostou. Rozpočet na rok 2025 je v souladu s rokem 2024. Rozpočet na rok 2025 byl schválen 86 % a 14 % se zdrželo hlasování.

7.4 Informace o žádosti o rozšíření rozsahu autorizace

R. Ferraz informovala, že neexistují žádné nevyřízené žádosti o rozšíření rozsahu, všechny byly projednány BoD EWF.

8 Strategické záležitosti

8.1 Nové oblasti zájmu a spolupráce s externími organizacemi

E. Assunção informoval, že v nových oblastech, kde EWF MT (Management Team) investuje do rozvoje aktivit, nejsou žádné aktualizace. Organizace, se kterými EWF MT na těchto nových aktivitách spolupracuje, jsou:

 • Letecký a kosmický sektor – EWF – PRI(NADCAP) Collaboration. Na 20. května je naplánováno setkání, na kterém se budou projednávat aspekty spolupráce mezi oběma organizacemi. Cílem je vytvořit školicí střediska v AM a svařování pro letecký sektor.
 • Další spolupráce s EWA – European Welding Association v oblastech zdraví a bezpečnosti, udržitelnosti a sledovatelnosti. Ustavení společné pracovní skupiny s EWA a také účast EWF na jejich valném shromáždění v červnu.

8.2 EWF WG B#1.1- Digitální diplomy/certifikáty (EWF-GA-557r3-24)

P. Catarino vysvětlil stav vývoje platformy Digitální diplomy/Certifikáty. Platforma je v současné době v produkčním režimu a IAMQC vydalo 20 AM diplomů a také 26 IAMQS Results Records od CESOL.

Další kroky jsou integrace:

 • CESOL bude vydávat svařovací diplomy a záznamy o úspěšném složení speciálních kurzů;
 • Integrace AFS, NIL a WIM (Malajsie) a vystavování digitálních dokumentů;
 • Určení více členů, kteří mají být integrováni do platformy. Bude stanoveno přechodné období od tištěných diplomů/certifikátů k digitálním

Členové vyzváni, aby informovali MT o své ochotě zúčastnit se další fáze projektu. SVETS (Švédsko), ISQ (Portugalsko) a FORCE Technology (Dánsko) se dobrovolně přihlásily k integraci v další fázi. MT bude tyto ANB kontaktovat.

8.3 EWF Task Force B#1 projekt Marketplace

S. Morra stručně popsal stav aktivit projektu a odkázal na tři dokumenty, které budou sdíleny se všemi členy EWF – Struktura řízení, Memorandum o porozumění a Často kladené otázky.

Dohodnuté akce:

 • MT sdílet tyto 3 dokumenty se členy EWF.
 • Do konce června získat zpětnou vazbu ke struktuře řízení a dokumentům MOU od členů BoD EWF.
 • Do konce července mít zpětnou vazbu k dokumentům od členů EWF.
 • Nová verze dokumentů zveřejněna a nová zpětná vazba od členů EWF do poloviny září.
 • Nová verze dokumentů uvolněna a připravena k hlasování v EWF GA v říjnu.

8.4 EWF Task Force B#2 – Sustainability (EWF-GA-636-24)

D. Rodrigues referoval o motivaci, cílech a aktivitách Task Force vyvinutých v posledních měsících. Průzkum byl sdílen s členy EWF e-mailem, aby se shromáždily informace o dopadu otázek udržitelnosti na aktivity členů.

S. Morra zdůraznil potřebu zapojení EWF a jeho členů do této činnosti, která je velmi důležitá pro všechny organizace EWF jako příjemce a poskytovatele služeb. R. Bola poděkoval všem členům EWF již zapojeným do Task Force a připomněl všem, že se jedná o otevřenou skupinu a nováčci jsou srdečně vítáni.

8.5 Rada pro výzkum a inovace EWF

M. Mortello informoval o aktivitách vyvinutých RIC EWF v posledních měsících.

8.6 Normalizační aktivity (EWF-GA-584r2-24)

T. Rosado představil aktivity vyvinuté v rámci standardizace Management Teamem (MT) a zdůraznil, že normy ISO/ASTM pro kvalifikaci AM operátorů a personálu AM dozoru byly zveřejněny v prosinci a odkazují na směrnice IAMQS.(Pozn. U svařování to nejde?)

9 International Joining Qualification and Certification Council - IJQCC

J. Rosell, předseda IJQCC, zahájil zasedání a představil oblasti kompetence a nástin programu.

9.1 Oblasti kompetence

9.1.1 Oblast kompetence 1 - Výcvik a kvalifikace – P. Leca

P. Leca shrnul celkovou aktivitu (EWF-GA-550r3-24).

WG A#1.1 / 2.5- Lepení (EWF-GA-604r2-24)

Harmonizované zkoušení EAB (EWF-GA-630-24). Návrh byl schválen se souhlasem 65 % a 35 % se zdrželo hlasování. Návrh přístupových podmínek pro EAS a EAE (EWF-GA-631-24). Návrh nebyl schválen, 35 % nesouhlasilo, 52 % se zdrželo hlasování a 13 % souhlasilo. T. Rosado pověřen, aby ve WG vysvětlil důvod tohoto rozhodnutí. Předběžný návrh certifikačního systému pro personál lepení byl zaslán do kompetence oblasti 2 . Revize EWF 515 a 662 probíhá.

WG A#1.3 - Dozor svařování EN 1090

WG bude znovu aktivována ve 2. polovině roku 2024. MT zasílat žádosti o členství ve WG. Další aktivitou navrženou I. Fernandesem je rozvoj harmonizovaných otázek.

WG A#1.4 – Laserové zpracování

WG neměla žádnou schůzku. E. Assunção navrhl předsedovi této oblasti kompetence, aby předal WG návrh na rozvoj kvalifikací pro ruční laserové svařování.

WG A#1.6 – Odporové svařování (EWF-GA-635-24)

S. Scheiber odešel do důchodu a novým předsedou je M. Uysal (Německo, SLV). Budoucí práce se zaměří na vývoj harmonizovaného vyšetření. Byly hlášeny aktivity vyvinuté v posledních měsících. MT požádat o dobrovolníky pro WG.

WG A#1.7 – Ochrana povrchu

Očekává se, že WG bude znovu aktivována ve 2. polovině roku 2024.

WGA 1.22 – Koordinace pájení

Nebyla hlášena žádná aktivita.

WGA#1.23 – Pedagogické vzdělávací systémy

Definovány mandáty, jmenován předseda a ustanoveno členství. Připravuje se návrh směrnice. Budoucí práce se zaměří na Přehodnotit a zlepšit podmínky přístupu, přehodnotit a zlepšit postupy hodnocení a zvážit možné způsoby implementace nové směrnice. Nebyla hlášena žádná aktivita.

WGA#1.24 – Personál pro destruktivní testování

Definovány mandáty, jmenován předseda a ustanoveno členství. Vypracovat směrnice pro kvalifikaci personálu zapojeného do destruktivního testování. Začátek setkání je naplánován na červen 2024.

9.1.2 Oblast kompetence 2 – Certifikace – E. Gandolfo

(EWF-GA-579r2-24) E. Gandolfo představil strukturu a aktivity vyvinuté v posledních měsících této oblasti kompetence v šesti pracovních skupinách.

WG A# 2.1 – Certifikace výrobců podle EN ISO 3834

Není co hlásit, čeká se na aktualizaci příslušných dokumentů IAB.

WG A #2.4 – Certifikace svářečů plastů

Chairmen Pan Jonas Saarimäki odešel do důchodu. E. Ohman ze SWC pověřil předsedkyní pracovní skupiny paní Marii Allvar Kärrbrant aby MT kontaktovalo členy pracovní skupiny, kteří schválili nového předsedu. V květnu byla schůzka. MT požádalo o dobrovolníky pro WG. (A)

WG A#2.5 – Certifikace pracovníků pro lepení. (EWF-GA-604r1-24)

E. Gandolfo představil návrh certifikačního systému pro Adhesive bonding Operator. Tento návrh byl schválen. Byl schválen návrh na použití harmonizované zkoušky EAB pro vývoj harmonizovaných zkoušek pro certifikační systém. Byl schválen návrh na revizi dokumentu pravidel EWF-647 tak, aby zahrnoval certifikační systém lepení. MT předloží první návrh, který bude zaslán WG k posouzení a schválení.

WG A#2.6 – Certifikace personálu pro pájení

E. Gandolfo vysvětlil, že práce začnou, až bude dokončen kvalifikační systém pro pájecí personál. Cílem je vyvinout certifikaci koordinátora pájení.

9.1.3 Oblast kompetence 4 – Pravidla systému EWF – I. Fernandes • (EWF-GA-544r2-24)

I.Fernandes shrnul provedené aktivity. Hlavní činností bylo aktualizovat odpovídající dokumenty pravidel EWF, aby se zajistilo sladění s pravidly IIW.

9.2 Autorizační činnosti EWF ANB/ANBCC

9.2.1 Zprávy hodnotitelů – Schválení doporučení hodnotitelů (EWF-GA-551r5-24)

Všechna doporučení uvedená v EWF-GA-551r5-24 – Tabulkové auditní zprávy byla jednomyslně schválena.

10 Mezinárodní rada pro kvalifikaci aditivní výroby - IAMQC

10.1 Zpráva předsedy IAMQC

B. Lopez představil zprávu a informoval členy o dokumentech, které jsou revidovány nebo vyvíjeny.

10.1.1 Systém certifikace operátorů AM

Po zveřejnění řady ISO/ASTM 52926, jejímž cílem je kvalifikovat AM operátory pro různé AM procesy, se IAMQC rozhodla integrovat do EWF-647 certifikační systém pro AM operátory založený na této sérii. IAMQC předloží návrh tohoto dokumentu WG A #2.3. (A), které bude zkontrolováno WG A#2.3, po jejich přezkoumání bude návrh zaslán všem členům EWF k vyhodnocení a schválení poštou, (A).

10.2 EWF AM ANB autorizační činnosti

10.2.1 Zprávy auditorů – Schválení doporučení auditorů (EWF-GA-625-24) B. Lopez představil doporučení auditorských zpráv. Schváleno.

11. Informace o projektech spolupráce (EWF-GA-559r3-24)

R. Bola představila aktivity v projektech EU Collaboration Research a přednesla aktualizovanou prezentaci dokončených a probíhajících projektů EU, přičemž shrnula některé z nejdůležitějších výsledků a cílů.

A. Almeida představila nejnovější aktivity a výsledky v projektech Erasmus+. Níže je uveden přehled prezentovaných projektů. Projektům věnován další den.

Projekty výzkumu a vývoje

AMable

Projekt oslovuje AM (Additive Manufacturing) komunitu na podporu implementace technologií. Přímý odkaz na zúčastněné strany požadující školení pro AM, bezplatný showroom pro ATB v AM, aktuální přístup k událostem AM a příležitost pro sdílení znalostí. Připojte se ke komunitě: www.amable.eu/community

STAND4EU

Vývoj jednotného portálu o projektech EU a propojení s normalizačními aktivitami, výsledky a dalšími užitečnými výstupy, byla představena nová funkcionalita pro otázky a odpovědi a členové byli v případě potřeby vyzváni, aby se připojili jako odborníci na standardizaci.

RESURGAM

Informace o úspěšném uzavření projektu a dostupnosti výsledků

Mari4YARD

Vysvětlení konceptu sítě didaktických firem, možností a způsobu jejich použití

RESTORE

Prezentace nového projektu, který byl zahájen v lednu 2024, koordinovaný EWF, s hlavním cílem vyvinout udržitelná řešení Remanufacturing se zvýšenou automatizací a recyklovaným obsahem v laserových a plazmových. Případy použití z různých sektorů: Železniční náprava; ocelový válec; listy vrtule; automobilový komponent. Dále byla zmíněna stručná vazba mezi projektem a tržištěm/platformou, která se bude DPP zabývat.

R3-MYDAS

Prezentace nového projektu, který také začal v lednu 2024, kde má EWF úlohu propagace a povědomí, stejně jako využití definice výsledků, školení a standardizace. Podobně jako u RESTORE se hlavní aspekty projektu zabývají Remanufacturing. Případy použití se zaměřují na převodovky větrných turbín, baterie elektrických vozidel a komponenty ropy a zemního plynu.

DILAPRO

Projekt se zaměřuje na digitální dvojčata laserového zpracování pro víceúčelovou výrobu složitých komponent a certifikaci. Výsledky podpoří zavedení certifikačních činností, které má EWF dodat aditivní výrobě.

FLASH

Projekt se zaměřuje na flexibilní laserovou výrobu prostřednictvím přesné distribuce fotonů, která se zabývá několika výrobními technologiemi na bázi laseru: PBFLB, DED-LB a laserové texturování.

DISCO 2030

Projekt si klade za cíl vyvinout dvě inovativní hybridní výrobní metody pro spojování rozdílných materiálů kov-kov a kov-polymer. Obě navrhované metody jsou podpořeny AM technologiemi z nově vznikajících technologických rodin Powder Bed Fusion (PBF) a Directed Energy Deposition (DED).

OPERATIC

Hlavním cílem projektu je podpořit přijetí rozsáhlého strukturování ultrakrátkého pulzního laseru s agilní, obratnou a efektivní výrobní platformou. Výsledky budou relevantní pro budoucí aktualizace výrobních směrnic založených na laseru.

SYNTECS

Udržitelně a digitálně řízené hierarchické laserové texturování pro složité povrchy – Workshop in Laser Surface Texturing v létě 2024, další informace budou k dispozici na webových stránkách projektu.

ALBATROS

Zastřešujícím cílem ALBATROSS je vytvářet pokročilé návrhy a systémy baterií. Návrh prototypu je kompletní.

Výukové projekty

SAM

Projekt byl ukončen a byly prezentovány konečné výsledky.

AKTIVA+

Projekt si klade za cíl vybudovat udržitelný dodavatelský řetězec lidských zdrojů pro evropský obranný průmysl, který podpoří inovace jak přilákáním vysoce kvalifikovaných mladých pracovníků, tak zvyšováním kvalifikace svých zaměstnanců.

OREL

Projekt skončil evropskou směrnicí pro operátory polymerů pro 3D tisk vyvinutou pro implementaci v IAMQS

HIMACROW

Projekt zaměřený na kvalifikaci evropského personálu pro makroskopické a mikroskopické metalografické zkoušky (EMMMEP). Skončí v prosinci.

KNOWBOND

Projekt skončil specifickým školením pro EAB o digitálních zdrojích. Bude vyhodnoceno pracovní skupinou EWF a bude implementováno do systému EWF.

DIGREEN

Vylepšená pracovní síla pro přechod od výroby k digitální zelené výrobě: Metodiky pro digitální školení a hodnocení, návrh rámce školení a hodnocení a digitální nástroje a data pro školení a hodnocení. Končil v prosinci 2023.

D-EWI

Zvýšit školicí schopnosti učitelů a školitelů odborného vzdělávání a přípravy a vyvinout digitální vzdělávací materiály na podporu výuky a učení v oblasti svářečských kontrol. Končí v lednu 2024

AREOLA

Školicí materiály pro International Metal AM Operator Powder Bed Fusion – laserový paprsek a nástroje VR/AR pro praktického operátora PBF-LB.

CYRUS

Projekt navrhuje nový školicí program pro vývoj DNA inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti pro dopravní a výrobní organizace.

SHAKEAM

Projekt si klade za cíl vyvinout digitální ekosystém Design for Additive Manufacturing, který umožní implementaci školicích pilířů DfAM a sdílení zkušeností pomocí databáze a fóra osvědčených postupů designu na DfAM.

ALLIES

Školicí program a digitální školicí nástroje pro integritu ocelových konstrukcí

GREENWELD

Projekt si klade za cíl zvýšit kapacitu a připravenost středisek odborného vzdělávání a přípravy zvládnout efektivní posun směrem k digitálnímu vzdělávání

GREEN

Projekt si klade za cíl identifikovat, vyvíjet, testovat a hodnotit inovativní politické přístupy pro „zelenější“ vzdělávání s cílem zlepšit systémy vzdělávání a odborné přípravy, stejně jako účinnost politik a postupů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy napříč 6 průmyslovými odvětvími – automobilový průmysl, energetika, Baterie, obrana, námořní a aditivní výroba.

12. GREENWELD - Integrace zelených dovedností do školícího programu svářečů (EWF-GA-637-24)

I. Leotsakos představil aktivity projektu a očekávané výstupy. Projekt vyvinul 2 kompetenční jednotky o zelených dovednostech pro svářeče s cílem začlenit je do osnov EWF a IIW-IAB. Pilotní kurz se uskuteční od dubna do července 2024 s 60 účastníky ve Španělsku, Řecku a Dánsku. Stážisté účastnící se evropské/mezinárodní svářečské kvalifikace a již kvalifikovaní svářeči, kteří mohou potřebovat získat zelené dovednosti, aby uspokojili poptávku trhu. Další aktivitou je prezentace výsledků GREENWELD IAB WG A#3a.

13. HIMACR WOW - Návrh evropského profilu personálu makroskopické a mikroskopické metalografické zkoušky (EWF-GA-638-24)

M. Mortello představil rozvinuté aktivity a výsledky projektu, který skončil v prosinci 2023. Byl schválen návrh na reaktivaci WG 1.15, aby WG vyhodnotila výsledky projektu Himacrow a jeho použití v EWF. MT požádal o dobrovolníky pro tuto WG.

14. Informace o propagačních aktivitách

M. Teixeira informoval o marketingových a komunikačních aktivitách vyvinutých v posledních měsících.

15. Informace o oceněních

Nejlepší evropský svářečský dozor 2023 R. Ferraz připomněla členům, aby do konce června zaslali přihlášky na nejlepšího evropského koordinátora svařování 2023, aby manažerský tým EWF


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.