English svareni
[Tisk]
Seznam technických pravidel

V CWS-ANB jsou používána následující technická pravidla:

I.


TP A 010 - Evropský svářeč-ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111) (Minimální požadavky na vzdělávání, zkoušky a kvalifikaci)- zrušeno
TP A 011 - Evropský svářeč- plamenové svařování (Minimální požadavky na vzdělávání, zkoušky a kvalifikaci) - zrušeno
TP A 012 - Evropský svářeč - obloukové svařování v ochranné atmosféře inertního plynu TIG (141) (Minimální požadavky na vzdělávání, zkoušky a kvalifikaci)- zrušeno
TP A 013 - Evropský svářeč - obloukové svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu MIG/MAG. (Minimální požadavky na vzdělávání, zkoušky a kvalifikaci)zrušeno

TP A 034 - Doškolení a přezkoušení svářečů a svářečských dělníků z bezpečnostních ustanovení
TP A 121 -Zřízení a vedení svářečské školy v systému CWS ANB pro svářeče kovů.
TP A 124 - Zaškolení pracovníků podle ČSN 05 0705
TP A 125 - Kurzy pro svářeče kovů ve svářečských školách
TP A 132 - Pravidlo pro zkoušky svářečů podle ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606
TP A 133 - Pravidlo zkoušky svářečských operátorů/seřizovačů podle ČSN EN ISO 14732
TP A 134 - Pravidlo pro zkoušky svářečů litiny podle ČSN EN 287-6
TP A 135- Pravidlo pro zkoušky svářečů pod vodou podle norem ČSN EN ISO 15618-1 resp. ČSN EN ISO 15618-2
TP A 136- Zkoušky svářečů podle ČSN EN ISO 9606-1

TP A 210 - Zkoušky svářečů podle ČSN 05 0705


TP A 211 - Standardní požadavky na zkušební organizace pro zkoušky svářečů
TP A 215 - Zkoušky páječů - tvrdé pájení. Aplikace ČSN EN ISO 13585
TP A 216 Zkoušky svářečů - tupé svary tyčí

TP A 217 - Zkoušky svářečů - Svařování betonářských ocelí
II. TP B v revizi
TP B 100 - Odborné způsobilosti svářečského personálu pro svařování plastů
TP B 102 - Podmínky pro zřizování svářečských škol pro přípravu svářečů plastů
TP B 302 - Kvalifikace vyššího svářečského personálu pro svařování plastů
TP B 303 - Kvalifikace personálu svářečské školy v systému CWS ANB pro svářeče plastů
TP B 402, díl 3 - Osnova kurzu Z-U/V pro svářeče plastů v systému CWS ANB
TP B 402, díl 4 -Osnova kurzu Z-U/P pro svářeče plastů v systému CWS ANB
TP B 402, díl 5 - Osnova kurzu Z-U/F pro svářeče plastů v systému CWS ANB
TP B 402, díl 6 - Osnova kurzu Z-U/D pro svářeče plastů v systému CWS ANB
TP B 402. díl 7 - Osnova kurzů pro rozšíření kvalifikací svářečů plastů v systému CWS ANB

III.
TP C 001 - Minimální požadavky na vzdělávání EWE - zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 002 - Minimální požadavky na vzdělávání EWT - zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 003 - Minimální požadavky na vzdělávání EWS - zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 004 - Učební osnovy EWE,zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 005 - Učební osnovy EWT,zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 006 - Učební osnovy EWS, zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 007 - Zkoušení a kvalifikace EWE,zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 008 - Zkoušení a kvalifikace EWT, zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 009 - Zkoušení a kvalifikace EWS, zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 010 - Standardní požadavky na schválení ATB
TP C 011 - Přechodná opatření pro přiznání evropských kvalifikací vyššího svářečského personálu,již neplatné
TP C 012 - Osnovy doškolovacích kurzů DEWE 1,2, DEWT 1,2 DEWS 1 - zrušeno
TP C 013 - Zkoušky vyššího svářečského personálu - průběh zkoušek
TP C 014 - Příprava otázek pro zkoušky svářečského dozoru
TP C 015 - Minimální požadavky na výuku, výcvik, zkoušení a kvalifikaci evropského svářečského inspekčního personálu
TP C.016 - Učební osnovy pro výuku evropského svářečského inspekčního personálu
TP C 017 - Evropský svářečský praktik (EWP) - kvalifikace a zkoušení, zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 018 - Minimální požadavky pro výuku, výcvik,zkoušení a kvalifikaci evropského specialisty pro žárové nástřiky (ETSS)
TP C 019 - Minimální požadavky pro výuku, výcvik,zkoušení a kvalifikaci evropského žárového stříkače
TP C 020 – Alternativní cesta k získání Diplomu „Mezinárodní/evropský svářečský inženýr“zrušeno, nahrazeno TP C 029 (IWE/EWE)
TP C 022 – Minimální požadavky na vzdělání, školení, zkoušky a kvalifikaci personálu „Mezinárodní svářečský inženýr, zrušeno, nahrazeno TP C 029 (IWE)
TP C 023 – Minimální požadavky na vzdělání, školení, zkoušky a kvalifikaci personálu „Mezinárodní svářečský technolog (IWT), zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 024 – Minimální požadavky na vzdělání, školení, zkoušky a kvalifikaci personálu „Mezinárodní svářečský specialista (IWS)“zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 025 - Minimální požadavky na vzdělání, školení, zkoušky a kvalifikaci personálu „Mezinárodní svářečský praktik (IWP)“zrušeno, nahrazeno TP C 029
TP C 026 Minimální požadavky na výuku, výcvik, zkoušení a kvalifikaci mezinárodního svářečského inspekčního personálu (IWIP)
TP C 027 Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží)na úrovni specialisty
TP C 029 Doc.IAB 251 Guideline-for-Personnel-with-Qualification- for-Welding-Coordination

Technická pravidla CWS ANB jsou v souladu s dokumenty EWF, resp. IIW.
Technická pravidla jsou řízené dokumenty. Aktuální verze pravidel je k nahlédnutí smluvní zkušební organizace, ANB nebo u ATB.

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.