English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 21.1.2020 do 1.3.2020
pondělí 27. 1. 2020 10:00 - středa 6.5.2020  podrobnosti 
MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR (IWE)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem studia Mezinárodního svářečského inženýra (dále IWE) v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informací a prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářecího inženýra dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti. Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení v rámci legislativy evropského i mezinárodního regionu. Výuka v týdnu je pondělí - středa. ukončení 6.5. 2020 + zkouška 12.+13.5.2020
poplatek: 81 500,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno budova A1, 16. patro, učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117,, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz, Kubíček, mail: kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 10. 2. 2020 9.00 - 18.00 - úterý 11.2.2020  podrobnosti 
Výpočty staticky namáhaných svarových spojů z termoplastů
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Obsah semináře: Tenzor napětí a deformace, zobecněný Hookeův zákon, hlavní napětí (invarianty), zobrazení napjatosti, různé případy napjatosti, hydrostatická a deviatorická část tenzoru napětí, kritéria pevnosti a plasticity (Rankin, Tresca, Mises). Průřezové charakteristiky, základní způsoby namáhání prutů (tah, tlak, ohyb, kroucení), staticky namáhané svarové spoje (příklady).
poplatek: 6000 Kč (bez DPH)
místo:Brno
pořadatel:Ing. Roman Gratza, Ph.D.,
kontakt:608322337,, e-mail: info@rgkonstrukce.cz

pondělí 1.3.2010 - čtvrtek 30.4.  podrobnosti 
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry, vstupní podmínky VŠ technického směru, 1 rok praxe. V ceně kurzu je školení a vystavení oprávnění na provádění vizuální kontroly v souladu s ČSN EN 970. Další termín kurzu je 20.9. až 19.11.2010
poplatek: 65 100,00 Kč (kurzovné + literatura + zkoušky + vystavení diplomu IWE) bez DPH
místo:Výukové středisko ŠKOLA WELDING, tř. E. Beneše 27, 316 00 Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., tř. E. Beneše 27., PlzeŃ, PSČ 316 00
kontakt:H. Meinerova tel. 378 117 124,, e-mail: hmeinerova@skola-welding.cz, jbartak@skola-welding.cz

pondělí 16.09.2019 - pátek 27.3.2020  podrobnosti 
Evropský inženýr lepení EAE
kurzy 

Vzdělávací cíl: Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina: Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady: Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument: Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti Místo konání: Brno-Moravany

Délka kurzu: 8 výukových týdnů 1. týden 16. 09. – 20. 09. 2019 2. týden 14. 10. – 18. 10. 2019 3. týden 18. 11. – 22. 11. 2019 4. týden 02. 12. – 06. 12. 2019 5. týden 20. 01. – 24. 01. 2020 6. týden 03. 02. – 07. 02. 2020 7. týden 02. 03. – 06. 03. 2020 8. týden 23. 03. – 27. 03. 2020

V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím cenovou nabídku. Můžete požádat o finanční podporu přes program "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ III".

Obsahová náplň kurzu: Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty lepených spojů a konstrukce, dávkovací technika a automatizace lepení, hybridní spojování, BZOP v procesu lepení, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze ve vybraném podniku.
poplatek: 375 000 Kč + DPH
místo:Sídlo Centra Lepení Brno
pořadatel:SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno
kontakt:e-mail: kysilkova@svv.cz

pondělí 18.11.2019 8.00 - 16.30 - středa 1.4.2020  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru,konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: Po úspěšném složení všech zkoušek obdrží absolvent: potvrzení o absolvování kurzu, dva diplomy Mezinárodní svářečský inženýr (vydává CWS ANB a IIW) a Evropský svářečský inženýr (vydává CWS ANB a EWF), Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka:V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 18.11.2019 8.00 - 16.30 - středa 1.4.2020  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Termín: 18.11.2019 – 16.4.2020, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 18.11. – 21.11. + 25.11. – 28.11. + 2.12. – 5.12.2019 2. praktický blok: 6.1. – 9.1. + 13.1. – 16.1.2020 3. teoretický blok: 27.1. – 30.1. + 3.2. – 6.2. + 10.2. – 13.2. + 24.2. – 27.2. + 2.3. – 5.3. + 30.3.2020 Písemná a ústní zkouška: 31.3. – 1.4.2020 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školícím středisku SVV Praha s.r.o.)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 13.01.2020 09:00 - pondělí 11.05.2020  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských inženýrů - IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský inženýr je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWE. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský inženýr".

Držitel diplomu IWE je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 18.05.2020. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 76.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, 460 08 Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 13.01.2020 09:00 - úterý 5.5.2020  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských specialistů - IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský specialista je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWS.

Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský specialista".

Držitel diplomu IWS je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 18.05.2020. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 49.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, 460 02 Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 13.01.2020 09:00 - středa 6.5.2020  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských technologů - IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský technolog je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWT. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský technolog".

Držitel diplomu IWT je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 18.05.2020. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 61.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, 460 08 Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 20.01.2020 7.00 - 15.50 - úterý 10.3.2020  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog; IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský technolog – IWT“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent střední průmyslové školy technického zaměření s maturitou, nebo absolvent středního odborného učiliště s maturitou. IWT 2 Termín: 24.08.- 13.10. 2020
poplatek: 59 400,- Kč bez DPH. Cena celkem 71 874,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 20.01.2020 7.00 - 15.50 - pátek 20.3.2020  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr; IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru IWE 2 Termín: 24.08.- 23.10. 2020
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

středa 22.1.2020 9.00 - 15.00 - čtvrtek 23.1.2020  podrobnosti 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEDPISEM ČD V95/5
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 22.1. – 23.1.2020, variabilní symbol: 1220120 Určeno pro:technology svařování a svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. viz. Předpis ČD V95/5:2016 změna č.5. Požadavek předpisu pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76: Požadavky na zaměstnance: “Každý zaměstnanecsvářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářecí dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení, OOZ-S vydané DVI, a.s

Obsah: 1.den 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., Vyhláška č.101/1995 Sb., Vyhláška č. 73/1995 Sb., Vyhláška č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5). Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura) 2.den 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO 9692- 1,2; ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ-S

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D. Cena:5 700,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 5 100,-Kč (vč. 21% DPH, obědů, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 5 700,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 27.1.2020 9.00 - 18.00 - úterý 28.1.2020  podrobnosti 
Navrhování a posuzování potrubních systémů z termoplastů
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Obsah semináře: Legislativa, zásady návrhu vedení trasy potrubí, příčiny poruch, mechanizmy poškozování, mechanické vlastnosti termoplastů, reologické chování (tečení a relaxace), kritéria pevnosti, konstrukční zásady, metoda konečných prvků (základní poznatky, typy a ukázky analýz).
poplatek: 6000 Kč (bez DPH)
místo:Brno
pořadatel:Ing. Roman Gratza, Ph.D.
kontakt:608322337,, e-mail: info@rgkonstrukce.cz

pondělí 27.1.2020 8:00  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení.

Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s.r.o., pracoviště Ostrava
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., pracoviště Ostrava
kontakt:e-mail: ova@domzo13.cz

pondělí 27.01.2020 10:00 - středa 22.4.2020  podrobnosti 
MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ TECHNOLOG (IWT)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem studia Mezinárodního svářečského technologa (dále IWT) v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informací a prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářecího inženýra dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti. Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r3-16 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení v rámci legislativy evropského i mezinárodního regionu. Ukončení 22.4. 2020 + zkouška 12.+13.5.2020
poplatek: 68 000,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno budova A1, 16. patro, učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117,, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz, Kubíček, mail: kubicek@fme.vutbr.cz

úterý 28.1.2020 9.00 - 15.00  podrobnosti 
seminář pro svářečské techniky - prodloužení platnosti pověření svářečského technika
semináře 
•Informace z činnosti CWS ANB a zkušební organizace TESYDO, s.r.o. •Technické požadavky na výrobky a zařízení, inspekce, certifikace, posuzování shody •Aktuální informace o zkouškách svářečů, operátorů, páječů – úkoly, povinnosti a pravomoci svářečského technika dle „pověření“ •Bezpečnostní prvky při svařování plamenem (GCE Chotěboř, p. Málek) •Bezpečnostní předpisy a ustanovení, požadavky a změny ČSN EN ISO 14731 – nové znění •Zkušební písemný test (pasivní)
poplatek: 4000 Kč vč. 21% DPH/osoba
místo:Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno-Kohoutovice
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:e-mail: info@tesydo.cz, kuca@tesydo.cz

úterý 28.1.2020 9.00 - 13.00  podrobnosti 
Seminář pro svářečské techniky
semináře  Požadavky na svařování

Cíle školení: podat aktuální informace o činnosti CSW ANB, bezpečnost práce ve výrobě, revize normy ČSN EN ISO 14731 - svářečský dozor a nová norma ČSN EN 1090-2. - písemný test a předání pověření svářečského technika
poplatek: 2690,- Kč
místo:Hotel Olympik, konferenční sál, Sokolovská 138, Praha 8
pořadatel:Československý Lloyd spol. s r.o.
kontakt:777767714, e-mail: pasovska@cslloyd.cz

čtvrtek 6.2.2020 - sobota 8.2.2020  podrobnosti 
Advanced Welding Technology and Quality systems for Developing Economies
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Požadavky na svařování
5th International Congress

WELDINDIA 2020 - 13th Welding Technoogy Exhibition (7.-9.2.)
poplatek: 300 USD
místo:New Mumbai - CIDCO Exhibition Centre
pořadatel:Indian Institut of Welding
kontakt:e-mail: iiw@iiwindia.com

čtvrtek 6.2.2020 
CO MÁ VĚDĚT KONSTRUKTÉR A TECHNOLOG O TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ
semináře 

Program semináře

 • materiál
 • žíhání a žíhací procesy
 • vhodnost tepelného zpracování pro jednotlivé značky ocelí
 • teorie deformací
 • teorie vakuového kalení v technické praxi
 • nízkoteplotní procesy tepelného zpracování
 • způsob použití tenkých vrstev
 • předepisování tepelného zpracování v konstrukční dokumentaci
 • testování v tepelném zpracování
 • ekonomické aspekty volby materiálu, normy oceli

Přednášející

 • Ing. Otakar Prikner (PRIKNER – TZ kovů s.r.o.)
 • Ing. Jiří Stanislav, CSc. (JST Consultancy)
 • Ing. Pavel Stolař, CSc. (ECOSOND s.r.o.)


poplatek: 2.700,-Kč
místo:Praha - Konferenční centrum Sázava
pořadatel:ATZ
kontakt:Ing. Alexandra Musilová výkonný sekretář ATZK Asociace pro tepelné zpracování kovů, z.s. K Vodárně 531, 257 22 Čerčany Tel./Fax: 00420 317 777 772-5, 00420 604 273 865, e-mail: asociacetz@asociacetz.cz

úterý 11.2.2020 9.00 - 15.00  podrobnosti 
seminář pro svářečské techniky - prodloužení platnosti pověření svářečského technika
semináře  Požadavky na svařování
• Informace z činnosti CWS ANB a zkušební organizace TESYDO, s.r.o. • Technické požadavky na výrobky a zařízení, inspekce, certifikace, posuzování shody • Aktuální informace o zkouškách svářečů, operátorů, páječů – úkoly, povinnosti a pravomoci svářečského technika dle „pověření“ • Bezpečnostní prvky při svařování plamenem (GCE Chotěboř, p. Málek) • Bezpečnostní předpisy a ustanovení, požadavky a změny ČSN EN ISO 14731 – nové znění • Zkušební písemný test (pasivní)
poplatek: 4000 Kč vč. 21% DPH/osoba
místo:Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno-Kohoutovice
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:e-mail: info@tesydo.cz, kuca@tesydo.cz

středa 12.2.2020 9.00 - 15.00  podrobnosti 
Seminář pro svářečský dozor - Nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování 2020
semináře  Požadavky na svařování

Termín: 12.2.2020, 9.00 – 15.00, variabilní symbol: 1120220 Určeno pro:technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním, pro pracovníky svářečských škol

Obsah: Nová norma EN ISO 15614-1.: Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů, příklady z praxe, požadavky nové normy ISO 14731: Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti, bezpečnost při svařování, kvalifikace svářečů, moderní trendy v technologii svařování a jejich aplikace do praxe.

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., Ing. Václav Šrom, SVV Praha s.r.o. Cena:3 700,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 3 200,- (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 700,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 17.2.2020 09:00 - pátek 21.2.2020  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole. Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení.

Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

středa 19.2.2020 9.00 - 15.00  podrobnosti 
ŠKOLENÍ PRO KONSTRUKTÉRY SE ZAMĚŘENÍM NA NORMU EN 15085
semináře  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí

Termín: 19.3.2020, 9.00 – 15.00, variabilní symbol: 1190320 Určeno : konstruktéry, svářečský dozor, technology svařování společností, které vyrábějí a opravují kolejová vozidla svařováním

Obsah: konstrukční požadavky, statické rozměry svarového spoje, dimenzování svarového spoje na únavu, kategorie namáhání a součinitel namáhání, bezpečnostní kategorie, třídy provedení svaru, třídy kontroly svaru, stupně jakosti, výběr základních materiálů a svařovacích materiál, konstrukce svarového spoje, příprava svarového spoje, pracovní zkoušky svarových spojů, praktické ukázky

Lektor:Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena: 3 700,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 3 200,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 700,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 25.2.2020 9.00 - 15.00  podrobnosti 
seminář pro svářečské techniky - prodloužení platnosti pověření svářečského technika
semináře  Požadavky na svařování
•Informace z činnosti CWS ANB a zkušební organizace TESYDO, s.r.o. •Technické požadavky na výrobky a zařízení, inspekce, certifikace, posuzování shody •Aktuální informace o zkouškách svářečů, operátorů, páječů – úkoly, povinnosti a pravomoci svářečského technika dle „pověření“ •Bezpečnostní prvky při svařování plamenem (GCE Chotěboř, p. Málek) •Bezpečnostní předpisy a ustanovení, požadavky a změny ČSN EN ISO 14731 – nové znění •Zkušební písemný test (pasivní)
poplatek: 4000 Kč vč. 21% DPH/osoba
místo:Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno-Kohoutovice
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:e-mail: info@tesydo.cz, kuca@tesydo.cz

čtvrtek 27.2.2020 8.00 - 15.00  podrobnosti 
KOLABORATIVNÍ ROBOTIKA
semináře  Technologie svařování

seminář „KOLABORATIVNÍ ROBOTIKA“ s praktickou ukázkou robotického sváření.
 • 8.00 Prezence
 • 8.30 Škola Welding
 • 9.00 Kolaborativní robotika- AMTECH
 • 9.30 Svařovací robot – FABA ROBOTS
 • 9.50 Coffee break
 • 10.00 Svařovací technika- FRONIUS
 • 11.00 Programování FABA ROBOTS
 • 12.00 Oběd
 • 13.00 Praktické cvičení/ ukázky - FABA ROBOTS
 • 15.00 Závěr semináře

poplatek: 1.800,00Kč bez DPH
místo:Průmyslová 1330, Dobřany 334 41
pořadatel:ŠKOLA WELDING s. r. o.
kontakt:e-mail: sekretariat@skola-welding.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2020, všechna práva vyhrazena.