English svareni
Informační servis
Nabídky práce
  • Svářečský technolog
    Zajímám se o pracovní místo svářečského technologa, nebo pracovníka v oblasti svařování s kvalifikac... (27.10.2016)
  • Svařeč TIG, Svařeč autogen
    Firma TZB MONTÁŽE přijme do svých řad svařeče metodou TIG tak i svařeče metodou plamen. Hodinová sa... (27.10.2016)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
logalogalogaloga
12.10.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.  
TECHNICKÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ I OBECNÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST Z HLEDISKA KRITÉRIÍ RIZIK
Krátké zprávy
17.10.  15:12 - Ing. Jiřímu Kristovi bylo odcizeno razítko evropského svářečského inspektora č.CZ-05002, dále razítko zkušební organizace 13 a zkušebního orgánu CWS ANB. Všechna uvedená razítka jsou neplatná.
17.10.  13:01 - Po cca půlročních náročných přípravách CWS ANB získala Preliminary authorisation od EWF pro kvalifikaci"Evropský inženýr lepení" (European Adhesive Engeneer - EAE).
1.10.  12:29 - CWS ANB úspěšně prošla mimořádným dozorovým auditem ČIA.
6.9.  9:49 - Vyšlo č. 3-4/2016 časopisu "Zváranie - Svařování". Tentokrát je věnováno laserovému řezání a svařování. Vydává VUZ-PI Bratislava.
16.8.  10:34 - V září/říjnu vyjde v češtině nová ČSN EN ISO 3834-5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2015)
22.7.  11:19 - CWS ANB získala oprávnění od UNMZ a je Uznanou nezávislou organizací pro NV 219/2016 Sb. a je uvedena v NANDO jako Third Party Independent Organisation pro PED - Direktiva 2014/68/EU.  více >>>
21.7.  14:14 - Dne 13.7. 2016 vyšlo Nařízení vlády 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
starší zprávy >>>
22.8.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.  
POŽADAVKY PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ KVALITY A ŘÍZENÍ VÝROBY PODLE EN ISO 9001, EN ISO 14001 A OHSAS 18001 I EN ISO 3834 A EN ISO/IEC 17025
7.8.2016 Minařík CWS ANB  
Informační servis 201
30.6.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, TESYDO, s.r.o.  
SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALIFIKACE PRO ZVLÁŠTNÍ I SPECIÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ PROCESY A JEJICH KVALITU PRO VÝROBKY
24.6.2016 Pavel Flégl, GSI SLV-SVV Praha  
Konference GSI Baltikum a jednání zahraničních poboček GSI
8.6.2016 CWS ANB - Minařík  
Informační servis č. 200
31.5.2016 Ing. Martin Sondel, Ph.D.,prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.,doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. - Český svářečský ústav, s.r.o.  
Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu
16.5.2016 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., František Dolák, d.t., Mgr. Marek Kudělka, TESYDO, s.r.o.  
DOKUMENTACE, PROVOZNÍ NAMÁHÁNÍ A VÝPOČTY (DIMENZE, PEVNOSTI A STABILITY) KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VÝROBKŮ
21.4.2016 CWS ANB - Minařík  
Informační servis č. 199
starší články >>>
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2016, všechna práva vyhrazena.