English svareni
Otázky a odpovědi - jednoduše můžete zaslat dotaz týkající se svařování.

Diskuzní a poradenské fórum

Otázky a odpovědi

Svařování

Tepelný prikon
Tepelný prikon
Autor: Ľuboš Mráz
Datum: 19.02.2024 21:09

Pre voľbu podmienok zvárania feritických ocelí sa používa norma STN EN 1011-2. Norma uvádza dva spôsoby voľby teploty predhrevu, a to podľa diagramov t.j. závislosti tepelného príkonu a hrúbky zváraných plechov, obsahu uhlíka a CE, alebo podľa grafov zostrojených podľa rovníc jednoltivých parametreov praskavosti za studena. Kritérium pre správnosť voľby postupu zvárania je celistvosť (bez trhlín) a maximálna prípustná tvrdosť v hrubozrnnej zóne TOO, ktorú uvádza norma EN ISO 15614-1.

Nový příspěvek
Předmět:Tepelný prikon
Jméno:
E-mail: e-mail nebude zveřejněn
Text
příspěvku:
Volby:
jsem člověk  nejsem člověk

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.