English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 22.3.2018 do 29.4.2018
pondělí 1.3.2010 - pondělí 30.4.  podrobnosti 
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry, vstupní podmínky VŠ technického směru, 1 rok praxe. V ceně kurzu je školení a vystavení oprávnění na provádění vizuální kontroly v souladu s ČSN EN 970. Další termín kurzu je 20.9. až 19.11.2010
poplatek: 65 100,00 Kč (kurzovné + literatura + zkoušky + vystavení diplomu IWE) bez DPH
místo:Výukové středisko ŠKOLA WELDING, tř. E. Beneše 27, 316 00 Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., tř. E. Beneše 27., PlzeŃ, PSČ 316 00
kontakt:H. Meinerova tel. 378 117 124,, e-mail: hmeinerova@skola-welding.cz, jbartak@skola-welding.cz

pondělí 20.11.2017 - čtvrtek 10.5.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 20.11.2017 – 10.5.2018, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 20.11. – 23.11. + 27.11. – 30.11. 2017 + 8.1. – 11.1.2018

2. praktický blok: 15.1. – 18.1. + 22.1. – 25.1.2018

3. teoretický blok: 5.2. – 8.2. + 12.2. – 15.2. + 26.2. – 1.3 .+ 5.3. – 8.3. + 19.3. – 22.3. + 9.4. – 12.4. + 16.4. – 19.4.2018

Písemná a ústní zkouška: 9.5. – 10.5.2018

Výuka probíhá: pondělí –čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných písemných a ústních zkoušek obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr„ a „ Evropský svářečský inženýr“ Cena: 76 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa:po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 000,- Kč (vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, email: vrablikova@svv.cz

pondělí 20.11.2017 8.00 - 16.30 - středa 25.4.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 20.11.2017 – 25.4.2018, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 20.11. – 23.11. + 27.11. – 30.11. 2017 + 8.1. – 11.1.2018

2. praktický blok: 15.1. – 18.1. + 22.1. – 25.1.2018

3. teoretický blok: 5.2. – 8.2. + 12.2. – 15.2. + 26.2. – 1.3 .+ 5.3. – 8.3. + 19.3. – 22.3. + 23.4.2018

Písemná a ústní zkouška: 24.4. – 25.4.2018

Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“ Cena: 65 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 65 000,- Kč (cena vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 15.1.2018 09:00 - úterý 15.5.2018  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských technologů - IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský technolog je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWT. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský technolog". Držitel diplomu IWT je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 21.05.2018. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 49.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 15.1.2018 09:00 - úterý 15.5.2018  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských inženýrů - IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský inženýr je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWE.

Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský inženýr".

Držitel diplomu IWE je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 21.05.2018. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 61.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 15.1.2018 09:00 - úterý 15.5.2018  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských specialistů - IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský specialista je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWS. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský specialista". Držitel diplomu IWS je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 21.05.2018. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 39.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 22.1.2018 7.00 - 15.50 - pátek 23.3.2018  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr, IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru IWE 2 Termín: 27.08.- 26.10. 2018 od Po do PÁ 7,00 – 15,50hod.
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:Ostrava - Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

čtvrtek 1.2.2018 9.00 - 15.00 - neděle 31.6.2018  podrobnosti 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEPISEM ČD V95/5
semináře  Technologie svařování, Požadavky na svařování
Termín: 1.pololetí 2018, termín bude upřesněn dle požadavků zájemců o školení (min. počet 7 účastníků)

Určeno pro:technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. (viz. Předpis V 95/5, kap. IV Směrnice pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76 Požadavky na zaměstnance: “Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářecí dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení OOZ/RS-DV vydané drážním úřadem, jeho praxe v oboru by měla být min.5.let.“)

Obsah: 1.den: 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., č.101/1995 Sb. , č. 173/1995 Sb., č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5 -změna č.4). Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura, krystalová mřížka)

2.den: 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO 9692- 1,2; ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ-S

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D. Cena:4 500,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 4 000,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1000018 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 4 800,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 19.2.2018 - čtvrtek 10.5.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialisty EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání a 2 roky praxe v oboru, příp. střední odborné učiliště s maturitou a 5 let praxe. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah:svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“

Termín:19.2.2018 – 10.5.2018 výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 19.2. – 22.2. + 26.2. – 1.3.2018 2. praktický blok: 5.3. – 8.3. + 12.3. – 15.3.2018 3. teoretický blok: 19.3. – 22.3. + 3.4. –5.4.+ 9.4. – 12.4.2018 Písemná a ústní zkouška: 9.5. – 10.5.2018 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 249 hodin Cena : 55 000,- Kč (vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Místo konání:učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor.

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV Kurz bude realizován při minimálním počtu 5 přihlášených.
poplatek: 55 000,- Kč (cena vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 26.3.2018 7.00 - 15.50 - středa 28.3.2018  podrobnosti 
Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží)
kurzy 
Kurz probíhá podle Technického pravidla CWS ANB TPC 027, v souladu s dokumentem EWF 544-01. Tato kvalifikace je opravňuje vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN ISO 17 660-1 „Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svarové spoje“, ČSN EN ISO 17 660-2 „Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nenosné svarové spoje“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: diplom mezinárodního svářečského praktika (IWP) a vyšší. Ověření dokladů (kopií vysvědčení) o dosaženém stupni vzdělání bude provedeno při zahájení kurzu, doporučujeme je poslat se závaznou přihláškou
poplatek: 8 600,- Kč bez DPH. Cena celkem s 21% DPH 10 406,- Kč
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 26.3.2018 - úterý 27.3.2018  podrobnosti 
Destruktivní a nedestruktivní zkoušky lepených spojů
semináře 
Cílová skupina: Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby či aplikační inženýry. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři. Účastníci si sami vyzkouší infrakameru. Poznají zařízení NDT od společnosti Olympus Czech Group, s.r.o. a mechanické zkušební stroje vč. programování zkoušky.

Obsahová náplň kurzu: Základní metody mechanického zkoušení (zkouška tahem, odlupem, tlakem apod.) Úvod do problematiky destruktivních a nedestruktivních zkoušek Stárnutí lepených spojů Analytické metody Posuzování a vyhodnocení výsledků zkoušek Tvorba dokumentace zkoušení Mechanické zkušební stroje a využití Ukázky optických zařízení pro NDT Výstupní dokument: Osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 8 900, - Kč (vč. 21% DPH)
místo:SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno
pořadatel:SVV Praha.s.r.o.
kontakt:e-mail: kysilkova@svv.cz

úterý 27.3.2018 9.00 - 13.00  podrobnosti 
Školení a zkoušení svářečských techniků
semináře  Požadavky na svařování
Určeno pro:technology svařování, kteří jsou držitelé diplomu IWE/EWE, IWT/EWT

Obsah: Normy ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606, ČSN EN ISO 14732, přehled technických pravidel CWS ANB, požární ochrana a bezpečnostní normy a předpisy (ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650), aktuální změny v současné normalizaci pro oblast svařování

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena:3 500,- Kč (vč. 21% DPH, pověření svářečského technika a razítka) 2 900,- Kč (vč. 21% DPH, pověření svářečského technika) Variabilní symbol: 1270318 Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle Výstupní dokument: Pověření svářečského technika CWS ANB

Absolvent je oprávněn: vést zaškolovací kurzy pro zaškolené pracovníky ve smyslu ČSN 05 0705 a TP CWS ANB podle potřeb organizace a u závěrečných zkoušek působit jako předseda zkušební komise,vést kurzy svářečů dle podmínek TP A 125 Z3 ve svářečské škole, doškolovat a přezkušovat zaškolené pracovníky a svářeče z bezpečnostních předpisů ve smyslu ČSN 050705 a TP A 034 Z3
poplatek: 3 500,- Kč (vč. 21% DPH, pověření svářečského technika a razítka)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,:, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 27.3.2018 9:00 - 15.00  podrobnosti 
Seminář pro svářečské dozory a techniky - doškolení a přezkoušení
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Školení a vzdělávání i zkoušky svářečského personálu, TPA a TPB CWS ANB, technické normy, související předpisy a normy.
poplatek: 3.800,- Kč včetně DPH
místo:Hotel Myslivna Brno Kohoutovice
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:e-mail: Info@tesydo.cz, pavlicova@tesydo.cz

úterý 3.4.2018 8.00 - 16.00 - čtvrtek 5.4.2018  podrobnosti 
Instruktor svařování
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Pravidelné periodické doškolení instruktorů svařování (jednou za tři roky)

Závěrečná zkouška:5.4.2018 (test z odborných znalostí a bezpečnostních předpisů, instruktážní vystoupení)

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Evropský/ mezinárodní svářečský praktik (nebo vyšší kvalifikace), certifikát instruktora svařování, platné osvědčení svářeče pro dvě metody (min. jedna zkouška podle ČSN EN ISO 9606)

Obsah: normy ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606, bezpečnost práce PO,základy technologií svařování, jakost svarů a související problematika (ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 6520, ČSN EN ISO 3834 atd.), technická pravidla CWS ANB, příprava vzorků k mechanickým zkouškám, instruktáž, pedagogické minimum (např. metody vzdělávání dospělých, psychologické aspekty dospělých, komunikace ve vzdělávání dospělých, praktické ukázky) Výstupní dokument: po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu a certifikát CWS ANB Instruktor svařování (platnost 3 roky) Výuka probíhá: 8.00 hod do 16.30 hod., rozsah výuky 35 vyučovacích hod. Variabilní symbol: 1030418 Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle
poplatek: Cena:9 917,-Kč (bez 21% DPH, studijních materiálů, certifikátu Instruktor svařování)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 9.4.2018 7.00 - 15.50 - pátek 11.5.2018  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista; IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření. 29.10. - 30.11. 2018 7,00 – 15,50hod.
poplatek: 46 300,- Kč bez DPH Cena celkem 56 023,- Kč.
místo:Ostrava - Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 9.4.2018 7.00 - 15.50 - pátek 20.4.2018  podrobnosti 
Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí
kurzy 
Tato kvalifikace je opravňuje projektovat a konstruovat svařované konstrukce všech typů podle mezinárodně platných norem a předpisů jako například IIW Doc. XIII-1965-03/XV-1127-03 : „Doporučení k navrhování svarových spojů namáhaných na únavu“, EN 1993 Eurokód 3 : „Navrhování ocelových konstrukcí“, EN 1991Eurokód 1 : „Zatížení konstrukcí“, EN 1993 Eurokód 3-3, EN 1993 – 1, 8, 10 a dalších harmonizovaných norem.

Absolventi kurzu získají dále potřebné informace o označování svarů na výkresech, technologiích svařování , materiálech a jejich svařitelnosti, destruktivních a nedestruktivních zkouškách svarových spojů, technologičnosti konstrukcí a systémech prokazování kvality svářečské výroby. Kvalifikační předpoklady: střední odborné vzdělání technického směru s maturitou
poplatek: 21 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 25 410,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

čtvrtek 12.4.2018 9.00 - 14.00  podrobnosti 
PŘÍPRAVA SVAŘOVACÍCH POSTUPŮ (WPS) A JEJICH KVALIFIKACE ( WPQR ), ZMĚNY V NORMĚ ČSN EN ISO 15614-1, PRAKTICKÝ WORKSHOP
semináře  Technologie svařování, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Určeno pro: pracovníky technické přípravy výroby a řízení jakosti, vyšší svářečský personál Obsah: požadavky výrobkových norem, související normy, postup při vypracování pWPS, svařování zkušebních kusů, požadované zkoušky (požadavky, protokoly), vyhodnocení zkoušek, vystavení WPQR, každý účastník vypracuje pWPS, stanoví požadované zkoušky, vyhodnotí protokoly, vytvoří WPQR.

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D., Ing. Václav Šrom Cena: 2 900,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 2 600,- (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1120418 Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 2 900,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 16.04.2018 09:00 - pátek 20.4.2018  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole. Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 16.4.2018 9.00 - 15.00 - úterý 17.4.2018  podrobnosti 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEDPISEM ČD V95/5
semináře  Požadavky na svařování
Určeno pro:technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. (viz. Předpis V 95/5, kap. IV Směrnice pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76 Požadavky na zaměstnance: “Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářecí dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení OOZ/RS-DV vydané drážním úřadem, jeho praxe v oboru by měla být min.5.let.“)

Obsah: 1.den: 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., č.101/1995 Sb. , č. 173/1995 Sb., č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5 -změna č.4). Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura, krystalová mřížka) 2.den: 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO 9692- 1,2; ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ-S

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D. Cena:4 500,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 4 000,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1160418 Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 4 500,- Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 17.4.2018 9:00 - 15.00  podrobnosti 
SEMINÁŘ PRO SVÁŘEČSKÉ DOZORY A TECHNIKY I KONSTRUKTÉRY
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Tlaková a strojní zařízení, stavební výrobky a konstrukce, dokumentace, postupy výroby, postupy WPS a BPS i kvalifikace WPQR i BPAR, konstrukční materiály i svařovací materiály, NDT A DT kontrola, personál, prohlášení shody a vlastností výrobků.
poplatek: 3.000,- Kč včetně DPH
místo:Hotel MYSLIVNA Brno, Kohoutovice
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:e-mail: pavlicova@tesydo.cz

středa 18.4.2018 9.00 - 14.30  podrobnosti 
INTERNÍ AUDITOR PRO SVAŘOVÁNÍ
semináře  Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Určeno pro: interní auditory v systému ISO 9001, kteří prověřují aplikaci systému řízení kvality svařování dle ISO 3834 a případně výrobkových norem pro svařování.

Obsah: Požadavky na provádění interních auditů, požadavky technických norem, co se ptát – tvorba katalogových otázek, kontrolované činnosti – objednávání, skladování, zpětná sledovatelnost základních a přídavných materiálů, kontrola technické přípravy výroby, výkresová dokumentace, WPS, WPQR, kontrola svářečských pracovišť před, v průběhu a po svařování, technická kontrola, inspekční činnost, kontrolní plán, rozdělení metod nedestruktivních a destruktivních zkoušek, protokoly a jejich význam, přejímka svařovaných dílů a výstupní kontrola, včetně dokumentů odevzdávaných zákazníků, závěry interních auditů, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a připojení značky CE.

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., Ing. Václav Šrom Cena: 3 600,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 3 200,- (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1180418 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře Poznámka: Seminář bude realizován při minimálním počtu 10 přihlášených zájemců.
poplatek: 3 600,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 23.4.2018 8:00 - 16.00 - středa 23.5.2018  podrobnosti 
Kurz mezinárodního a evropského svářečského praktika a instruktorů plastů
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti pro praktickou výuku svařování, ev. pájení.
poplatek: viz www.tesydo.cz, plán vzdělávání na r. 2018
místo:TESYDO, s.r.o., ATB - CWS ANB, Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Mgr. Pavlicová Martina, tel. 511 188 902, 511 188 904, e-mail: pavlicova@tesydo.cz

středa 25.4.2018 - pátek 27.4.2018  podrobnosti 
KVALITA VO ZVÁRANÍ 2018
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
XVIII. ročník konference.
místo:Grandhotel Praha****, Tatranská Lomnica
pořadatel:VUZ-PI Bratislava
kontakt:e-mail: vzdelavanie@vuz.sk

středa 25.4.2018 - čtvrtek 26.4.2018  podrobnosti + on-line přihláška 
TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVY POVRCHŮ
semináře 
  • Strojírenské materiály a jejich čištění
  • Optimalizace volby předúpravy povrchů
  • Čištění pro náročné aplikace
  • Netradiční způsoby předúprav povrchu
  • Chyby, příčiny a důsledky nevhodné předúpravy
  • Technologie na zítra (lepení, 3d tisk...)

poplatek: 3.800,- bez DPH
místo:Hotelu Zámek Čejkovice
pořadatel:Centrum pro povrchové úpravy
kontakt:e-mail: info@povrchari.cz

čtvrtek 26.4.2018 - pátek 27.4.2018  podrobnosti 
23. mezinárodní sympozium MOSTY 2018
konference  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Sympozium se zabývá projekcí, výstavbou a údržbou silničních a železničních mostů v České republice i jinde ve světě. V loňském roce bylo na sympoziu přítomno přes 550 účastníků z řad státních orgánů (MD ČR, SFDI, ŘSD, SŽDC…), samosprávy (krajů, měst a obcí), akademické obce, komerčních subjektů (architekti, projektanti, realizační firmy) a odborné veřejnosti.
místo:Brno - Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, Brno
pořadatel:sekurkon, s.r.o.
kontakt:Tel: +420 604 271 835, e-mail: pivodova@sekurkon.cz


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2018, všechna práva vyhrazena.