English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 19.2.2019 do 31.3.2019
pondělí 1.3.2010 - úterý 30.4.  podrobnosti 
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry, vstupní podmínky VŠ technického směru, 1 rok praxe. V ceně kurzu je školení a vystavení oprávnění na provádění vizuální kontroly v souladu s ČSN EN 970. Další termín kurzu je 20.9. až 19.11.2010
poplatek: 65 100,00 Kč (kurzovné + literatura + zkoušky + vystavení diplomu IWE) bez DPH
místo:Výukové středisko ŠKOLA WELDING, tř. E. Beneše 27, 316 00 Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., tř. E. Beneše 27., PlzeŃ, PSČ 316 00
kontakt:H. Meinerova tel. 378 117 124,, e-mail: hmeinerova@skola-welding.cz, jbartak@skola-welding.cz

neděle 19.11.2017 8.00 - 16.30 - čtvrtek 25.4.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 19.11.2018 – 25.4.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 19.11. – 22.11. + 26.11. – 29.11. + 3.12. – 6.12.2018

2. praktický blok: 14.1. – 17.1. + 21.1. – 24.1.2019

3. teoretický blok: 4.2. – 7.2. + 11.2. – 14.2. + 25.2. – 28.2. + 4.3. –7.3. + 18.3. – 21.3. + 25.3. – 28.3 + 1.4. – 4.4.2019

Písemná a ústní zkouška: 24.4. – 25.4.2019

Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah:svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: Po úspěšném složení všech zkoušek obdrží absolvent: potvrzení o absolvování kurzu, dva diplomy Mezinárodní svářečský inženýr (vydává CWS ANB a IIW) a Evropský svářečský inženýr (vydává CWS ANB a EWF), Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našemškolicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Cena: 76 033 Kč (+ 21% DPH, cena vč. DPH 92 000 Kč), zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (+ 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 19.11.2018 8.00 - 16.30 - středa 17.4.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 19.11.2018 – 17.4.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 19.11. – 22.11. + 26.11. – 29.11. + 3.12. – 6.12.2018

2. praktický blok: 14.1. – 17.1. + 21.1. – 24.1.2019

3. teoretický blok: 4.2. – 7.2. + 11.2. – 14.2. + 25.2. – 28.2. + 4.3. –7.3. + 18.3. – 21.3. + 15.4.2019

Písemná a ústní zkouška: 16.4. – 17.4.2019 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru,konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Cena:61 983 Kč bez DPH (cena vč. 21% DPH 75 000 Kč), zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 14.01.2019 09:00 - středa 15.5.2019  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských inženýrů - IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský inženýr je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWE.

Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský inženýr". Držitel diplomu IWE je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 20.5.2019. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu.

V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 76.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 14.1.2019 09:00 - středa 15.5.2019  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských technologů - IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský technolog je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWT. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský technolog".

Držitel diplomu IWT je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 20.5.2019. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu.

V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 61.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 14.01.2019 09:00 - úterý 14.5.2019  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských specialistů - IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský specialista je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWS. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský specialista".

Držitel diplomu IWS je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 20.5.2019. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu.

V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 49.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 21.1.2019 7.00 - 15.50 - pátek 22.3.2019  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr; IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru IWE 2 Termín: 26.08.- 25.10. 2019
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 21.1.2019 7.00 - 15.50 - úterý 12.3.2019  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog ; IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský technolog – IWT“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem.

Kvalifikační předpoklady: absolvent střední průmyslové školy technického zaměření s maturitou, nebo absolvent středního odborného učiliště s maturitou. IWT 2 Termín: 26.08.- 15.10. 2019
poplatek: 59 400,- Kč bez DPH. Cena celkem 71 874,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 21.1.2019 9:00 - úterý 7.5.2019 
Kurz : MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR (IWE)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurzy budou probíhat ve dnech pondělí - středa v uvedeném termínu. Kurzy jsou určeny pro odborné pracovníky ve svařování (pracovníky svářečského dozoru a technické kontroly, inspektory jakosti, konstruktéry, technology, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování apod.) s vysokoškolským vzděláním technického směru (FEANY).

Profil absolventa : Kurz svářečského inženýra poskytne absolventům vyšší, prakticky orientované znalosti svářečské technologie na úrovni graduovaných inženýrů. To zahrnuje evropské a národní normy, bezpečnostní předpisy, systémy zajištění jakosti, výrobní metody a postupy a aplikované inženýrství. Podmínky pro přijetí ke studiu: Pro přístup do kurzu IWE musí být účastník držitelem diplomu z technické univerzity (s minimálně 5 lety studia) schválené Ministerstvem školství ČR
poplatek: 81 500,00 Kč + 21% DPH Poplatek zahrnuje kurzovné, literaturu, zkoušky a diplmomy IWE a EWE.
místo:ATB-2 při VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno budova A1, 16. patro, učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno,
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz ; kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 21.1.2019 9:00 - středa 17.4.2019 
Kurz : MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ TECHNOLOG (IWT)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz bude probíhat ve dnech pondělí - středa v uvedeném termínu. Podmínky pro přijetí ke studiu: Pro přístup do kurzu IWT musí účastník dovršit 20 let věku. Dále musí účastník splnit jednu z následujících podmínek:

• Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) z technické střední školy uznané v ČR • Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) z jiné střední školy než výše uvedené a absolvoval alespoň 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy. Kurzy jsou určeny pro odborné pracovníky ve svařování (pracovníky svářečského dozoru a technické kontroly, inspektory jakosti, konstruktéry, technology, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování apod.) se středoškolským (IWT) vzděláním.

Profil absolventa : Kurz svářečského technologa poskytne absolventům vyšší, prakticky orientované znalosti svářečské technologie na úrovni graduovaných techniků. To zahrnuje evropské a národní normy, bezpečnostní předpisy, systémy zajištění jakosti, výrobní metody a postupy a aplikované inženýrství.
poplatek: 68 000,00 Kč + 21% DPH, poplatek zahrnuje kurzovné, literaturu,zkoušky a dva diplomy IWT a EWT
místo:ATB-2 při VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno budova A1, 16. patro, učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno,
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, : Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz ;kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 21.1.2019 8.00 - 16.30 - středa 27.3.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialista EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 21.1.2019 - 27.3.2019, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 21.1. - 24.1. + 28.1. - 31.1.2019 2. praktický blok: 4.2. - 7.2. + 11.2. - 14.2.2019 3. teoretický blok: 18.2. - 21.2. + 25.2. - 28.2. + 4.3.- 7.3.2019 + 25.3.2019 Písemná a ústní zkouška: 26.3. - 27.3.2019

Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 249 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání a 2 roky praxe v oboru, příp. střední odborné učiliště s maturitou a 5 let praxe. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“, osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor. Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV
poplatek: 45 454 Kč (cena bez 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 18.02.2019 9:00 - pátek 22.2.2019  podrobnosti 
Kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB), IWI B - stupeń BASIC
Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
WIP – kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB) IM: inspekční modul: IWI-B – základní,
poplatek: školení 9900,- Kč bez DPH, cena za zkoušku 9900,- Kč bez DPH, vystavení diplomu 3750,- Kč bez DPH
místo:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
pořadatel:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
kontakt:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00, e-mail: kohoutkova@atg.cz

úterý 19.2.2019 - středa 20.2.2019 
Digitalisation in Vocational Training and Further Education
Technologie svařování, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

We invite all experts from industry, crafts, education and research to hand in their contributions to the conference regarding the following topics:

 1. Changes in training and further education
 2. Digital training processes (digital tools)
 3. Introduction of a digital training management system
 4. Technology of digitalisation for Industry 4.0
 5. Economic and societal changes

místo:Messe Essen, Congress Center Essen, CC West, Essen/Germany
pořadatel:DVS German Welding Society, GSI Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH
kontakt:DVS – German Welding Society Aachener Straße 172 40223 Düsseldorf/Germany P +49 2 11 15 91-302/-303 F +49 2 11 15 91-300, e-mail: tagungen@dvs-hg.de

čtvrtek 21.2.2019 9:00 - 16.00  podrobnosti + on-line přihláška 
Co má vědět konstruktér a technolog o tepelném zpracování
semináře 

Program semináře

materiál
 • vliv chemického složení na vlastnosti konstrukčních nástroj. oceli
 • význam hutního zpracování pro užitné vlastnosti po tepelném zpracování
 • moderní postupy hutního zpracování nástrojových ocelí

žíhání a žíhací procesy

 • vliv žíhání na výchozí podmínky tepelného zpracování ocelí

vhodnost tepelného zpracování pro jednotlivé značky ocelí

 • základy procesů tepelného zpracování (kalení, popouštění, cementace, zmrazování, nitridace)
 • moderní způsoby kalení (polymery, kalení plynem apod.)

teorie deformací

 • tepelné a transformační pnutí, vliv materiálu a konstrukce na deformaci
 • vliv ochlazovacího prostředí na míru deformací

teorie vakuového kalení v technické praxi

 • význam pro konstrukci nástrojů pro práci za tepla a za studena

nízkoteplotní procesy tepelného zpracování

 • nitridace a karbonitridace nástrojů pro práci za tepla

způsob použití tenkých vrstev

předepisování tepelného zpracování v konstrukční dokumentaci

testování v tepelném zpracování

ekonomické aspekty volby materiálu, normy oceli

Přednášející

 1. Ing. Otakar Prikner (PRIKNER – TZ kovů s.r.o.)
 2. Ing. Jiří Stanislav, CSc. (JST Consultancy)
 3. Ing. Pavel Stolař, CSc. (ECOSOND s.r.o.)


poplatek: 2.700,- Kč nečlen ATZK
místo:Praha - Konferenční centrum Sázava, Praha
pořadatel:ATZK – Asociace pro tepelné zpracování kovů
kontakt:Ing. Alexandra Musilová Mob : +420 604 273 865, Tel, Fax : +420 317 777 772, e-mail: asociacetz@asociacetz.cz

úterý 26.2.2019 9.00 - 16.00  podrobnosti 
Nové požadavky řady norem EN 1090
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Termín:26.2.2019, 9.00 – 16.00 Určeno pro: pro odborné pracovníky firem, které vyrábějí a dodávají kovové stavební konstrukce,pro stavební firmy, projektové a konstrukční kanceláře

Obsah: Legislativní požadavky pro uvádění stavebních výrobků na trh v EU, přehled všech platných norem řady ČSN EN 1090, technické požadavky dle ČSN EN 1090-2 (požadavky na stavební a výrobní dokumentaci, na základní a přídavné materiály,změny v požadavcích na přípravu a sestavení dílců - identifikace, manipulace, řezání, kvalifikace tepelného dělení, vrtání atd., svařování - svářečské procesy, kvalifikace a postupy svařování včetně kvalifikace svářečského personálu, šroubové spoje,požadavky na montáž OK a montážní pracoviště, požadavky na povrchovou ochranu,požadavky na inspekce, zkoušení a nápravy zjištěných nedostatků), zkušenosti s certifikacemi výrobců OK a nejčastější nedostatky výrobců, nové požadavky normy EN 1090 – 4,5

Přednáší: Ing. D. Hrstka, Ph.D., Ing.V.Šrom, SVV Praha, Ing.R.Poledník, Ing. M.Sondel,Ph.D., European Welding Institute s.r.o. Cena školení: 4 000,-Kč (vč. 21% DPH,obědu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 3 700,- Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Variabilní symbol: 1260219

Místo konání:Konferenční centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí Sázava, Chemická 952 Praha 4 – Kunratice (parkování zdarma) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 306,-Kč bez 21% DPH
místo:Konferenční centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí Sázava, Chemická 952 Praha 4 – Kunratice (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 04.03.2019 09:00 - čtvrtek 7.3.2019  podrobnosti 
Recertifikační kurz instruktorů svařování
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Recertifikační kurz je určen pro instruktory svářečských škol a další pracovníky ve svařování. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent certifikát instruktora svařování. Závěrečné zkoušky se konají dne 8.3.2019. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení certifikátu.
poplatek: 7.200,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 11.03.2019 09:00 - pátek 15.3.2019  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu PT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět kapilární zkoušení svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 12.500,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 18.3.2019 8:00 - pátek 22.3.2019  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu PT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět kapilární zkoušení svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení.

Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 12.500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s.r.o., Pracoviště Ostrava, Válcovní 46, 703 00 Ostrava
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Pracoviště Ostrava, Válcovní 46, 703 00 Ostrava
kontakt:e-mail: ova@domzo13.cz

pondělí 18.3.2019 8.00 - 16.00 - čtvrtek 11.4.2019  podrobnosti 
Dílenský svářečský dozor - praktický kurz
kurzy  Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 18.3. – 21.3. + 8.4. - 11.4.2019, 8 výukových dnů, kurz je rozdělen na teoretický a praktický blok Kurz je určen: pro svářeče, mistry provozů se zaměřením na svařování, opravy svařováním, pro kontrolory a pro ty, kteří potřebují získat základní praktické znalosti a zkušenosti v oblasti svařování kovů, příp. pro absolventy kurzů pro vyšší svářečský personál, kteří v tomto oboru dosud svou praxi nevykonávali. Cílem kurzu je sjednotit požadavky na teoretické a praktické znalosti svářečského personálu, což umožní zlepšit komunikaci mezi dílenským svářečským personálem a svářečským dozorem

Obsah kurzu: 1. TEORETICKÝ BLOK: 18.3.2019 – 21.3.2019 (4 výukové dny)

1. den: 9.00 – 15.30 Technologie svařování Přednáší: Ing. Radko Verner Metody svařování, terminologie, označování metod dle ČSN EN ISO 4063, polohy svařování dle normy ISO 6947. Přehled základních metod svařování – jejich výhody a nevýhody (plamenové svařování, svařování MIG/MAG, svařování TIG (WIG),ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, svařování pod tavidlem, svařování elektrickým odporem, speciální technologie svařování).

2.den: 8.30 – 15.30 Materiály a jejich svařitelnost Přednáší: Ing. Václav Šrom Rozdělení ocelí, značení ocelí dle EN a ISO. Výroba jemnozrnných ocelí. Teplotní cyklus svařování, vnesené teplo. Předehřev a interpass. Svařitelnost. Tepelné zpracování. Trhliny. Korozivzdorné, žárupevné, žáruvzdorné oceli, neželezné kovy.

3. den: 8:30 – 15.30 Navrhování svařovaných konstrukcí Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D. Rovnováha sil a momentů, vnější zatížení. Určení vnitřních sil a momentů jednoduchých staticky zatížených systémů. Volba základních a přídavných svařovacích materiálů při návrhu konstrukcí z hlediska jejich namáhání. Příklad výpočtu jednoduchého svarového spoje. Návrh svarového spoje a svarových ploch dle ČSN EN ISO 9692. Zobrazování svarů na výkresech, ČSN EN ISO 2553. Vrubový účinek od vad svarových spojů. Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin. Příklady konstrukčních požadavku výrobkových norem EN 1090 a EN 15085.

4.den: 8:30 -15.30 Výroba a systémy jakosti pro oblast svařování Přednáší: Ing. Josef Pajer Požadavky EN ISO 3834. Svářečský dozor –úkoly a odpovědnosti ISO 14731. Požadavky na kvalifikaci svářečů a operátorů, vyššího svářečského personálu a pracovníků pro provádění NDT. Přídavné materiály – příklady značení, skladování, dokumenty kontroly. Výrobní zařízení a svařovací zdroje. Bezpečnost práce a požární ochrana při svařování. Místo konání 1.teoretického bloku: učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 - Michle

2. PRAKTICKÝ BLOK : 8.4. - 11.4.2019 (4 výukové dny)

1.den: 9.00 – 15.00 Praktické svařování ve svářečské dílně Praktický výcvik zajišťují instruktoři svařování svářečské školy SVV Praha s.r.o. Praktické ukázky metod svařování 111, 135, 141, možnost vyzkoušení metody, svařování zkušebních kusů pod dohledem zkušených svářečských instruktorů

2.den: 8.30 – 15.00 Zkoušky VT, PT, makro Praktický výcvik: Ing. David Hrstka, Ph.D. Přehled metod NDT kontroly, teoretický základ uvedených metod zkoušení, praktické provedení NDT zkoušek VT, PT, makro, hodnocení jakosti svarů, včetně vystavení protokolů.

3.den: 8.30 – 15.00 Simulace zkoušky svářečů, vystavení pWPS, WPQR Praktický výcvik: Ing. David Hrstka, Ph.D., instruktoři svářečské školy Praktický nácvik a ukázka zkoušek svářečů, postup při vypracování pWPS při svařování zkušebních kusů, požadované zkoušky (požadavky, protokoly), vyhodnocení zkoušek, vystavení WPQR.

4.den: 8.30 – 13.30 Opakování Opakování, závěrečný profesní pohovor, vystavení osvědčení. Místo konání 2.praktického bloku: svářečská škola SVV Praha, U Michelského lesa 370, Praha 4 Cena: 26 000,-Kč ( vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů, osvědčení) Zvýhodněná cena: 21 000,-Kč (vč. 21% DPH, obědů, studijních materiálů, platí pro naše klienty, kteří využili nabídku služeb SVV Praha s.r.o. v posledních třech letech) Variabilní symbol: 1180319

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování s přehledem proškolených norem (pozn.: výstupní dokument nenahrazuje doklad o kvalifikaci ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731)
poplatek: 21488
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 19.03.2019 08:00 - středa 20.3.2019  podrobnosti 
TECHNICKÁ KONFERENCE 2019
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
TECHNICKÉ PODMÍNKY, POŽADAVKY, ZÁSADY A SPRÁVNÁ TECHNICKÁ PRAXE PRO NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ I PROVÁDĚNÍ VÝROBKŮ, TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STAVEB
poplatek: 5.000,-Kč + DPH
místo:Hotel Zámek Valeč
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:511 188 901, e-mail: kudelka@tesydo.cz

středa 20.3.2019 - pátek 22.3.2019 
8th Asia Pacific IIW International Congress
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Welding Institute of Thailand, and with support of the International Institute of Welding.

The 8th Asia Pacific IIW International Congress has the theme “Promote and Ensure the Quality of Welding Education in the Region”. This is an opportunity for engineers, technicians, lecturers, researchers, educators, suppliers and anyone who are involving in the area of welding technology and joining processes to meet together, learn and share their ideas, information, experiences and acquire the new knowledge in this fields.

The large volume of development activity expected for the Asia Pacific in the coming years, more especially on the industrial sectors, constitutes a real challenge for the future for the welding technology, notably in terms of quality education, competitiveness, automation, quality management, and safety

Main topics:

 • Education and training
 • Digital transformation of welding industries (Human-robot collaboration, Automated manufacturing, Process control, Inspection, Security, Management, and etc.)
 • Construction
 • Transportation
 • Off-shore oil and gas exploration, production and beneficiation
 • Petrochemical and Refinery
 • Ship building
 • Power generation
 • Food & Beverage and Other related research areas

místo:Bangkok, Thailand
pořadatel:Welding Institute of Thailand
kontakt:e-mail: iiwcongressap2019@gmail.com

středa 20.3.2019 - pátek 22.3.2019 
8TH ASIA PACIFIC IIW INTERNATIONAL CONGRESS
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee, it is my honor to invite you to participate in The 8th Asia Pacific IIW International Congress. In the Fourth Industrial Revolution, the convergence of rapidly developing information, IoT and CPS technologies, together with changes in global initiatives of each country, are the major driving forces of changes. These forces are significantly transforming in new labor markets. For these reasons the challenges of future welding education in the region seeks to ensure that quality is developed and deployed for maximum benefit to the industry and economy in the region. I’m looking forward to seeing you all in Bangkok

Assoc. Prof. Dr. Banleng Sornil President of ANB’s Thailand


poplatek: 500 USD (pro členy IIW)
místo:Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok Thailand
pořadatel:N.C.C. Management & Development Co., Ltd.
kontakt:e-mail: <info@iiwap2019.com>

pondělí 25.3.2019 7.00 - 16.00 - úterý 2.4.2019  podrobnosti 
Personál odpovědný za tepelné zpracování svarových spojů podle dokumentu EWF-628r1-10“ Úroveň B, S, C
kurzy  Požadavky na svařování
Pracovník s kvalifikací úrovně B může provádět operace tepelného zpracování svarů na výrobcích jednoduchého geometrického tvaru (např. tupých svarů plechů a trubek) podle písemně zpracovaných postupů pod odhledem pracovníků s kvalifikací úrovně S, nebo C. Musí být schopen nastavit zařízení, provádět tepelné zpracování, zaznamenat a nahlásit výsledky a pochopit a aplikovat bezpečnostní postupy. Není zodpovědný za výběr použitých metod a technik tepelného zpracování ani za posouzení výsledků.

Pracovník s kvalifikací úrovně S může provádět a řídit operace tepelného zpracování na komponentech jednoduchého geometrického tvaru (např. tupý svar na desce nebo trubce) s použitím odporového i indukčního ohřevu v souladu se zavedenými nebo uznávanými pokyny nebo postupy. Pracovník může aplikovat metody tepelného zpracování, nastavit zařízení a vyhodnotit výsledky v souladu s platnými zákony, normami a specifikacemi, plnit všechny úkoly na základní úrovni (nebo kontrolovat správné plnění takových úkolů, jsou-li prováděny jinými osobami), interpretovat a aplikovat písemné pokyny, organizovat a podávat zprávy o výsledcích tepelného zpracování a uplatňovat bezpečnostní postupy. Pracovník může provádět školení na pracovišti a vedení pracovníků se základním stupněm kvalifikace.

Pracovník kvalifikovaný na úroveň C má plnou zodpovědnost za operace tepelného zpracování a dohled nad personálem. Pracovník může provádět všechny techniky TZ pro všechny geometrie. Je seznámen se zákony, normami, specifikacemi a postupy a uplatňuje bezpečnostní postupy. Pracovník školí a dohlíží na pracovníky se základním a standardním stupněm kvalifikace. Určuje konkrétní metody, techniky a postupy TZ které mají být použity a zpracovává písemné pokyny a instrukce na provedení TZ. Další termín: 16.9. - 24.9.2019
poplatek: 18 200 Kč bez DPH, Úroveň S: 24 300 Kč bez DPH, Úroveň C: 34 600 Kč bez DPH
místo:ARC-Heating s.r.o., Domažlická 168, Plzeň
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o. a ARC-Heating s.r.o
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

čtvrtek 28.3.2019 9.00 - 14.00  podrobnosti 
Školení a zkoušení svářečských techniků
kurzy  Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Určeno pro:technology svařování, kteří jsou držitelé diplomu IWE/EWE, IWT/EWT

Obsah: Normy ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606, ČSN EN ISO 14732, přehled technických pravidel CWS ANB, požární ochrana a bezpečnostní normy a předpisy (ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650), aktuální změny v současné normalizaci pro oblast svařování

Přednáší:Ing. Václav Šrom.SVV Praha s.r.o. Variabilní symbol: 1280319 Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Výstupní dokument: Pověření svářečského technika CWS ANB, které opravňuje vést zaškolovací kurzy pro zaškolené pracovníky ve smyslu ČSN 05 0705 a TP CWS ANB podle potřeb organizace a u závěrečných zkoušek působit jako předseda zkušební komise, vést kurzy svářečů dle podmínek TP A 125 Z3 ve svářečské škole, doškolovat a přezkušovat zaškolené pracovníky a svářeče z bezpečnostních předpisů ve smyslu ČSN 050705 a TP A 034 Z3
poplatek: 2561,-Kč + 21% DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz


Informační servis
Nabídky práce
 • Vedoucí svářečské školy
  Společnost WELDING PRAHA, s.r.o. je renomovanou svářečskou školou, která na trhu působí již 20 let. ... (21.1.2019)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.