English svareni
[Tisk]
Historie

Sdružení bylo založeno v červenci roku 1998

Časová osa

časová osa.pdf

 • 1999 - Autorizace ANB (Authorized National Body) od EWF/EOTC
 • 1999 - Akreditace CIA (Českým institutem pro akreditaci) pro zkoušky svárečského personálu
 • 1999 - Členství v HK ČR
 • 2000 - Autorizace ANB od IIW
 • 2001 - Reaudit od EWF a IIW
 • 2001 - Rozšírení autorizací
 • 2001 - Živnostenské společenstvo HK CR
 • 2001 - Autorizace od EWF (European Welding Federation)
 • 2002 - Recognition Statement - prohlášení o uznání od Det Norske Veritas
 • 2002 - Recognition Statement - prohlášení o uznání od SLV Hannover (Germany)
 • 2002 - Autorizace od ÚNMZ pro tlaková zařízení (PED)
 • 2002 - Akreditace CIA pro proces svařování podle EN 729
 • 2003 - Notifikace pro PED (Pressure Equipement Directive)
 • 2003 - Autorizace ANB CC (EN 729) od EWF
 • 2004 - Autorizace EWF pro "Evropského svářeče plastu" (EPW)
 • 2005 - Generální partner 58.Výročního zasedání IIW v Praze
 • 2006 - Akreditace ČIA na svářečský personál plastů
 • 2006 - Zahájení provozu portálu CWS ANB (namísto stránek)
 • 2007 - CWS ANB přijata do IIW (International Institut of welding) jako plný člen
 • 2007 - Časopis "TM - Svařování, dělení a spojování materiálů" oficiálním časopisem CWS ANB
 • 2007 - 1. CZECH JOINT
 • 2007 - vyznamenání četných členů CWS ANB
 • 2008 - úspěšný reaudit ANB a ANB CC od IAB/EWF
 • 2008 - autorizace EWF na specializační kurzy betonářských ocelí
 • 2008 - autorizace IAB na IWSD - mezinárodního konstruktéra svařovaných konstrukcí
 • 2008 - CWS ANB přijata do EWF jako plný člen
 • 2009 - mezinárodní workshop "WELDSPREAD" v Praze
 • 2009 - zapojení do mezinárodních projektů Weldicton Plus, Virtveld
 • 2010 - úspěšné dozorové akce CO 3032 a 3111
 • 2010 - zapojení do mezinárodního projektu EU-Jointraining
 • 2010 - úspěšné dozorové audity EWF a IAB na ANB a ANB CC
 • 2010 - spuštěn "Registr svářečů"
 • 2011 - Reakreditace CO 3032 - Svářečský personál
 • 2011 - Reakreditace CO 3111 - Proces svařování dle EN ISO 3834
 • 2011 - Změna vydávání "Certifikátu svářeče" místo "Osvědčení svářeče"
 • 2012 - Úspěšně absolvované dozory ČIA na CO 3032 a C0 3111
 • 2012 - Založení pracoviště - ZO č. 7 v Plzni
 • 2013 - úspěšné dozorové akce ČIA na CO 3032 a CO 3111
 • 2013 - Úspěšně absolvované reaudity ANB a ANB CC od EWF/IAB
 • 2013 - CWS ANB obdržela "Oprávnění"/notifikaci k činnostem při posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků ve smyslu nařízení EU 305/2011 (CPR). Číslo "Oznámeného" subjektu je 2497.
 • 2013 - Vstup do evropského on-line registru EN 1090
 • 2014 - úspěšný dozor ČIA na CO 3032
 • 2014 - Změna "Osvědčení" na "Certifikát" u páječů a dalších kvalifikací
 • 2014 - Zavedení QR kódů na Certifikáty
 • 2014 - Plná autorizace od EWF pro kvalifikaci "Personál odpovědný za tepelné zpracování svarových spojů
 • 2015 - CWS ANB CO 3032 pro personál, prošel úspěšně pravidelnou dozorovou návštěvou ČIA.
 • 2015 - CWS úspěšně absolvovala přeposouzení ČIA na ČSN EN ISO/IEC 17065
 • 2015 - CWS ANB úspěšně prošla přeposouzením ČIA na novou ČSN EN ISO/IEC 17024
 • 2015 - CWS ANB úspěšně prošla dozorovým auditem EWF a IAB
 • 2015 - Ing.Václav Minařík, CSc. ředitel CWS ANB, byl zvolen Directorem EWF
 • 2015 - CWS ANB získala předběžnou autorizaci pro kvalifikace EAB a EAS od EWF
 • 2015 - Planá autorizace od EWF pro kvalifikace EAB a EAS
 • 2016 - CWS ANB absolvovala úspěšně reakreditaci ČIA CO 3111 (výrobky)
 • 2016 - CWS ANB absolvovala úspěšně reakreditaci ČIA CO 3032 (svářečský personál))
 • 2016 - CWS ANB splnila podmínky autorizace EWF (European Welding Federation) a je autorizována EWF na certifikační schéma "Certifikace svářečů, svářečských operátorů a páječů".
 • 2016 - CWS ANB získala oprávnění od UNMZ a je Uznanou nezávislou organizací pro NV 219/2016 Sb. a je uvedena v NANDO jako Third Party Independent Organisation pro PED - Direktiva 2014/68/EU.
 • 2016 - CWS ANB získala preliminary authorisation od EWF kvalifikaci "European Adhesive Engineer" (EAE).
 • 2016 - CWS ANB začala vydávat Certifikáty svářečů pod autorizací EWF s logem EWF.
 • 2017 - ustaveno Centrum Technické normalizace pro svařování při CWS ANB
 • 2017 - systémová změna v oblasti vydávání certifikátů svářečů plastů
 • 2018 - úspěšná 4. reautorizace ANB a 3. reautorizace ANB CC od EWF a IAB
 • 2018 - Plná autorizace na "European Adhesive Engineer" (EAE)
 • 2018 - Předběžná autorizace od EWF pro EAB v Maďarsku
 • 2018 - Plná autorizace od EWF pro EAB v Maďarsku
 • 2019 - Zrušení "Dohody o součinnosti" snížení administrativní zátěže
 • 2019 - Autorizace Hospodářskou komorou ČR - kvalifikovaná autorizace "Svářečské práce"
 • 2019 - Pověření způsobilosti CWS ANB jako dodavatele Českých drah
 • 2019 - Úspěšné absolvování dozorových auditů ČIA, jak pro CO 3032 pro personál tak pro CO 3111 pro výrobky
 • 2020 - V reakci na opatření, proti šíření COVID-19 byla CWS ANB, jako Autorizované profesní společenstvo HK ČR, pověřena prostřednictvím souhlasu MPO k prodlužování svářečských oprávnění bez vykonání potřebných zkoušek, s platností nejdéle do 15.října 2020.
 • 2020 - Úspěšné dokončení dozorového auditu EWF a IIW
 • 2020 - Úspěšné dokončení reauditu ČIA - CO 3032 svářečský personál a CO 3111 proces svařování ISO 3834
 • 2021 - Účast v mezinárodním výzkumném projektu a certifikát "Lídr tržních příležitostí 2021
 • 2021 - Koordinační schůzka - jednání ATB
 • 2021 - Ing. Aleš Plíhal, Regional Application & After Sales Manager Eastern Europe, společnosti ESAB a člen certifikační rady CWS ANB, se stal členem EWF Research and Inovation Council (RIC).
 • 2022 - Autorizace HK ČR - kvalifikovaná autorizace na další 3 roky
 • 2022 - Blahopřání DVS k 25 letům čestného členství v DVS
 • 2022 - CWS ANB rozšířila „akreditaci pro autorizaci“ pro funkci: Pracovník pro provádění nerozebíratelných spojů - NV č. 219/2016 Sb. Příloha 1, čl. 3.1.2 směrnice 2014/68/EU Příloha I., čl. 3.1.2
 • 2023 - Získání licence "CTN - Centrum technické normalizace" od ÚNMZ
 • 2023 - úspěšný reaudit EWF a IAB, autorizace na další období 5-ti let
 • 2023 - úspěšný audit ČIA na CO 3032 i CO 3111

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.