English svareni
[Tisk]
Činnosti, Etický kodex
(Activities, Code of Ethics)
Vykonávání statutu ANB CC podle směrnic EWF a IAB

Vydávání evropských/mezinárodních certifikátů výrobcům o splnění ČSN EN ISO 3834

Kvalifikace, zkoušení a certifikace svárečského personálu:
  • Vykonávání statutu ANB (Authorised National Body) dle směrnic EWF (European Welding Federation a IIW (International Institut of Wellding) resp. IAB (International Authorisation Board) a ostatních mezinárodních organizací a zajištění z toho vyplývajících činností.
  • Vytvárení podmínek pro činnost a výkon kvalifikace a certifikace pro svářečský personál dle požadavku norem ČSN 05 0705, ČSN EN 287, ČSN EN ISO 9606, ČSN EN ISO 14732,ČSN EN ISO 13585, ČSN EN ISO 14731, ČSN EN ISO 17065, ČSN EN ISO 3834 a návazných dokumentů EWF, IIW/IAB a pro personál z oblasti plastů podle ČSN EN 13067, dokumentů EWF a vlastních standardů.
  • Metodické sjednocování školení a zkoušek svářečského personálu včetně vydávaných dokladů, tak, aby toto bylo kompatibilní se zeměmi EU.

    Zajištování harmonizace ve vzdělávání svářečského personálu na všech úrovních v ČR v souladu a v jednotě s evropskými a mezinárodními předpisy a dokumenty.

Činnosti autorizované osoby pro PED (pracovníci, postupy) a v souvislosti s "Oprávněním"/notifikaci k činnostem při posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků ve smyslu nařízení EU 305/2011 (CPR). Číslo "Oznámeného" subjektu je 2497.

2022-membership-certificate-iiw.jpg

CWS ANB Etický kodex člena HK ČR_250419.pdf

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.