English svareni
[Tisk]
Oznámení, Nestrannost, Požadavky, GDPR, Přístupové podmínky

Prohlášení CO 3032, CO 3111, CWS ANB a CWS ANB CC, osobní data GDPR


Management nestrannosti

  1. Certifikační Orgán (CO) CWS ANB (personál, výrobky) chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností
  2. CO řídí střet zájmů. Má zpracovánu Anylýzu rizik a při všech změnách v systému kvality, provádí analýzu případného ohrožení nestrannosti, vzniku střetu zájmů atd.
  3. CO zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností.
  4. Vedení CO je osobně angažováno pro zajištění nestrannosti při certifikačních procesech.

Poslední analýza nestrannosti podle DP 010 provedena 14.12.2022. Nebylo zjištěno ohrožení nestrannosti, střetu zájmů.

Dodržení platných právních předpisů pro svařování

Dodržení všech příslušných právních předpisů pro způsobilost svářečů ke svařování, tj. zdravotní způsobilost, přezkoušení ze znalosti bezpečnostních předpisů na místě svařování, požárních předpisů při svařování a dalších předpisů není předmětem posuzování ze strany CO 3032, uznané nezávislé osoby pro PED, certifikačního orgánu EWF a zkušebních orgánů/organizací a za jejich dodržení a naplnění plně odpovídá svářečská škola nebo firma kde probíhají zkoušky a výrobce svařovaných konstrukcí.

POŽADAVKY NA CERTIFIKOVANÝ PERSONÁL

česky pozadavky_na_cert_pracovnika_180901.doc

anglicky 1 Requirements for certified personnel_180901_Eng.pdf

čínsky 000041_Requirements for certified personnel_180901_Chinese.pdf

GDPR - analýza osobních údajů, poučení

cws_anb_analyza_osobnich_udaju_orig.doc

Ověřování platnosti certifikátů CWS ANB

overovani-certifikatu-svarecu.pdf

Přístupové podmínky do kurzů

pristupove-podminky-do-kurzu.pdf

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.