English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 14.8.2018 do 23.9.2018
pondělí 27.08. 2018 7.00 - 15.50 - úterý 16.10.2018  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog; IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kvalifikace „Mezinárodní svářečský technolog – IWT“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent střední průmyslové školy technického zaměření s maturitou, nebo absolvent středního odborného učiliště s maturitou.
poplatek: 59 400,- Kč bez DPH. Cena celkem 71 874,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

neděle 19.11.2017 8.00 - 16.30 - čtvrtek 25.4.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 19.11.2018 – 25.4.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 19.11. – 22.11. + 26.11. – 29.11. + 3.12. – 6.12.2018

2. praktický blok: 14.1. – 17.1. + 21.1. – 24.1.2019

3. teoretický blok: 4.2. – 7.2. + 11.2. – 14.2. + 25.2. – 28.2. + 4.3. –7.3. + 18.3. – 21.3. + 25.3. – 28.3 + 1.4. – 4.4.2019

Písemná a ústní zkouška: 24.4. – 25.4.2019

Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah:svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: Po úspěšném složení všech zkoušek obdrží absolvent: potvrzení o absolvování kurzu, dva diplomy Mezinárodní svářečský inženýr (vydává CWS ANB a IIW) a Evropský svářečský inženýr (vydává CWS ANB a EWF), Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našemškolicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Cena: 76 033 Kč (+ 21% DPH, cena vč. DPH 92 000 Kč), zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (+ 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 14.5.2018 8.00 - 16.30 - středa 14.11.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 14.5.2018 – 14.11.2018, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 14.5. – 17.5. + 21.5. – 24.5. + 28.5. – 31.5.2018 2. praktický blok: 11.6. – 14.6. + 18.6. – 21.6.2018 3. teoretický blok: 3.9. – 6.9. + 10.9. – 13.9. + 17.9. – 20.9. + 8.10. – 11.10. + 15.10. – 18.10. + 12.11.2018 Písemná a ústní zkouška: 13.11. – 14.11.2018 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 984,- Kč (cena bez 21% DPH, vč. studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 14.5.2018 8.00 - 16.30 - středa 12.12.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 14.5.2018 – 12.12.2018, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 14.5. – 17.5. + 21.5. – 24.5. + 28.5. – 31.5.2018 2. praktický blok: 11.6. – 14.6. + 18.6. – 21.6.2018 3. teoretický blok: 3.9. – 6.9. + 10.9. – 13.9. + 17.9. – 20.9. + 8.10. – 12.10. + 15.10. – 18.10. + 29.10. – 1.11. + 5.11. – 9.11. + 10.12.2018

Písemná a ústní zkouška: 11.12. – 12.12.2018 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných písemných a ústních zkoušek obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr„ a „ Evropský svářečský inženýr“

Cena: 92 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (bez 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

čtvrtek 23.8.2018 - pátek 24.8.2018 
Nordic Welding Conference
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Icelandic Welding Association composed by Sweden, Norway, Denmark, Finland and Iceland with support of the international institute of Welding is organising Nordic Welding Conference.

The Nordic Welding Conference (NWC) is the premier technical conference dedicated to bringing experts and professionals from the Nordic and International communities together to discuss state of the art welding and joining technologies. The conference has a long standing tradition starting in 1948 in Stockholm, since then the Nordic Welding Conference has been organized every 2-3 years in one of the Nordic countries: Sweden, Norway, Denmark, Finland and Iceland.

místo:Reykjavík Iceland
pořadatel:Icelandic Welding Association
kontakt:e-mail: iiwcongressap2019@gmail.com

pondělí 27.8.2018 7.00 - 15.50 - pátek 26.10.2018  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr; IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 27.8.2018 11.00  podrobnosti 
Kurz: MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR (IWE)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Datum zahájení kurzu: 27.8.2018 Datum ukončení kurzu: 31.10.2018 zkouška 7.+ 8.11. 2018 Doba trvání kurzu: 9 a 1/2 týdne

Rozsah kurzu v hodinách: 448 + 8 hod zkušební test + 1 hod ústní zkoušení Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r3-16. Kurzy jsou určeny pro odborné pracovníky ve svařování (pracovníky svářečského dozoru a technické kontroly, inspektory jakosti, konstruktéry, technology, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování apod.) s vysokoškolským technickým vzděláním.

Absolventi jsou po ukončení kurzu způsobilí řešit problematiku výroby svařovaných konstrukcí. Práce se řídí dle ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ Absolvent je způsobilý řídit činnost při výrobě svařenců, vést skupinu svářečů, zabezpečovat kontrolu a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ ČSN EN 15 085 "Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí" a dalších harmonizovaných norem.
poplatek: 81 500,00 Kč + 21% DPH (celková částka za kurz mimo ubytování a stravování)
místo:ATB-2 při VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno budova A1, 16. patro, učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Jarmila Houdková tel. 541142634 , mob. 737121007, Vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček - vedoucí ATB-2 při VUT FSI Brno telefon: 541142506 mobil:737122464, e-mail: houdkova@fme.vutbr.cz

pondělí 27.8.2018 11.00 - pátek 19.10.2018  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Datum zahájení kurzu: 27.8.2018 Datum ukončení kurzu: 19.10.2018 Doba trvání kurzu: 8 týdnů Zkouška 7. + 8. 11.2018 Rozsah kurzu v hodinách: 369 + 8 hod zkušební test + 1 hod ústní zkoušení

Kurzy jsou určeny pro odborné pracovníky ve svařování (pracovníky svářečského dozoru a technické kontroly, inspektory jakosti, konstruktéry, technology, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování apod.) se středoškolským vzděláním technického směru.

Absolventi by po ukončení kurzu měli být způsobilí řešit problematiku výroby svařovaných konstrukcí. Práce se řídí dle ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ Absolvent je způsobilý řídit činnost při výrobě svařenců, vést skupinu svářečů, zabezpečovat kontrolu a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ ČSN EN 15 085 "Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí" a dalších harmonizovaných norem.
poplatek: 68 000,00 Kč + 21% DPH (zahrnuje veškeré náklady na kurz -bez stravování a ubytování)
místo:ATB-2 při VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno budova A1, 16. patro, učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno
kontakt:Organizační zajištění: Jarmila Houdková tel. 541142634 , mob. 737121007, Vedení kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček - vedoucí ATB-2 při VUT FSI Brno telefon: 541142506 mobil:737122464, e-mail: houdkova@fme.vutbr.cz

úterý 28.8.2018 9.00 - 14.00  podrobnosti 
Seminář pro svářečský dozor - Nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Termín: 28.8.2017, 9.00 – 14.00 Určeno pro: technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním, pro pracovníky svářečských škol

Obsah: Nově zavedené normy v oblasti svařování a kontroly, připravované změny v normě pro kvalifikaci postupů svařování EN ISO 15614-1, změny v normě ČSN EN ISO 14555 - obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů, problematika ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 14732 s PED, připravované změny v normě EN 15085, novinky v předpise ČD V95/5 změna č.4, informace z CWS ANB, zraková způsobilost pracovníku NDT

Přednáší: Ing. Václav Šrom, Ing. David Hrstka, Ph.D. Cena: 2 900,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 2 600,- (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1280817

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 2 900,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

čtvrtek 6.9.2018 9.00 - 15.30  podrobnosti 
NOVELA NORMY ČSN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015)
semináře  Požadavky na svařování
Termín: 6.9.2018, 9.00 – 15.30

Určeno: interním a externím auditorům kvality, manažerům kvality, všem, kteří se chtějí seznámit s normativní změnou v normě ČSN EN ISO 9001:2016.Výhodou je znalost normy ČSN EN ISO 9001:2009, není však podmínkou.

Obsah: Seznámení s požadavky normy ISO 9001:2015 v porovnání s předchozí verzí ISO 9001:2008. Seminář vás připraví na změny a firemní implementaci změn, budou uvedeny i konkrétní zkušenosti z certifikačních auditů. Ukázky dokumentovaných informací. Po absolvování semináře budou účastníci schopni implementovat nové požadavky normy do praxe a zavést systém managementu kvality dle normy ISO 9001 do praxe.

Přednáší: Ing. Antošová Blanka, IWE/EWE, lektor v oblasti ISO 9001, 14001 a 18001 Variabilní symbol: 1060918 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 400,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 10.9.2018 09:00 - čtvrtek 4.10.2018  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských praktiků (IWP) + Kurz nových instruktorů svařování
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský praktik je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWP. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský praktik". a certifikát "Instruktor svařování". Závěrečné zkoušky se konají dne 5.10.2018. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu.
poplatek: 31.300,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 10.9.2018 - úterý 11.9.2018  podrobnosti + on-line přihláška 
STEEL BRIDGES PRAGUE 2018
konference  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STEEL BRIDGES

5th EUROPEAN STEEL BRIDGE AWARDS

The general topics of 9th International Symposium on Steel Bridges are:

 • Bridge architecture
 • Bridge maintenance
 • Bridge monitoring, computer technology and analysis
 • Case studies
 • Fabrication and construction
 • Field testing
 • Hight strength steel for bridges
 • Highway bridges
 • Historical bridges
 • Pedestrian bridges
 • Railway bridges
 • Refurbishment
 • Safety and seismic behaviour
 • Structural connections
 • Surface protection
 • Sustainability


poplatek: 390 Euro
místo:PRAHA - NH Prague City Hotel
pořadatel:Czech Constructional Steelwork Association (CAOK) in coordination with European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) in conjuction with the ECCS Steel Bridge Awards Ceremony and ECCS Annual General Meetings.
kontakt:e-mail: info@steelbridges2018.com

středa 19.9.2018 - pátek 21.9.2018  podrobnosti  další termíny 
NOVÉ MATERIÁLY, TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ PRO SVAŘOVÁNÍ
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
21. ročník odborného semináře Seminář je součástí dalšího odborného vzdělávání vyššího svářečského personálu a je jednou z podmínek pro získání certifikátu příslušné kvalifikace
poplatek: 5400,- vložné, 1100,- ubytování (1 noc).Ceny jsou bez DPH
místo:Horský hotel Sepetná, Ostravice
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Mgr. Eva Janalíková, tel. 775 573 696, e-mail: eva.janalikova@csuostrava.eu


Informační servis
Nabídky práce
 • Svářeč CO a/nebo TIG
  Náplň práce: sváření ocelových konstrukcí a potrubí různých rozměrů, montáž technologických celků &#... (2.8.2018)
 • Svářeč metoda 135
  Hledáme svářeče metoda 135 pro svařovaní středně těžkých ocelových výrobků určených do dopravních pl... (18.6.2018)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2018, všechna práva vyhrazena.