English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 20.10.2018 do 25.11.2018
neděle 19.11.2017 8.00 - 16.30 - čtvrtek 25.4.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 19.11.2018 – 25.4.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 19.11. – 22.11. + 26.11. – 29.11. + 3.12. – 6.12.2018

2. praktický blok: 14.1. – 17.1. + 21.1. – 24.1.2019

3. teoretický blok: 4.2. – 7.2. + 11.2. – 14.2. + 25.2. – 28.2. + 4.3. –7.3. + 18.3. – 21.3. + 25.3. – 28.3 + 1.4. – 4.4.2019

Písemná a ústní zkouška: 24.4. – 25.4.2019

Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah:svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: Po úspěšném složení všech zkoušek obdrží absolvent: potvrzení o absolvování kurzu, dva diplomy Mezinárodní svářečský inženýr (vydává CWS ANB a IIW) a Evropský svářečský inženýr (vydává CWS ANB a EWF), Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našemškolicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Cena: 76 033 Kč (+ 21% DPH, cena vč. DPH 92 000 Kč), zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (+ 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 14.5.2018 8.00 - 16.30 - středa 14.11.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 14.5.2018 – 14.11.2018, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 14.5. – 17.5. + 21.5. – 24.5. + 28.5. – 31.5.2018 2. praktický blok: 11.6. – 14.6. + 18.6. – 21.6.2018 3. teoretický blok: 3.9. – 6.9. + 10.9. – 13.9. + 17.9. – 20.9. + 8.10. – 11.10. + 15.10. – 18.10. + 12.11.2018 Písemná a ústní zkouška: 13.11. – 14.11.2018 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 984,- Kč (cena bez 21% DPH, vč. studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 14.5.2018 8.00 - 16.30 - středa 12.12.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 14.5.2018 – 12.12.2018, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 14.5. – 17.5. + 21.5. – 24.5. + 28.5. – 31.5.2018 2. praktický blok: 11.6. – 14.6. + 18.6. – 21.6.2018 3. teoretický blok: 3.9. – 6.9. + 10.9. – 13.9. + 17.9. – 20.9. + 8.10. – 12.10. + 15.10. – 18.10. + 29.10. – 1.11. + 5.11. – 9.11. + 10.12.2018

Písemná a ústní zkouška: 11.12. – 12.12.2018 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných písemných a ústních zkoušek obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr„ a „ Evropský svářečský inženýr“

Cena: 92 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (bez 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 27.8.2018 7.00 - 15.50 - pátek 26.10.2018  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr; IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 8.10.2018 8.00 - 16.30 - středa 12.12.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialisty EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 8.10.2018 – 12.12.2018, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 8.10. – 11.10. + 15.10. – 18.10.2018 2. praktický blok: 22.10. – 25.10. + 29.10. – 1.11.2018 3. teoretický blok: 5.11. – 8.11. + 12.11. – 15.11.+ 19.11. – 22.11. + 10.12.2018 Písemná a ústní zkouška: 11.12. – 12.12.2018 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 249 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání a 2 roky praxe v oboru, příp. střední odborné učiliště s maturitou a 5 let praxe. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“, osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Cena bez DPH: 45 454 Kč (cena vč. 21% DPH 55 000 Kč), zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy Místo konání:učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor.

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV
poplatek: 45 454 Kč (cena bez 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 22.10.2018 8.00 - 16.00 - středa 24.10.2018  podrobnosti 
KURZ PRO PRACOVNÍKY NDT VT2 DW DLE ČSN EN ISO 9712
semináře  NDT
Termín: 22.10.2018 – 24.10.2018, 8.00 – 16.00 Určeno pro: kontrolory, mistry, technology a pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole

Obsah: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu (informace o zkoušce níže).

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., IWE, SVV Praha s.r.o. a další odborní lektoři Variabilní symbol: 1221018

KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKA PRO PRACOVNÍKY NDT VT2 DW DLE ČSN EN ISO 9712 Kvalifikační zkoušku a vystavení certifikátu a průkazu pracovníka NDT provádí zkušební organizace DOM ZO 13 s.r.o. Termín : 1.11.2018, 8.00 – 16.00 Přístupové podmínky ke zkoušce: potvrzení o absolvování školení v rozsahu požadovaném normou ČSN EN ISO 9712 (vydává SVV Praha s.r.o.) a platný zrakový test. Cena kvalifikační zkoušky: 4 235,- Kč (vč. 21% DPH), fakturuje DOM ZO 13 s.r.o. Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Vystavení certifikátu a průkazu NDT pracovníka: v případě úspěšně složené zkoušky si může uchazeč zažádat o vydání certifikátu pracovníka NDT ve stupni VT2 dw. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. Cena certifikátu a průkazu NDT pracovníka:3 993,-Kč (vč. 21% DPH),fakturuje DOM ZO 13 s.r.o.
poplatek: 11 500,-Kč (vč. 21% DPH, studijních materiálů )
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 29.10.2018 7.00 - 15.50 - pátek 30.11.2018  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista ; IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření.
poplatek: 46 300,- Kč bez DPH Cena celkem 56 023,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

středa 31.10.2018 9.00 - 15.00  podrobnosti 
NOVELA NORMY ČSN EN ISO 14 001:2016 (ISO 14001:2015)
semináře  Požadavky na svařování
Termín: 31.10.2018, 9.00 – 15.30 Určeno: všem, kteří se chtějí seznámit s normativní změnou, dále interním a externím auditorům, ekologům společnosti, manažerům environmentálního systému. Obsah: Seznámení s požadavky normy ISO 14001:2015 v porovnání s předchozí verzí ISO 14001:2004. Základní požadavky legislativy. Seminář vás připraví na změny a firemní implementaci změn, seznámení se zkušenosti z certifikačních auditů. Ukázky dokumentovaných informací. Po ukončení semináře bude absolvent schopen implementovat nové požadavky normy do praxe, zavést systém environmentálního managementu dle ISO 14001. Variabilní symbol: 1311018 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 400,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

čtvrtek 1.11.2018  podrobnosti + on-line přihláška 
KONSTRUKCE 2018
konference  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Konference bude rozdělena do následujících bloků:

 • Mosty
 • Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - ohodnocení 2 body.


poplatek: Člen ČAOK 3 509,- Kč, Nečlen ČAOK 4 719,- Kč
místo:Hotel Galant - Mikulov
pořadatel:KONSTRUKCE Media s.r.o. a Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK)
kontakt:e-mail: odstrcilova@konstrukce-media.cz

úterý 6.11.2018 9:00 - 15.00  podrobnosti 
Aktualizační seminář pro svářečské dozory a technický personál firem
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Požadavky na svařování, NDT
Program:
 • Úvodní přednáška, aktuální informace TESYDO, CWS ANB, ÚNMZ, ČOI i SÚIP
 • Realizace a zkušenosti kvalifikace WPS dle ISO 15614-1 aj.
 • Zkušenosti z auditů dle ISO 3834-2, 3 a 4
 • Dokumentace zakázek – pasporty, zprávy, certifikáty, technická dokumentace
 • Povinnosti svářečského dozoru/pohovor
 • Subdodávky – jejich realizace a účast svářečského dozoru
 • Informace o nových technických normách a právně-technických předpisech
 • Diskuse, výměna zkušeností


poplatek: 3.000,- včetně DPH
místo:Brno - Hotel MYSLIVNA Brno, Kohoutovice
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:e-mail: pavlicova@tesydo.cz

středa 7.11.2018 8.00 - 16.00 - čtvrtek 8.11.2018  podrobnosti 
Příprava na zkoušku OOZ-S v souladu s předpisem ČD V95/5
semináře  Požadavky na svařování
Určeno pro: technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. (viz.Předpis V 95/5,2016 kap. IV Směrnice pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76 Požadavky na zaměstnance: “Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářecí dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení OOZ/RS-DV vydané drážním úřadem, jeho praxe v oboru by měla být min.5.let.“)

Obsah: 1.den 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., Vyhláška č.101/1995 Sb., Vyhláška č. 173/1995 Sb., Vyhláška č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5 -změna č.4) Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura, krystalová mřížka)

2.den 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO 9692- 1,2; ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ-S.
poplatek: 5 100,-Kč (vč.21% DPH, občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 12.11.2018 9:00 - pátek 16.11.2018  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 12.11.2018 7.00 - sobota 26.1.2019  podrobnosti 
Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí
kurzy  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
Tato kvalifikace je opravňuje projektovat a konstruovat svařované konstrukce všech typů podle mezinárodně platných norem a předpisů jako například IIW Doc. XIII-1965-03/XV-1127-03 : „Doporučení k navrhování svarových spojů namáhaných na únavu“, EN 1993 Eurokód 3 : „Navrhování ocelových konstrukcí“, EN 1991Eurokód 1 : „Zatížení konstrukcí“, EN 1993 Eurokód 3-3, EN 1993 – 1, 8, 10 a dalších harmonizovaných norem. Absolventi kurzu získají dále potřebné informace o označování svarů na výkresech, technologiích svařování , materiálech a jejich svařitelnosti, destruktivních a nedestruktivních zkouškách svarových spojů, technologičnosti konstrukcí a systémech prokazování kvality svářečské výroby.
poplatek: 21 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 25 410,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

čtvrtek 15.11.2018 9.00 - 15.00  podrobnosti 
NORMA ČSN EN ISO 14 001:2016 (ISO 14001:2015) ; LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
semináře  Požadavky na svařování
Termín: 15.11.2018, 9.00 – 15.30 Určeno: všem, kteří se chtějí seznámit s legislativou životního prostředí, dále interním a externím auditorům, ekologům společnosti, manažerům environmentálního systému. Obsah: Seznámení s legislativními požadavky, které lze využít při aplikaci požadavků normy ISO 14001:2015, ale i v praxi každého podniku a firmy. Budeme řešit legislativu týkající se odpadového hospodářství, ovzduší, chemických látek a směsí, atd. Variabilní symbol: 1151118 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 400,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 19.11.2018 - čtvrtek 22.11.2018  podrobnosti 
Welding and Failure Analysis of Engineering Materials
konference  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

4. mezinárodní konference

Welding and Failure Analysis of Engineering Materials. This conference is jointly organized by Central Metallurgical R&D Institute (CMRDI), Cairo University-Egypt and Joining and Welding Research Institute (JWRI), Osaka University-Japan. It is supported by TU-Berlin, TU-Vienna, HAW Hamburg, Blade Energy Partners, BAM, Fraunhofer IPK, KTH, IIT-Bombay, RCSM, AFA, GUC, BUE, E-JUST, KIMA, ESLIA. The event will take place at Pyramisa Isis Island Resort in Aswan, Egypt, 19-22 November 2018. The aim of this conference is to provide a platform to the researchers from academia and industry as well as practitioners to share ideas, problems, solutions and cutting-edge development in the field of Materials, Welding, Laser materials processing, Failure analysis & trouble shooting, Modeling & simulation.


poplatek: 650,- Euro
místo:Aswan, Egypt
pořadatel:Organized jointly by CMRDI, Cairo University-Egypt and JWRI, Osaka University-Japan
kontakt:e-mail: info@wafa-egypt2018.org

pondělí 19.11.2018 8.00 - 16.30 - středa 17.4.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 19.11.2018 – 17.4.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 19.11. – 22.11. + 26.11. – 29.11. + 3.12. – 6.12.2018

2. praktický blok: 14.1. – 17.1. + 21.1. – 24.1.2019

3. teoretický blok: 4.2. – 7.2. + 11.2. – 14.2. + 25.2. – 28.2. + 4.3. –7.3. + 18.3. – 21.3. + 15.4.2019

Písemná a ústní zkouška: 16.4. – 17.4.2019 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru,konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Cena:61 983 Kč bez DPH (cena vč. 21% DPH 75 000 Kč), zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz


Informační servis
Nabídky práce
 • Svářeč CO a/nebo TIG
  Náplň práce: sváření ocelových konstrukcí a potrubí různých rozměrů, montáž technologických celků &#... (2.8.2018)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2018, všechna práva vyhrazena.