English svareni
Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se svařování.
[Tisk]


Diskuzní a poradenské fórum

Otázky a odpovědi

Svařování

Zadržování svářečského certifikátu
Autor: Petr Jánoš
Datum: 24.06.2014 22:39

Dobrý den,může mi zaměstnavatel zadržovat originál svářečského certifikátu a mně dát pouze kopii a také bez (petky)?Účetní se ohrazují se tím,že na to mají právo a potřebují to,když jim příjde kontrola.děkuji za odpověď Jánoš.

odpovědět na otázku

Chronologický seznam příspěvků
Minařík21.06.2022 09:08
Radek 21.06.2022 06:20
Vladimír Irlbek12.03.2018 10:51
MoisesnEend25.03.2017 16:41
MK IWT21.02.2017 08:40
MK IWT21.02.2017 07:46
Ing. Jiří Tichý20.02.2017 22:23
MK IWT20.02.2017 10:07
Ing. Jiří Tichý18.02.2017 21:29
MK IWT18.02.2017 09:07
MK IWT17.02.2017 08:45
Václav Šrom16.02.2017 19:58
MK IWT16.02.2017 16:45
Miloslav Musil16.02.2017 16:36
Minařík16.02.2017 15:23
MK IWT16.02.2017 14:21
MK IWT16.02.2017 14:17
Miloslav Musil16.02.2017 14:16
Mk IWT16.02.2017 14:02
Václav Šrom13.02.2017 17:32
Miloslav Musil12.02.2017 21:44
Minařík10.02.2017 14:11
Pavel10.02.2017 12:57
Jiří Tichý02.12.2014 22:02
Jiří Tichý02.12.2014 21:56
Irlbek Vladimir02.12.2014 19:15
Irlbek Vladimir02.12.2014 19:14
Irlbek Vladimir02.12.2014 19:12
MK, IWT30.10.2014 09:40
Mach František30.10.2014 08:22
MK, IWT23.10.2014 19:47
Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.24.08.2014 21:28
Plejer30.06.2014 08:13
Jiří Tichý27.06.2014 21:08
Minarik27.06.2014 14:01

Příspěvky
Autor: Miloslav Musil
Datum: 12.02.2017 21:44 odpovědět
nahoru
Vážení kolegové, problém vlastnictví certifikátu tu již byl jednou řešen. Certifikát nevlastní svářeč ani jeho zaměstnavatel, vlastníkem certifikátu je certifikační orgán, který jej vydal! Svářeč je držitelem certifikátu, nikoliv vlastníkem. Svářeč z pozice držitele certifikátu může v odůvodněných případech požádat certifikační orgán o vystavení duplikátu.

Nicméně chápu snahu zaměstnavatele udržovat certifikáty na jednom centrálním místě, například i z důvodu potvrzování skutečnosti, že svářeč předchozích 6 měsíců svařoval v rozsahu svého oprávnění. Otázku zda může zaměstnavatel svářeči certifikát takto "zadržet" zatím nikdo uspokojivě nezodpověděl a je to problém spíše pro právníky.

Dále nerozumím tomu, jak mohl zaměstnavatel pořídit kopii certifikátu bez schválení PED, když toto schválení je součástí certifikátu

Autor: Mk IWT
Datum: 16.02.2017 14:02 odpovědět
nahoru
a vlastníkem diplomu Ing., Mudr. apod. je pak také ústav, který ho vydal a příslušná osoba je "jen držitelem" ???

PS: Je-li tedy svařeč držitelem certifikátu, pak ho nemůže držet žádná jiná fyzická či právnická osoba - personální, svářečský dozor, firma atd. Pouze osoba, pro kterou byl vydán k držení...vše je jasné... :)

Autor: Miloslav Musil
Datum: 16.02.2017 14:16 odpovědět
nahoru
Diplom je doklad vystavený na dobu neurčitou a jeho vlastníkem je osoba. Certifikát je doklad jehož platnost je omezena do určité doby a za určitých podmínek (plnění certifikačních podmínek). Navíc certifikát je vydán na základě akreditační normy (např. ISO/IEC 17024 pro personál), která přímo definuje, že vlastníkem certifikátu je certifikační orgán.

Autor: MK IWT
Datum: 16.02.2017 14:21 odpovědět
nahoru
To se sice mýlíte, protože tady jsme v ČR a normálně dochází i k zneplatňování platných certifikátů - záleží prostě jak to kdo posoudí.

Nicméně držitelem je svářeč a pak jej má držet jen on, je to tak ?
.
.
.
.
.
PS: V zahraničí vám leckdy neuznají ani ten diplom a není divu. Na dotaz proč byla odpověď jednoduchá - dyť u vás se tituly prodávají...

Autor: Minařík
Datum: 16.02.2017 15:23 odpovědět
nahoru
Už jsem nechtěl odpovídat, ale reaguji na P.S.

Diplomy svářečského personálu se neprodávají!! Jestli víte o nějakém falzifikátu, prosím dejte vědět. Běžně ověřujeme obratem pravost Diplomů, Certifikátů, hlavně pro zahraniční firmy.

Děkuji

Autor: MK IWT
Datum: 16.02.2017 16:45 odpovědět
nahoru
Věřím že Vy to máte vše pevně v rukou, ale na to abych změnil názory na kvalitu různých certifikací u nás všeobecně je příliš mnoho popadaných mostů a příliš mnoho mrtvol.

Autor: Vladimír Irlbek
Datum: 12.03.2018 10:51 odpovědět
nahoru
o falšovaných certifikacích se ví už dlouho tady v Plzni je toho spousta ... pokud chcete mužu poskytnout informace

Autor: Miloslav Musil
Datum: 16.02.2017 16:36 odpovědět
nahoru
Zneplatnit certifikát může jen certifikační orgán, který ho vydal!

Na otázku držení certifikátu a použití zaměstnavatelem jsem myslím odpověděl v předchozím příspěvku tohoto vlákna.

Nesetkal jsem se s případem, kdy by nebyl v zahraničí uznán diplom IWP, IWS, IWT nebo IWE vydaný CWS ANB! Pokud máte na mysli jiný diplom (např. nějaký diplom z VŠ), potom to ale patří na jiné diskuzní fórum, nikoliv na fórum CWS ANB.

Autor: Mach František
Datum: 30.10.2014 08:22 odpovědět
nahoru
Z naší praxe : certifikáty svářeče jsou u mistrů na dílně, kde je svářečský dozor potvrzuje. Kopie nového osvědčení je v osobní složce na personálním oddělení. Pokud zaměstnanec z firmy odchází, dostane svůj certifikát. Kopie zůstává firmě v jeho osobní složce. Auditoři s tímto problém nemají.

Autor: MK, IWT
Datum: 30.10.2014 09:40 odpovědět
nahoru
Správný postup.

Autor: MK, IWT
Datum: 23.10.2014 19:47 odpovědět
nahoru
Zadržovat je široký pojem.

Originály certifikátů jsou vždy majetkem toho kdo udělal zkoušku.

Pokud jste ve firmě kde jste tyto zkoušky absolvoval - originál certifikátu je uložen u svař. dozoru po dobu trvání pracovního poměru nebo práce na jednom pracovišti.

Při přechodu na jiné pracoviště, na montáž, nebo k jinému zaměstnavateli se tam prokazujete originály, které je organizace povinna vám vydat. Místní - nový svař. dozor ( na stavbě či u nového zaměst.) nemůže brát kopii jako platný dokument k zahájení svářečské práce.

Autor: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.
Datum: 24.08.2014 21:28 odpovědět
nahoru
Podle zákoníku práce musí zaměstnavatel nechat vyškolit pracovníka pro danou pracovní činnost. Pokud kvalifikaci hradí zaměstnavatel, pak jsou doklady určeny pro činnost firmy, patří firmě a pracovník si je může odkoupit při odchodu. Může to být dáno i smlouvou, že si náklady na kvalifikaci pracovník odpracuje po určitou dobu setrváním ve firmě.

Autor: Irlbek Vladimir
Datum: 02.12.2014 19:12 odpovědět
nahoru
myslim ze jste na omylu

Autor: Pavel
Datum: 10.02.2017 12:57 odpovědět
nahoru
skutečně se mýlíte, jsou majetkem osoby, nikoli firmy

Autor: Minařík
Datum: 10.02.2017 14:11 odpovědět
nahoru
Aby se tato věc ještě více zkomplikovala je v certifikační normě ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 v článku 9.4.7 .... "Certifikační orgán musí zůstat výhradním vlastníkem certifikátů" ....
Certifikáty jsou "propůjčeny" a Certifikační orgán, pokud neplní certifikovaná osoba podmínky, má právo ho odejmout.

Na situaci jsou rozdílné právní názory. V každém případě jde o vztah - spor zaměstnanec, zaměstnavatel, který mu certifikát zadržuje. Zaměstnavatel, pokud platí zvýšení kvalifikace má také svá práva. Je to opravdu otázka pro právníky.

Autor: Václav Šrom
Datum: 13.02.2017 17:32 odpovědět
nahoru
Že je certifikační orgán majitelem, je zjevné z normy. Pak tu může být ještě právo držby a o tom se musí zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout. Pokud si svářeč zaplatí zkoušku, tak drží oprávněně certifikát on a je na zaměstnavateli, jestli to akceptuje. Pokud zaplatí zaměstnavatel, tak svářeč nedrží nic a při odchodu žádný certifikát nedostane. Mohl by chtít třeba odměnu za to, že je šikovný a že se při složení zkoušky snažil, ale tou odměnou je pracovní smlouva a k ní se vážící mzda. Pokud se svářeč rozhodne odejít v době, kdy je certifikát ještě platný, tak nedluží zaměstnavateli nic ze zákona (náklady na kvalifikace nejsou vymahatelné) a zaměstnavatel má smůlu, která plyne z jeho podnikatelského rizika. Zaměstnanec ovšem odejde bez certifikátu.

Autor: MK IWT
Datum: 16.02.2017 14:17 odpovědět
nahoru
Máte pravdu jen tak napůl-

"Pokud zaplatí zaměstnavatel, tak svářeč nedrží nic a při odchodu žádný certifikát nedostane."

To platí v případě jen, že spolu podepíšou dohodu o uhrazení alikvotní části nákladů. Popřípadě se uzavírá smlouva na 2 -3 roky setrvání ve firmě (pokud nezkrachuje).

Pokud nic nepodepsal jde to na vrub nákladů zaměstnavatele, certifikát musí vydat.

Za sebe uvedu příklad - bývalý zaměstnavatel mi zaplatil kurz svářečského dozoru za cca 70 000 Kč, ale žádná dohoda nebyla podepsána, takže jsem mu podal za 3 měs. výpověď. Doklad zadržet nemohl, neboť jsem mu originál ani do ruky nedal. Důvodem k výpovědi byl neskutečně hovadský nízký plat pro danou funkci...

Stačí ?

Autor: Václav Šrom
Datum: 16.02.2017 19:58 odpovědět
nahoru
Případ, kdy je uzavřena dobrá smlouva, tu neřešíme. Neshodu vidím ve Vaší čtvrté, resp. páté větě: správně je "...nemusí vydat". Vždyť by potom nemohl svým zákazníkům doložit kvalifikaci svářeče, který již odešel. Sám víte, že různí přejímači kopie certifikátů neuznají, třeba kvůli hologramům, koneckonců majitel certifikátu (CWS-ANB) by musel dát svolení k pořízení kopie. Uvědomte si, prosím, že zaměstnavatel si kupuje kvalifikaci formou držby certifikátu a za realizaci, tj. snahu svářeče a jeho šikovnost, mu platí mzdou. Svářeč na certifikát nemá nejmenší nárok, stačí už to, že si odnáší tu šikovnost. A dál - to je přeci pro něj to podstatné - když novému zaměstnavateli prokáže šikovnost svařením zkušebního vzorku, ne to že vybalí certifikát. Myslím, že tímto je téma zcela vyčerpané.

Autor: MK IWT
Datum: 18.02.2017 09:07 odpovědět
nahoru

Kdo je majitel svářečského průkazu - zaměstnavatel nebo zaměstnanec? Odpověď z právní poradny:


20 let pracuji v jedné soukromé firmě jako zámečník, svářeč. Když jsem nastupoval do zaměstnání, zaměstnavateli jsem odevzdal platný svářečský průkaz (originál). Během té doby jsem si na žádost zaměstnavatele zvyšoval kvalifikaci v podobě svářečských zkoušek. Platné svářečské certifikáty (originály) si zaměstnavatel nechával zasílat přímo ze svářečské školy.

V pracovní smlouvě, kterou jsem uzavřel před 20ti lety, mám uvedeno, že po každé svářečské zkoušce musím odpracovat u této firmy 2 roky. Poslední zvýšení kvalifikace proběhlo cca před 4 lety. Od té doby jsem absolvoval pouze 1 jednodenní přezkoušení způsobilosti. Nyní jsem se rozhodl z této firmy odejít a po zaměstnavateli jsem žádal certifikáty za vykonané zkoušky, které potřebuji k nové práci. Zaměstnavatel mi odmítl certifikáty vydat, s tím, že na ně nemám nárok a že mi je za sumu 40.000 Kč prodá. Má právo zaměstnavatel originály certifikátů zadržovat? Po ústním dotazu ve svářečské škole mi bylo sděleno, že originály mám vlastnit já a zaměstnavatel pouze kopie. Bohužel nevlastním ani jedno. Děkuji, Jiří

ODPOVĚĎ:
Správně tušíte, že postup Vašeho zaměstnavatele není zcela v pořádku. I přesto, že náklady prohlubování Vaší kvalifikace nesl zaměstnavatel (což mu ostatně ukládá § 230 a násl. zákoníku práce), nevzniká tím v žádném případě zaměstnavateli vlastnické právo k Vámi získaným certifikátům. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že předmětné certifikáty jsou vedeny na Vaše jméno, žádný právní titul k zadržování těchto certifikátů Vaším zaměstnavatelem proto neexistuje. Samozřejmě zaměstnavatel nemá nárok ani na peněžité plnění za tyto certifikáty a za svářečský průkaz.
Nebude-li Váš zaměstnavatel ochoten Vám certifikáty vydat dobrovolně, lze Vám doporučit vyžádat si na něm nahlédnutí do Vašeho osobního spisu a pořízení stejnopisů předmětných certifikátů na náklady zaměstnavatele (§ 312/3 zákoníku práce). Tímto způsobem získáte prozatím alespoň kopie těchto dokladů.
Vaším dalším krokem pak může být podání žaloby na vydání věci dle § 126/1 Občanského zákoníku.
Ve Vašem případě by bylo rovněž možné uvažovat o kontaktování Policie, neboť současný postup Vašeho zaměstnavatele lze kvalifikovat jako přestupek proti majetku (§ 50 zákona o přestupcích), popř. rovněž některý z trestných činů proti majetku (§ 205 a násl. trestního zákoníku).
Nepodařilo-li by se Vám ani shora uvedeným způsobem originály certifikátů získat, bylo by dle mého názoru možné se obrátit na instituce, které Vám certifikáty vydaly a požádat zde o jejich znovuvydání (duplikáty).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že při ukončení pracovního poměru je Vám zaměstnavatel povinen vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) dle § 313 zákoníku práce; na Vaše vyžádání je pak zaměstnavatel povinen vyhotovit rovněž pracovní posudek (§ 314 a § 315 zákoníku práce), v němž musí zhodnotit také Vámi dosaženou kvalifikaci.

-----------------------------------------------------------
PS:
V zemi kde podvody, krádeže a korupce jsou běžnými normami se nedivím, že máte takové názory jaké máte pane Šrome.

Autor: Ing. Jiří Tichý
Datum: 18.02.2017 21:29 odpovědět
nahoru
MK IWT
můžete, prosím, zveřejnit zdroj, tedy která právní poradna vydala takové prohlášení, které zcela pomíjí to, že vlastníkem Certifikátu svářeče je podle ČSN ISO/IEC 17024:2013, čl. 9.4.7 Certifikační organizace? Pokud to má ona Právní poradna zkonzultováno s Certifikační organizací jde o precedentní postup, který by mohl být prospěšný mnoha stranám daného konfliktního stavu.
V opačném případě je to zavádějící výklad sice zřejmě právně vzdělané, ale neinformované osoby, který naopak na řadu problémů svářečům zadělá.

Autor: MK IWT
Datum: 20.02.2017 10:07 odpovědět
nahoru
1. http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/.

2. Je-li Váš výklad normy správný - majetkem certifikátu je ANB společnost, která ho vydala, pak si na něj nemůže osobovat právo ani žádný zaměstnavatel, je to tak, hm ?

3. Tím se dostáváme k meritu věci, že zaměstnavatel certifikáty také nevlastní, nemůže je tedy zadržovat a v případě odejití svářeče by je měl neprodleně vrátit certifikační osobě Authorized NB, aby nedošlo k jejich zneužití. Je to tak ?

4. V praxi je to však tak, že na frantovic papíry bude ještě vařit půldruhého roku Pepa ZK 111 1.1, nebo lépe Voloďa, který nemá ani to...

5. A dejte pozor až pojedete po tom novém mostě do práce. Má sice 150 platných certifikátů, ale zato je v havarijním stavu...

Autor: Ing. Jiří Tichý
Datum: 20.02.2017 22:23 odpovědět
nahoru
ad1 - V příspěvku z 18.2.2017 jste, zřelmě jen omylem, uvedl vyjádření z bezplatné právní poradny ze 30.11.2012, tedy před platností ČSN ISO/IEC 17024:2013.

ad2 - Majitelem Certifikátu je skutečně Certifikační organizace. K tomu je potřeba ještě přidat, že podle Zákona 22/1997 Sb. je organizace povinná 10 let doložit výrobní dokumentaci. K ní patří i Certifikáty svářečů z dané zakázky.

ad3 - Nezaměňovat majitele Certifikátu s jeho držitelem.

ad4 - Pokud víte o organizaci, kde dochází k podobným prohřeškům, je Vaší občanskou povinností to nahlásit příslušnému Certifikačnímu orgánu, který rychle sjedná nápravu.

ad5 - Podle vašeho názoru v daném bodu je tedy jakákoliv certifikace svářečů zbytečná, protože stejně mohou vyrobit zmetky a nic se jim nestane?

Autor: MK IWT
Datum: 21.02.2017 07:46 odpovědět
nahoru
ad1 - Rovněž byl i změněn zákoník práce. Za tyto změny ovšem nemohu odpovídat. Nevyvracím Vám znění norem, ale třeba jasně definovat kompetence, práva a povinnosti - o to mi jde.

ad2 - To jistě ano ale ne originály, uhýbáte od otázky. Držitelem je svařeč, nikoliv zaměstnavatel, sám jste to napsal.

ad3 - Držitelem je pak kdo ten kdo udělal zkoušku, nebo ten co ji platil ? Znova chybí jasná odpověď.

ad4 - Silně o té nápravě pochybuji, protože oba víme jak to tady funguje... Vše bude v pořádku, tady máte krásný příklad:

http://www.autoforum.cz/zajimavosti/sef-vw-priznal-podvod-s-tdi-koncern-mlzil-dokud-mohl-akcie-jdou-ke-dnu/

(kdyby odkaz nefungoval, protože stránka zde má vady ve skriptu, stačí zadat klíčová slova do googlu)

Tady není problém v autech jako takových, tady je problém v nesmyslně nereálně nastavených požadavcích na nesmyslné certifikace a limity norem, které potom nutí výrobce švindlovat...protože se prostě do toho nevejdou. Sami sobě si. A víte jak snadno se to vyřeší ? Do potrubí se strčí mřížka, takže se sníží průtok a v daném čase čidlo zaznamená menší objem spalin protože softwerově bude počítat s větším průřezem, takže spaliny najednou budou ekologické a normy vyjdou. Dobré že ? Mřížka samozřejmě bude mít také svůj certifikát. Máte rád certifikované výrobky ? Můžete mít potom pocit, že jste eko a všichni budou eko a happy...

Aby nebylo mýlky - VW jsou dobrá auta, jenom tady tenhle tyátr ukazuje zač to všechno stojí a kam až to došlo.

ad5 - Samozřejmě, je to jen byznys. Myslíte si, že každý vlastník ŘP jezdí podle předpisů, bezpečně a zodpovědně ? 90% by jich neprošlo ! Ale papíry mají, jak je to možné ? Se svářečským personálem ( a hlavně vyšším!) si nedělám iluze, že by to mělo být jiné.

(Když u mně ve sklepě certifikovaný svařeč měnil plynový kohout na 2" přívodu hlavního uzávěru plynu, nešlo mu zpasovat uřezané potrubí k sobě, takže si pomohl heverem...I tak došlo k přesazení o celou tl. stěny trubky. No nic zavařil na tej trubce takový spešl kouťák, hever uvolnil, takže to je našponované, ale svařečský dozor to podepsal a revizák schválil. Všichni mají certifikáty a stojí to za H., vážený pane. Moje reklamace nebyla uznána...takže nechcete si koupit byt v tomto baráku ? , vše je dle platných norem... )

Autor: MK IWT
Datum: 21.02.2017 08:40 odpovědět
nahoru
Ještě k ad4 - Občanská povinost nemůže suplovat certifikační a kontrolní orgány !!!

Každá ANB má vědět komu a na základě čeho vystavuje povolení k jistým úkonům a dále existuje snad nějaký systém dozoru, auditů a kontrol nebo snad ne ???

Je snad občanskou povinností upozorňovat že most ve Studénce stál na kusu ohlého železa, nenormované podpoře ???

Tohle snad nemyslíte vážně!

Apropos dodnes za Studénku nebyl nikdo pravomocně odsouzen!
Kde je "občanská" či spíše státní povinnost příslušných kontrolních úřadů, kde byl koordinátor BOZP, hm ?

Máte naprosto pokřivené chápání věcí.

Autor: MoisesnEend
Datum: 25.03.2017 16:41 odpovědět
nahoru
cheap generic viagra fast delivery

Autor: Radek
Datum: 21.06.2022 06:20 odpovědět
nahoru
Dobrý den, zaměstnavatel mi ztratil svářečský průkaz, škola ve které jsem dělal zkoušky se sloučila s jinou a na moji žádost o vydání duplikátu nereaguje. Můžete mi pomoci získat duplikát ?
Jaké dokumenty budou potřeba ?

Děkuji

Autor: Minařík
Datum: 21.06.2022 09:08 odpovědět
nahoru
Dobrý den,
pokud máte EN ISO zkoušky zavolejte na CWS ANB. Zjistíme která zkušební organizace certifikát vydala a tam se obrátíte o kopii.

Autor: MK IWT
Datum: 17.02.2017 08:45 odpovědět
nahoru
OK.
Pak ale není divu, že je u nás katastrofální nedostatek svářečů...

Autor: Jiří Tichý
Datum: 27.06.2014 21:08 odpovědět
nahoru
Toto je jedno ze zdejších stále se opakujících témat. Řešení ale vůbec není jednoduché.
1, Firma skutečně musí při auditech předkládat auditorům originály Certifikátů, kde musí být každého půl roku potvrzováno, že svářeč svařuje. Bez tohoto potvrzení svářeč svařovat nesmí.
2, Pokud zaměstnavatel platil svářečův kurz tak má poměrně oprávněný pocit, že má na Certifikát svářeče jakési právo.
3, Svářeč by měl na požádání na svém pracovišti doložit své platné (potvrzené) svářečské oprávnění. To by se dost těžko při běžných pracovních podmínkách zajišťovalo.
Z uvedených důvodů je vlastně pro svářeče jednodušší a pohodlnější, když se o uložení a o udržování platnosti Certifikátu a svářečských zkoušek stará přímo zaměstnavatel.

Autor: Irlbek Vladimir
Datum: 02.12.2014 19:14 odpovědět
nahoru
ab to jako muho svarovat jen v arealu firmy a doma nic nebo cim se prokazu mimo firmu a navic nic jsem ve smlouve nepodepsal takze originaly jsou me

Autor: Jiří Tichý
Datum: 02.12.2014 22:02 odpovědět
nahoru
Pokud jste si kurz svařování zaplatil vlastnímu penězi tak vám skutečně firma nemůže zadržovat Certifikát svářeče. Jen se s ní musíte dohodnout jednak na prodlužování platnosti vždy po půl roce a také na tom, aby byl příslušný Certifikát firmě vždy při auditu k dispozici, a to i v době vaší nepřítomnosti v práci, např. při nemoci nebo při dovolené.

Autor: Minarik
Datum: 27.06.2014 14:01 odpovědět
nahoru
Otvírám prostor pro diskuzi.

Autor: Plejer
Datum: 30.06.2014 08:13 odpovědět
nahoru
Uložení u Svářečského dozoru.
Kopie svářeč!

Autor: Irlbek Vladimir
Datum: 02.12.2014 19:15 odpovědět
nahoru
a co kdyz zadny dozor neni

Autor: Jiří Tichý
Datum: 02.12.2014 21:56 odpovědět
nahoru
A kdo a na základě čeho vám potvrzuje každého půl roku platnost Certifikátu?

odpovědět na původní otázku

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.