Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 17.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=4&i=52


PAB (Participating Approved Body) pro EN ISO 3834
PAB - pro EN ISO 3834

PAB jsou schválené spolupracující certifikační orgány, které na základě Mandátní smlouvy s CWS ANB provádějí posuzování u výrobce.

Zájemci o mezinárodní/evropskou certifikaci (certifikát IIW a EWF) podle EN ISO 3834 se obrací v první fázi na PAB

  1. DOM-ZO 13, s.r.o. - divize inspekce
  2. ČSÚ, s.r.o. Ostrava
  3. SVV Praha, s.r.o.
  4. TZUS Praha,s.p.
  5. TESYDO,s.r.o.

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.