English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 21.11.2017 do 31.12.2017
pondělí 18. 09. 2017 7:00 - 17.00 - pátek 24.11.2017  podrobnosti 
Mezinárodní/ Evropský svářečský inženýr - IWE / EWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, NDT
Profil absolventa Je způsobilý komplexně řešit problematiku výroby svařovaných konstrukcí, vykonávat funkci svářečského dozoru a garantovat jakost svařování.

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu Diplom z technické univerzity (min. 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR.

Obsah kurzu Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod a exkurzí ve vybraných závodech.

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr“ a „Evropský svářečský inženýr“

Rozvrh hodin Intenzivní forma výuky probíhá 10 týdnů, od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00h. Vyučovací hodina má 50minut. Cena kurzu: 63.000,00 Kč bez DPH Účastnický poplatek (včetně potřebné literatury a závěrečných zkoušek) 54.900,00 Kč Poplatek za vystavení diplomů (mezinárodní a evropský) 8.100,00 Kč
poplatek: 63.000,00 Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s. r. o., E. Beneše 27, Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s. r. o.
kontakt:Ing. Martina Kotová - 724 577 473 -, e-mail: m.kotova@skola-welding.cz

pondělí 22.5.2017 8.00 - 16.00 - středa 6.12.2017  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 22.5. 2017 – 6.12.2017, výuka je rozdělena do tří bloků:1. teoretický blok: 22.5. – 25.5. + 29.5. – 1.6. + 5.6. – 8.6.2017 2. praktický blok: 19.6. – 22.6. + 26.6. – 29.6.2017 3. teoretický blok: 4.9. – 7.9. + 11.9. – 14.9. + 18.9. – 21.9 .+ 9.10. – 12.10. + 16.10. – 19.10. + 30.10. – 2.11. + 6.11. – 9.11. 2017 + 4.12.2017 Písemná a ústní zkouška: 5.12. – 6.12.2017 Výuka probíhá: pondělí –čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 441 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných písemných a ústních zkoušek obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr„ a „ Evropský svářečský inženýr“

Profil absolventa:po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 74 000,- Kč (vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 11.9.2017 8.00 - 16.30 - středa 6.12.2017  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialista EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 11.9.2017 – 6.12.2017, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 11.9. – 14.9. + 18.9. – 21.9. 2017 2. praktický blok: 2.10. – 5.10. + 9.10. – 12.10.2017 3. teoretický blok: 23.10. – 26.10. + 30.10. – 2.11.+ 6.11. – 9.11.+ 4.12.2017 Písemná a ústní zkouška: 5.12. – 6.12.2017 Výuka probíhá: pondělí –čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 242 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání, příp. střední odborné učiliště s maturitou. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace Výstupní dokument: diplom „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor. Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 48 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 23.10.2017 7.00 - 15.50 - pátek 24.11.2017  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista ; IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření.
poplatek: Cena kurzu: 37 000,- Kč bez DPH Cena celkem 44 770,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 6.11.2017 7:00 - 17.00 - pátek 8.12.2017  podrobnosti 
Mezinárodní/ Evropský svářečský specialista - IWS/ EWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Minimální požadavky pro přijetí do kurzu Maturita ze střední školy nebo výuční list z technického oboru.

Profil absolventa Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent způsobilý koordinovat činnost při výrobě svařenců, vést skupinu svářečů, zabezpečovat kontrolu a kvalitu svarů. U malých a středních firem působí svářečští specialisté jako plnohodnotný svářečský dozor, ve velkých firmách jsou spojením mezi svářečským inženýrem a jednotlivými pracovišti.

Obsah kurzu Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod a exkurzí ve vybraných závodech.

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“ Rozvrh hodin

Intenzivní forma výuky probíhá 5 týdnů, od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00h. Vyučovací hodina má 50minut. Cena kurzu: 43.300,00 Kč bez DPH (účastnický poplatek, vč. studijních materiálů, závěrečných zkoušek a dvou diplomů) 38.000,00 účastnický poplatek, studijní materiály, závěr. Zkoušky 4.100,00 – mezinárodní diplom + 1.200,00 evropský diplom
poplatek: 43.300,00 Kč bez DPH
místo:učebna ŠKOLA WELDING s. r. o. E. Beneše 27 Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s. r. o.
kontakt:Ing. Martina Kotová - 724 577 473 -, e-mail: m.kotova@skola-welding.cz

pondělí 20.11.2017 - čtvrtek 10.5.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 20.11.2017 – 10.5.2018, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 20.11. – 23.11. + 27.11. – 30.11. 2017 + 8.1. – 11.1.2018

2. praktický blok: 15.1. – 18.1. + 22.1. – 25.1.2018

3. teoretický blok: 5.2. – 8.2. + 12.2. – 15.2. + 26.2. – 1.3 .+ 5.3. – 8.3. + 19.3. – 22.3. + 9.4. – 12.4. + 16.4. – 19.4.2018

Písemná a ústní zkouška: 9.5. – 10.5.2018

Výuka probíhá: pondělí –čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných písemných a ústních zkoušek obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr„ a „ Evropský svářečský inženýr“ Cena: 76 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa:po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 000,- Kč (vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, email: vrablikova@svv.cz

pondělí 20.11.2017 8.00 - 16.30 - středa 25.4.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 20.11.2017 – 25.4.2018, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 20.11. – 23.11. + 27.11. – 30.11. 2017 + 8.1. – 11.1.2018

2. praktický blok: 15.1. – 18.1. + 22.1. – 25.1.2018

3. teoretický blok: 5.2. – 8.2. + 12.2. – 15.2. + 26.2. – 1.3 .+ 5.3. – 8.3. + 19.3. – 22.3. + 23.4.2018

Písemná a ústní zkouška: 24.4. – 25.4.2018

Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“ Cena: 65 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 65 000,- Kč (cena vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 21.11.2017 8.00 - 16.30 - čtvrtek 23.11.2017  podrobnosti 
Školení personálu pro přímou vizuální kontrolu svarů VT2 dw v souladu s ISO 9712, vč. kvalifikační zkoušky
kurzy  NDT
Určeno pro: kontrolory, mistry, technology svařování a vyšší svářečský personál

Obsah: 1. - 2.den: účel NDT, systém certifikace, výklad norem: ČSN EN ISO 9712, ČSN EN 13018, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817, vady svarů, ukázky praktických problémů při výrobě, vybavení a pomůcky pro kontrolu, praktické hodnocení vzorků, sestavení instrukce a protokolu VT, příprava na zkoušku (testy a praktická cvičení) a následnou certifikaci dle ČSN EN ISO 9712

3.den: vidění a lidské oko, středoškolská fyzika, vlastnosti světla principy

4.den:kvalifikační zkouška (ve spolupráci s QC Plzeň)

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., IWE, SVV Praha a další odborní lektoři Variabilní symbol:1211117 M

Výstupní dokument: Po absolvování školení a úspěšném složení kvalifikační zkoušky bude vystavena Zpráva o výsledku zkoušky vydané QC Plzeň. Na základě této zprávy je možné zažádat o vystavení certifikátu VT2dw dle ČSN EN ISO 9712 u APC Certifikační orgán pro personál (cena: 4 520,-Kč), www.apccz.cz Poznámka:Pokud posluchač absolvuje kurz pro svou praxi a nebude se připravovat na následnou certifikaci dle ČSN EN ISO 9712, může absolvovat pouze první dva dny výuky, cena dvoudenního kurzu je 6 000,-Kč (vč.21% DPH).
poplatek: 16 000,-Kč (vč. 21% DPH, studijních materiálů, kvalifikační zkoušky, zprávy o výsledku zkoušky vydané QC Plzeň )
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 21.11.2017 - pátek 24.11.2017  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s.r.o., Pracoviště Ostrava, Válcovní 46, Ostrava
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Pracoviště Ostrava, Válcovní 46, Ostrava
kontakt:602453292,, e-mail: bretislav.binar@domzo13.cz

úterý 28.11.2017 09.00 - 16.00  podrobnosti 
Svařování a navařování kalených kolejnic a otěruvzdorných materiálů v dopravě
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování
Cíle semináře:
  • Vlastnosti a využití kalených kolejnic v dopravě
  • použitelné metody svařování a navařování těchto materiálů
  • prezentace výsledků zkoušek a ověřování v provozu
  • technologie svařování a navařování v prvovýrobě a možnosti oprav
  • reálné možnosti využití těchto materiálů v dopravě

poplatek: 1.815,- (včetně DPH)
místo:Pardubice - DT Pardubice, nám. republiky 2686
pořadatel:DT Pardubice
kontakt:IIng. Antonín Šmíd, e-mail: antonin.smid@email.cz

úterý 05.12.2017 09:00  podrobnosti 
Seminář pro svářečské dozory a pracovníky ve svařování
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Odborný seminář, který má za cíl informovat pracovníky svářečského dozoru, svářečských škol a další pracovníky v oboru svařování o novinkách v kvalifikacích svářečského personálu, certifikacích pracovníků NDT zkoušení a v certifikacích systémů kvality.

Obsahem semináře budou rovněž nejnovější informace z CWS ANB, z oblasti certifikace výrobců a opravců železničních kolejových vozidel, posuzování stavebních výrobků podle nařízení EU 305/2011 a posuzování tlakových zařízení dle 2014/68/EU. V rámci semináře lze zakoupit novou publikaci "Výroba a aplikované inženýrství ve svařování", více o této publikaci zde. Pokud máte zájem o zakoupení publikace v rámci semináře vyplňte přihlášku označenou jako "Závazná přihláška včetně publikace" v opačném případě přihlášku označenou jako "Závazná přihláška". Každý účastník obdrží "Osvědčení o absolvování pracovního semináře" - doklad o zvyšování vlastní kvalifikace.
poplatek: 1.900,- Kč bez DPH
místo:kongresový sál Prague East, hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

čtvrtek 7.12.2017 - sobota 9.12.2017 
the International Congress 2017 (IC 2017) of the International Institute of Welding on the theme 'Advances in the Science, Te4chnology and Skill Development in Welding'
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
místo:Chenai (India) - Chennai Trade Centre
pořadatel:Indian Institut of Welding

čtvrtek 14.12.2017 9.00 - 15.00 - pátek 15.12.2017  podrobnosti 
Aktualizační seminář pro svářečský dozor 2017
semináře  Technologie svařování, Požadavky na svařování
Určeno pro: absolventy kurzů IWE, IWT, IWS, IWP, kteří na základě výrobkových norem a dalších doporučení TP CWS ANB mají za povinnost zúčastnit se pravidelného doškolování nutného k udržení své odborné způsobilosti svářečského dozoru

Obsah: 1.den: 9.30–15.30 hod.: Aktuální informace z oblasti normalizace, systémů jakosti při svařování a opravách svařovaných konstrukcí. Kompetence svářečské dozoru. Procesy pro zvýšení produktivity. Od 17.00 hod se uskuteční setkání absolventů kurzů SVV Praha s lektory a odbornými experty

2.den: 9.00–12.00 hod. Novinky v technologii, materiálech a zařízení pro svařování Obsah jednotlivých přednášek a časový harmonogram bude upřesněn na www.svv.cz Variabilní symbol: 1141217

Místo konání:Konferenční centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí Sázava, K Verneráku 950, Praha 4 – Kunratice

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře, které je nutné k udržení své odborné způsobilosti svářečského dozoru
poplatek: 5 100,-Kč (vč.21% DPH, občerstvení, studijních materiálů)
místo:Konferenční centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí Sázava, K Verneráku 950, Praha 4 – Kunratice
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, e-mail: vrablikova@svv.cz


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2017, všechna práva vyhrazena.