English svareni
[Tisk]
Politika jakosti CWS ANB

Vedení CWS ANB - certifikačního orgánu pro certifikaci procesu svařování vytyčilo v souladu se záměrem, tj. provozováním systému certifikace výrobku/procesu svařování výrobců vykonáváním statutu ANBCC (Authorized National Body for Company Certification) v rámci Evropské svářečské společnosti (EWF), politiku jakosti v následujících oblastech:

 1. Ze strany zákazníků (výrobců) předpokládá CWS ANB požadavek na certifikaci procesu svařování v systému Evropské svářečské federace (EWF), a to z důvodu širokého uplatnění takové certifikace. Ve vztahu k zákazníkům je proto politikou CWS ANB:
  1. vytváření a uplatňování jednotných postupů při certifikaci procesu svařování v souladu s požadavky příslušných dokumentů EWF a akreditačních norem a dokumentů,
  2. poskytování informací o systému a postupech certifikace prostřednictvím publikací, elektronických médií a přímou komunikací se zákazníky,
  3. zjišťování konkrétních požadavků na certifikaci u jednotlivých žadatelů a reagování na jejich potřeby.

 2. Ve vztahu k právnímu a akreditačnímu systému České republiky je politikou CWS ANB:
  1. dodržování zákonů, norem a předpisů vztahujících se k poskytovaným certifikačním službám,
  2. dodržování akreditačních závazků a propagování akreditačního systému umožňujícího uznávání výsledků certifikace v širokém mezinárodním měřítku.

 3. Ve vztahu k řízení a organizaci certifikačního orgánu CWS ANB je jeho politikou:
  1. mít dokumentovaný, zavedený, efektivní a rozvíjený systém řízení jakosti splňující požadavky akreditačních dokumentů a dokumentů mezinárodních svářečských organizací EWF/IIW/IAB,
  2. zabezpečovat průhledný, důvěryhodný, nediskriminační a ekonomicky stabilní systém certifikace,
  3. využívat kvalifikovaných a zkušených pracovníků pro činnosti posuzování a certifikace,
  4. zabezpečovat potřebné zdroje pro provoz systému certifikace.

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.