English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 7.4.2020 do 17.5.2020
pondělí 27. 1. 2020 10:00 - středa 6.5.2020  podrobnosti 
MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR (IWE)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem studia Mezinárodního svářečského inženýra (dále IWE) v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informací a prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářecího inženýra dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti. Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení v rámci legislativy evropského i mezinárodního regionu. Výuka v týdnu je pondělí - středa. ukončení 6.5. 2020 + zkouška 12.+13.5.2020
poplatek: 81 500,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno budova A1, 16. patro, učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117,, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz, Kubíček, mail: kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 1.3.2010 - čtvrtek 30.4.  podrobnosti 
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry, vstupní podmínky VŠ technického směru, 1 rok praxe. V ceně kurzu je školení a vystavení oprávnění na provádění vizuální kontroly v souladu s ČSN EN 970. Další termín kurzu je 20.9. až 19.11.2010
poplatek: 65 100,00 Kč (kurzovné + literatura + zkoušky + vystavení diplomu IWE) bez DPH
místo:Výukové středisko ŠKOLA WELDING, tř. E. Beneše 27, 316 00 Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., tř. E. Beneše 27., PlzeŃ, PSČ 316 00
kontakt:H. Meinerova tel. 378 117 124,, e-mail: hmeinerova@skola-welding.cz, jbartak@skola-welding.cz

pondělí 13.01.2020 09:00 - pondělí 11.05.2020  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských inženýrů - IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský inženýr je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWE. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský inženýr".

Držitel diplomu IWE je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 18.05.2020. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 76.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, 460 08 Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 13.01.2020 09:00 - úterý 5.5.2020  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských specialistů - IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský specialista je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWS.

Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský specialista".

Držitel diplomu IWS je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 18.05.2020. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 49.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, 460 02 Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 13.01.2020 09:00 - středa 6.5.2020  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských technologů - IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský technolog je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWT. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský technolog".

Držitel diplomu IWT je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 18.05.2020. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 61.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, 460 08 Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 27.01.2020 10:00 - středa 22.4.2020  podrobnosti 
MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ TECHNOLOG (IWT)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem studia Mezinárodního svářečského technologa (dále IWT) v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informací a prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářecího inženýra dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti. Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r3-16 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení v rámci legislativy evropského i mezinárodního regionu. Ukončení 22.4. 2020 + zkouška 12.+13.5.2020
poplatek: 68 000,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno budova A1, 16. patro, učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117,, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz, Kubíček, mail: kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 2.3.2020 8.00 - 16.30 - čtvrtek 14.5.2020  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialista EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Termín: 2.3.2020 - 14.5.2020 1. teoretický blok: 2.3. – 5.3.2020 2. praktický blok: 9.3. – 12.3. + 16.3. – 19.3.2020 3. teoretický blok: 30.3. – 2.4. + 6.4. – 9.4. + 20.4. – 23.4. + 27.4. – 29.4. + 12.5.2020 Písemná a ústní zkouška: 13.5. – 14.5.2020 Rozsah kurzu: 7 týdnů, výuka probíhá v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 16.20 Celkový rozsah: 249 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky,kontrolory) a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání, příp. střední odborné učiliště s maturitou. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace (podrobné osnovy zašleme na vyžádání)

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“, osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma),praktická část bude probíhat ve svářečské škole SVV Praha, U Michelského lesa 370, Praha 4 (parkování zdarma)

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor. Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body.
poplatek: 45 454 Kč (cena bez 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 16.3.2020 7.00 - 17.00 - úterý 2.6.2020  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr; IWE/EWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr – IWE/EWE Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuku svařovacích metod a exkurze ve vybraných závodech.
poplatek: 73 000 Kč bez DPH
místo:Průmyslová 1330, Dobřany 334 41
pořadatel:ŠKOLA WELDING s. r. o.
kontakt:e-mail: sekretariat@skola-welding.cz

pondělí 16.3.2020 7.00 - 17.00 - pátek 22.5.2020  podrobnosti 
Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog; IWT/ EWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod a exkurzí ve vybraných závodech.
poplatek: 63.400 Kč bez DPH
místo:Průmyslová 1330, Dobřany 334 41
pořadatel:ŠKOLA WELDING s. r. o.
kontakt:e-mail: sekretariat@skola-welding.cz

pondělí 6.4.2020 7.00 - 15.50 - úterý 12.5.2020  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista; IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření. IWS 2 Termín: 26.10. - 27.11. 2020
poplatek: 46 300,- Kč bez DPH Cena celkem 56 023,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 6.4.2020 8.00 - 16.30 - středa 8.4.2020  podrobnosti 
KURZ PRO PRACOVNÍKY NDT VT2 W DLE ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT

Určeno pro: kontrolory, mistry, technology a pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole

Obsah: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., IWE, SVV Praha s.r.o. a další odborní lektoři Cena školení: 10 500,-Kč (vč. 21% DPH, obědu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 9 500,- Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování školení, na základě kterého mohou absolventi složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu
poplatek: 8 678 Kč (bez DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, e-mail: vrablikova@svv.cz

středa 8.4.2020 - čtvrtek 9.4.2020  podrobnosti 
Technologie čištění a předúprav povrchu - ZRUŠENO
semináře 

 • Měřící technika a způsoby vyhodnocení čistoty povrchů
 • Legislativa a ekologie ve výrobě
 • Strojírenské materiály a jejich čištění
 • Předúpravy povrchu pro následné technologie
 • Optimalizace volby předúpravy povrchů
 • Čištění pro náročné aplikace
 • Netradiční způsoby předúprav povrchu
 • Chyby, příčiny a důsledky nevhodné předúpravy
 • Předúpravy povrchu pro nátěrové systémy
 • Prostředky a zařízení pro předúpravy povrchu
 • Technologie na zítra (lepení, 3D aditivní ...) pro strojírenství


poplatek: 4.000,- + DPH
místo:Zámek Čejkovice
pořadatel:Centrum pro povrchové úpravy
kontakt:Ing. Jan Kudláček, Ph.D. Semonice 110 551 01 Jaroměř Mobil: +420 605 868 932, e-mail: info@povrchari.cz

úterý 14.04.2020 09:00 - pátek 17.4.2020  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU.

V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

středa 22.4.2020 9.00 - 15.00 - čtvrtek 23.4.2020  podrobnosti 
Začínám jako svářečský dozor - Jak na to?
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, NDT
Určeno : pro absolventy kvalifikačního kurzu IWE, IWT, IWS, kteří své teoretické znalosti začínají aplikovat do praxe, školení je určeno i pro dílenský svářečský dozor, technology, mistry, kteří spolupracují se svářečským dozorem a své dosavadní znalosti si chtějí ověřit při praktických cvičeních

Obsah: 1.den: Přednáší Ing. David Hrstka, Ph.D. NDT – normy, certifikace pracovníků Praktické cvičení: hodnocení kvality svarů metodou VT a metodou PT, praktické provedení těchto zkoušek včetně vystavení protokolů Destruktivní zkoušky – přehled norem, makroskopická zkouška

Praktické cvičení: příprava vzorků, odběr vzorků, broušení, leštění, leptání, praktická příprava a hodnocení makrovýbrusů pomocí mikroskopu, včetně vystavení protokolů Kvalifikace svářečského personálu – svářeči a operátoři – normy, bezpečnost, rozsah zkoušek, praktické hodnocení zkoušek, certifikát, platnost Praktické cvičení: provedení a vyhodnocení zkoušek svářeče, vystavení certifikátu svářeče dle ISO 9606-1 včetně jeho rozsahů Postupy svařování – normy, požadavky zákazníků, sestavení pWPS, vypracování WPQR na základě výsledků zkoušek

Praktické cvičení: příprava pWPS, simulace svařování zkušebního vzorku, vyhodnocení zkoušek, vystavení WPQR (včetně rozsahů atd.), vystavení WPS na základě schválené WPQR

2.den: Přednáší Ing. Josef Pajer Úkoly a odpovědnost svářečského dozoru - přezkoumání technických požadavků Praktické cvičení: výrobkové normy, např. EN 1090-2, EN 15085-2, požadavky těchto norem, specifikace požadavků na simulované objednávce Skladování základního a přídavného materiálu – podmínky, technické požadavky, dokumenty kontroly, záznam atd.

Praktické cvičení: příprava příručky na skladování ZM a PM, přezkoumání dokumentů kontroly (atesty) Praktické zkušenosti svářečského dozoru – podklady, neshody atd.

Cena: 5 500,- Kč (vč. 21% DPH, sborníku, obědů) Zvýhodněná cena: 4 900,-Kč (vč.21% DPH, obědů, sborníku, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 5 500,- Kč (vč. 21% DPH, sborníku,obědu)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2020, všechna práva vyhrazena.