Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.01.2022
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=22&i=480


Diskuze ke článku: Odpovědnost svářečského dozoru (výrobců) ve vztahu k ČSN EN ISO 9606-1:2012 + Cor 1:2012 a Cor 2:2013
Autor článku: Minařík, CWS ANB
Plné znění článku: Odpovědnost svářečského dozoru (výrobců) ve vztahu k ČSN EN ISO 9606-1:2012 + Cor 1:2012 a Cor 2:2013
Anotace článku: Skupina přídavných materiálů a vhodný základní materiál.

Příspěvky v této diskuzi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu CWS ANB nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.

Příspěvky
Předmět: Odpovědnost svářečského dozoru za správnou kvalifikaci svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1
Autor: Vladimír Kudělka
Datum: 24.01.2015 09:13
V souladu s požadavky ČSN EN ISO 3834- 1 až 6 a ČSN EN ISO 14731 i ČSN EN 1011-1 až 3 je vždy nutné, aby svářeči měli odpovídající kvalifikaci pro provádění svarových spojů na konkrétních ocelích a to s v souladu se svařovacími postupy WPS, kvalifikovanými WPQR. Každý materiál vyžaduje při technologickém zpracování, tj. i svařování, dodržování určitých technologických zásad a postupů. Dodržení má pak vliv na konečnou kvalitu svarů, jejich vhodnost pro provoz v daném pracovním prostředí i pracovních podmínkách. Po svařování pak výrobek musí splňovat, včetně svarů, dané požadavky na mechanické, fyzikální i chemické vlastnosti materiálu. Proto svářeči musí provádět zkoušky a získat kvalifikaci dle ČSN EN ISO 9606-1 pro konkrétní ocelový materiál výrobku, který budou svařovat. Při tom musí získat v kurzu svařování i dovednosti a zručnost pro svařování daného druhu materiálu. Certifikační orgány, inspekční orgány a notifikované orgány nemohou v žádném případě udělit certifikaci výrobku ve firmě výrobce nebo provést úspěšnou přejímku a posouzení shody pro bezpečný výrobek ve firmě výrobce, pokud kvalifikace svářečů není odpovídající technickým požadavkům na základní i přídavný materiál. Rovněž certifikace systému kvality při svařování dle ČSN EN ISO 3834 pak nemůže úspěšně proběhnout a nelze vystavit tak certifikát, pokud nejsou splněny kvalifikační požadavky svářečů.

Předmět: Odpovědnost svářečského dozoru (výrobců) ve vztahu k ČSN EN ISO 9606-1:2012 + Cor 1:2012 a Cor 2:2013
Autor: Jan Němec
Datum: 15.01.2015 22:26
Konečně to zaznělo a bez okolkování.
Už delší čas přemýšlím nad tím, jak budou takovéto problémy svářečské dozory řešit (a to nad nimi jsou ještě inspektoři).
Ve své praxi se jako inspektor procesů sváření setkávám na Slovensku s různým výkladem, co by měl certifikát svářeče podle EN ISO 9606-1 obsahovat a je jen velmi málo kolegů, kteří dnes vědí, že existuje povinnost na certifikát uvádět základní materiál, případně kombinaci ZM, na kterém svářeč provedl zkoušku (a ještě méně je těch, kteří vědí proč, to tam musí být uvedeno).
Názor, že svářečskému dozoru přibývá odpovědnost za to, že podmínky sváření ve výrobě, tedy na WPS, jsou "v souladu s prokázanou kvalifikací svářeče" je určitě správný, problém však bude v tom, jak to svářečské dozory naučit aby to zvládl i při změněných základních proměnných zkoušky svářeče. A tady, podle mne mají nezastupitelnou roli certifikační orgány pro vyšší svářečský personál a profesní organizace.

Toto je nemoderovaná diskuze čtenářů portálu CWS ANB. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2022, všechna práva vyhrazena.