English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 28.11.2022 do 8.1.2023
pondělí 22. 08. 2022 10:00 - středa 30.11.2022  podrobnosti 
MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR (IWE)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

1. Cíl studia: Cílem Mezinárodního svářečského inženýra (dále IWE) v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informací a prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářecího inženýra dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti. Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení v rámci legislativy evropského i mezinárodního regionu.

2. Datum zahájení kurzu: 22. 08. 2022

3. Doba trvání kurzu: 15 týdnů - výuka 3 dny v týdnu (pondělí - středa)

4. Datum ukončení kurzu: 30. 11. 2022 Zkoušky 01. + 06. 12. 2022

5. Rozsah kurzu v hodinách: 448 + 8 hod zkušební test + 1 hod ústní zkoušení Požadovaná kvalifikace pro přijetí do kurzu IWE: • ukončené inženýrské studium technického směru (akreditace FEANI), min.1 rok praxe v oboru(mimo absolventy se zaměřením svařování a příbuzné procesy).
poplatek: cena kurzu 96.000,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT BRNO, FSI, Ústav strojírenské technologie, odbor svařování, Technická 2896/2, učebna A/1637,
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno, ved.ng. Jaroslav Kubíček, IWE mob.737122464 mail: kubicek@fme.vutbr.cz
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117,, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz

pondělí 5.9. 2022 8.00 - 16.30 - středa 18.1.2023  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 5.9.2022 – 18.1.2023, výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok:

Výukové bloky: 5.9. – 8.9. + 12.9. – 15.9. + 10.10. – 13.10. + 17.10. – 20.10. + 31.10. - 3.11. + 7.11. - 10.11. + 21.11. - 24.11. + 28.11. - 1.12. + 5.12. - 8.12.2022 + 16.1.2023

Praktický blok: 19.9. – 22.9. + 3.10. – 6.10.2022

Písemná a ústní zkouška: 17.1. – 18.1.2023 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek, rozsah kurzu: 448 hodin

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 89 256,-Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz, www.svv.cz

pondělí 5.9.2022 8.00 - 16.30 - středa 11.1.2023  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 5.9.2022 – 11.1.2023, výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok:

Teoretický blok: 5.9. – 8.9. + 12.9. – 15.9. + 10.10. – 13.10. + 17.10. – 20.10. + 31.10. - 3.11. + 7.11. - 10.11. + 21.11. - 24.11. + 28.11. - 1.12. 2022 + 9.1.2023

Praktický blok: 19.9. – 22.9. + 3.10. – 6.10.2022

Písemná a ústní zkouška: 10.1. – 11.1.2023 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy Mezinárodní/Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 72 727,- Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 5.9.2022 8.00 - 16.30 - středa 30.11.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialisty EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 5.9.2022 – 30.11.2022, výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok:

Teoretický blok: 5.9. – 8.9. + 12.9. – 15.9. + 10.10. – 13.10. + 17.10. – 20.10. + 31.10. – 3.11. + 28.11.2022

Praktický blok: 19.9. – 22.9. + 3.10. – 6.10.2022

Písemná a ústní zkouška: 29.11. – 30.11.2022 Rozsah kurzu: výuka probíhá vždy v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 16.20,rozsah kurzu : 249 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání, příp. střední odborné učiliště s maturitou. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní/Evropský svářečský specialista“, osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor.

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 59 504 Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 31.10.2022 7.00 - 15.50 - pátek 2.12.2022  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista; IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření.
poplatek: 54 900,- Kč bez DPH Cena celkem 66 429,- Kč.
místo:Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 21.11.2022 7.00 - 15.50 - pátek 9.12.2022  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inspekční personál IWI-B, S, C
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Mezinárodní svářečský inspekční personál IWI-B, S, C ČSÚ, s.r.o. ve spolupráci s PTS Josef Solnař, s.r.o. pořádá kurz „Mezinárodní svářečský inspekční personál“.

Svářečský inspektor je osoba určená pro prověřování výrobků, zařízení a postupů včetně prokázání shody podle stanovených požadavků celého výrobního procesu svařování. Provádí kontrolu svářečské činnosti a přejímky svářečských prací. Kvalifikační předpoklady: Předchozí kvalifikace v systému dozorového personálu – diplom IWS, IWE; IWT

Úroveň-B: Cena kurzu: 21 800,- Kč bez DPH. Cena celkem 26 378,- Kč. Úroveň-S: Cena kurzu: 33 400,- Kč bez DPH. Cena celkem 40 414,- Kč. Úroveň-C: Cena kurzu: 50 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 60 500,- Kč.
poplatek: V popisu kurzu
místo:Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

úterý 29.11.2022 09:00  podrobnosti 
Seminář pro svářečské dozory a pracovníky ve svařování
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Odborný seminář, který má za cíl informovat pracovníky svářečského dozoru, svářečských škol a další pracovníky v oboru svařování o novinkách v kvalifikacích svářečského personálu, certifikacích pracovníků NDT zkoušení a v certifikacích systémů kvality.

Obsahem semináře budou rovněž nejnovější informace z CWS ANB, z oblasti certifikace výrobců a opravců železničních kolejových vozidel. Každý účastník obdrží "Osvědčení o absolvování pracovního semináře" - doklad o zvyšování vlastní kvalifikace.

POZOR! V případě nevyhovující epidemiologické situace budeme přihlášené účastníky informovat o zajištění formou webináře.
poplatek: 2.900,- Kč bez DPH
místo:hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 5.12.2022 7:30 - 15.00 - pátek 9.12.2022  podrobnosti 
Doškolovací kurz pro instruktory a učitele svařování
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Pravidelné periodické doškolení nutné pro výkon funkce Instruktor (učitel) svařování ve svářečské škole. Platnost certifikátu je 3 roky. Minimální požadavky pro přijetí do kurzu Diplom Mezinárodní/ Evropský svářečský praktik (nebo vyšší kvalifikace), certifikát Instruktor svařování, platné osvědčení svářeče pro dvě metody dle EN ISO 9606.
poplatek: 10500Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová,,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

úterý 6.12.2022 8:30  podrobnosti 
Seminář pro svářečské techniky
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Pravidelný seminář, který je určen pro svářečské inženýry, technology, specialisty, praktiky a ostatní pracovníky svářečského provozu, kteří mají povinnost účastnit se pravidelného doškolování.

Obsahem semináře budou novinky z CWS ANB, normy - novinky a změny, HFMI - technologie pro zvyšování únavové živnosti svarů vysokopevnostních ocelí, 3D tisk- možnost využití k tvorbě ochranné vrstvy pro střižné a tvářecí nástroje, a iWave Cold-DynamicWire - inovativní technologie TIG svařování.

Výstup: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3300Kč + 21%DPH
místo:Multifunkční sál společnosti COMTES FHT a. s.,Průmyslová 1299, 334 41 Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o.
kontakt:David Rambousek, tel: 777464611,, e-mail: david.rambousek@skola-welding.cz

pondělí 12.12.2022 10:00 - úterý 13.12.2022  podrobnosti 
Seminář "Svařování a lepení v dopravě"
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Seznámení s platnou legislativou (normy, předpisy) z oblasti výroby, oprav, údržby, renovací kolejových vozidel, traťového svršku železničních, tramvajových, speciálních drah a zařízení sloužících k dopravě a přepravě osob. Informace o nových technologiích z této oblasti, zkušenosti se zaváděním atd. Prezentace výsledků nedestruktivních kontrol, kvalitativních požadavků, včetně odstraňování zjištěných nedostatků při realizaci svářečských prací. Diskuse k prezentovaným přednáškám.
poplatek: 5.700,- Kč bez DPH
místo:Hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278, 538 07
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

středa 14.12.2022 9.00 - 14.00  podrobnosti 
Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování 2023
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Určeno pro: technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním, pro pracovníky svářečských škol. Firmy, které mají zavedené systémy kvality dle ISO a EN norem, mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého odborného personálu a toto dokladovat při pravidelných auditech. Školení, která organizuje výukové středisko SVV Praha s.r.o., je pro zaměstnavatele jedna z možností, jak zajistit průběžné vzdělávání zaměstnanců, a tím i splnit požadavky auditorů.

Obsah:Novinky z SVV Praha, s.r.o. a CWS ANB, informace z oblasti svařování ŽKV, požadavky normy EN 15085-2: 2021, novinky v normě ČSN EN ISO 15607, nová norma ČSN EN ISO 5817, nové normy v oblasti svařování a NDT, enviromentální kontrolní seznam pro svařování ČSN EN 14717, praktické zkušenosti při zkouškách svářečů a kvalifikaci postupů

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o.

Cena:3 800,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 3 300,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha)

Místo konání: Konferenčním centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí Sázava, Chemická 952, Praha 4 – Kunratice (parkování zdarma) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 800,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů)
místo:Konferenční centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí Sázava, Chemická 952 Praha 4 – Kunratice (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, email: z, www.svv.cz, e-mail: vrablikova@svv.c


Informační servis
Nabídky práce
  • Inspektor / auditor
    Na pracoviště Praha a Česká Třebová hledáme inspektora / auditora. Náplň práce: Zkoušení svářečů, ... (3.10.2022)
  • Svářečský specialista (m/ž)
    Pro mezinárodní výrobní společnost dodávající svařované díly pro Škoda Auto a.s. hledáme vhodné kand... (16.8.2022)
  • Svářeč (m/ž)
    Pro mezinárodní výrobní společnost dodávající svařované díly pro Škoda Auto a.s. hledáme vhodné kand... (22.3.2022)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2022, všechna práva vyhrazena.