English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 19.11.2019 do 29.12.2019
pondělí 13.5.2019 8.00 - 16.00 - středa 11.12.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 13.5.2019 – 11.12.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 13.5. – 16.5. + 20.5. – 23.5. + 27.5. – 30.5.2019

2. praktický blok: 3.6. – 6.6. + 10.6. – 13.6.2019

3. teoretický blok: 2.9. – 5.9. + 9.9.- 12.9. + 30.9. – 3.10. + 7.10. – 10.10. + 14.10. – 17.10. + 29.10. – 31.10. + 4.11. – 7.11. + 9.12.2019

Písemná a ústní zkouška: 10.12. – 11.12.2019 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly,prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: dva diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT), Cena bez DPH 21% DPH: 76 033 Kč, zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa:po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (+ 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 9.9.2019 8.00 - 16.30 - úterý 26.11.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialista EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 9.9.2019 - 24.10.2019 (výuka probíhá vždy v pondělí až čtvrtek) Písemná a ústní zkouška: 25.11. - 26.11.2019 Rozsah kurzu: 7 týdnů, výuka probíhá vždy v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 16.20 Celkový rozsah: 249 hodin

Kurz je určen:pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání, příp. střední odborné učiliště s maturitou. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“, osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor. Poznámka:V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 55 000,- Kč (cena vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 16.09.2019 - pátek 27.3.2020  podrobnosti 
Evropský inženýr lepení EAE
kurzy 

Vzdělávací cíl: Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina: Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady: Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument: Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti Místo konání: Brno-Moravany

Délka kurzu: 8 výukových týdnů 1. týden 16. 09. – 20. 09. 2019 2. týden 14. 10. – 18. 10. 2019 3. týden 18. 11. – 22. 11. 2019 4. týden 02. 12. – 06. 12. 2019 5. týden 20. 01. – 24. 01. 2020 6. týden 03. 02. – 07. 02. 2020 7. týden 02. 03. – 06. 03. 2020 8. týden 23. 03. – 27. 03. 2020

V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím cenovou nabídku. Můžete požádat o finanční podporu přes program "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ III".

Obsahová náplň kurzu: Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty lepených spojů a konstrukce, dávkovací technika a automatizace lepení, hybridní spojování, BZOP v procesu lepení, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze ve vybraném podniku.
poplatek: 375 000 Kč + DPH
místo:Sídlo Centra Lepení Brno
pořadatel:SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno
kontakt:e-mail: kysilkova@svv.cz

úterý 29.10.2019 7.00 - 15.50 - pátek 29.11.2019  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista; IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem.

Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření.
poplatek: 46 300,- Kč bez DPH Cena celkem 56 023,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 04.11.2019 9:00 - pátek 22.11.2019  podrobnosti 
WIP; kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB), stupeň IWI - C "Comprehensive
kurzy  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
WIP – kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB), stupeň IWI-C – komplexní
poplatek: školení 29400,- Kč bez DPH, zkouška 14900,- Kč bez DPH, vydání diplomu 5850,- Kč bez DPH
místo:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
pořadatel:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
kontakt:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00, oddělení školení -, e-mail: skoleni@atg.cz

pondělí 11.11.2019 7.00 - 15.50 - pátek 22.11.2019  podrobnosti 
Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí
kurzy  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
Tato kvalifikace je opravňuje projektovat a konstruovat svařované konstrukce všech typů podle mezinárodně platných norem a předpisů jako například IIW Doc. XIII-1965-03/XV-1127-03 : „Doporučení k navrhování svarových spojů namáhaných na únavu“, EN 1993 Eurokód 3 : „Navrhování ocelových konstrukcí“, EN 1991Eurokód 1 : „Zatížení konstrukcí“, EN 1993 Eurokód 3-3, EN 1993 – 1, 8, 10 a dalších harmonizovaných norem.

Absolventi kurzu získají dále potřebné informace o označování svarů na výkresech, technologiích svařování , materiálech a jejich svařitelnosti, destruktivních a nedestruktivních zkouškách svarových spojů, technologičnosti konstrukcí a systémech prokazování kvality svářečské výroby.

Kvalifikační předpoklady: střední odborné vzdělání technického směru s maturitou
poplatek: 21 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 25 410,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 18.11.2019 8.00 - 16.30 - středa 1.4.2020  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru,konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: Po úspěšném složení všech zkoušek obdrží absolvent: potvrzení o absolvování kurzu, dva diplomy Mezinárodní svářečský inženýr (vydává CWS ANB a IIW) a Evropský svářečský inženýr (vydává CWS ANB a EWF), Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka:V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 18.11.2019 8.00 - 16.30 - středa 1.4.2020  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Termín: 18.11.2019 – 16.4.2020, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 18.11. – 21.11. + 25.11. – 28.11. + 2.12. – 5.12.2019 2. praktický blok: 6.1. – 9.1. + 13.1. – 16.1.2020 3. teoretický blok: 27.1. – 30.1. + 3.2. – 6.2. + 10.2. – 13.2. + 24.2. – 27.2. + 2.3. – 5.3. + 30.3.2020 Písemná a ústní zkouška: 31.3. – 1.4.2020 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školícím středisku SVV Praha s.r.o.)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

středa 20.11.2019 
Novinky v technické normalizaci
semináře 

P R O G R A M
 • 9:30 10:00 Registrace účastníků
 • 10:30 Zahájení semináře Ing. Jaroslav Louša, předseda ČSTN
 • Světový inženýrský konvent (WEC) 2023 ing. Jiří Kratochvíl
 • Zkušenosti s vyučováním technické normalizace na VŠ a na SŠ Ing. Václav Voves
 • Ocelářská unie a spolupráce s ČAS Ing. Taťána Ujházy, ArcelorMttal, Ostrava
 • Firemní plovoucí licence NNO (Národní normalizační orgán) Ing. Zdeněk Liška
 • Diskuse


poplatek: 500,-
místo:Novotného lávka 200/5, 110 00 PRAHA
pořadatel:ČSVTS - ČSTN
kontakt:JUDr. Jiří Kult, ČSTN Tel: +420 604 139 519, e-mail: cstn@csvts.cz

pondělí 25.11.2019 8.00  podrobnosti 
Kurz pro Technology svařování termoplastů
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
Kurz začíná 25.11.2019 a pokračuje v týdenních cyklech, denně 8.00 - 16.00 hod.: 25.11.- 29.11.2019 16.12.- 20.12.2019 20.01.- 24.01.2020 17.02.- 20.02.2020, závěrečné zkoušky budou 21.02.2020. Kurz je určen pro techniky, kteří budou vykonávat funkci svářečského dozoru při svařování termoplastů. Kvalifikace je uznána GAS s.r.o. pro svářečské dozory na rozvodech plynovodů.
poplatek: 51.788,-Kč vč DPH
místo:UNO Praha s.r.o., Na Návsi 342, 252 18 Úhonice
pořadatel:ATB 09 UNO Praha s.r.o.
kontakt:Bc. Vosátka Jan,737 246 488,, e-mail: skola@uno.cz

úterý 26.11.2019 - čtvrtek 28.11.2019 
27.dny tepelného zpracování
konference 
27. národní konference

Konference bude zaměřena na celkový vývoj technologií v tepelném zpracování s následujícími tématy:
 • Fázové přeměny a difúzní pochody v kovech
 • Materiály pro tepelné zpracování, vztahy mezi strukturou a vlastnostmi, deformace v tepelném zpracování
 • Zařízení a technologie pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů
 • Zařízení a technologie pro povrchové tepelné zpracování, rychlé ohřevy, CVD, PVD
 • Nízkotlaké procesy v tepelném a chemicko-tepelném zpracování
 • Modelování a simulace v tepelném zpracování
 • Materiály pro 3D tisk a specifika tepelného zpracování aditivně vytvořených výrobků
 • Tepelné zpracování v nadcházejícím průmyslu 4.0, řízení procesů, služeb, analýza dat
 • Standardy a normy v tepelném zpracování kovů
 • Metalografické metody v TZ – nové postupy, analýza výsledků a chyb TZ, mechanické zkoušky
 • Zajištění kvality, měřící metody pro sledování průběhu tepelného zpracování a jeho výsledků
 • Tepelné zpracování neželezných kovů a komplexních slitin
 • Posterová sekce

místo:Jihlava - Gustav Mahler Hotel
pořadatel:ATZK, Ecodond, s.r.o.
kontakt:e-mail: asociacetz@asociacetz.cz

čtvrtek 28.11.2019 9.00 - 15.00 - pátek 29.11.2019  podrobnosti 
Aktualizační seminář 2019
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ PRO SVÁŘEČSKÝ DOZOR 2019

Termín: 28.11. – 29.11.2019 Určeno pro: absolventy kurzů IWE, IWT, IWS, IWP, kteří na základě výrobkových norem a dalších doporučení TP CWS ANB mají za povinnost zúčastnit se pravidelného doškolování nutného k udržení své odborné způsobilosti svářečského dozoru

Cena: 5 800,-Kč (vč. 21% DPH, obědu, večerního rautu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 5 300,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, večerního rautu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Variabilní symbol: 1281119

Místo konání: Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9, www.hotelduo.cz Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře, které je nutné k udržení své odborné způsobilosti svářečského dozoru

Program:

Čtvrtek 28.11.2019 8.30 – 9.00 Prezence, uvítání, zahájení semináře 9.00 – 9.30 Informace o zasedání ECWRV v Praze ve dnech 22.-23.10. 2019. Aktuální stav vydání nové normy EN 15085 – nově koncipované úkoly svářečských dozorů,požadavky na znalosti a nová struktura matice odpovědnosti v návaznosti na novou EN ISO 14731. Přednáší: Ing. Pavel Flégl, SVV Praha s.r.o.,

9.30 – 10.30 Hodnocení stavu ocele a jejich typických vad u svařovaných a šroubovaných ocelových konstrukcí v energetice. Přednáší: Ing. Marián Bartoš, SPIE Elektrovod, a.s.

10.30 - 11.00 Přestávka na kávu

11.00 – 12.00 Pohled a očekávání investora na žárově pozinkované těžké ocelové konstrukce v energetice. Přednáší: Ing. Marián Bartoš, SPIE Elektrovod, a.s

12.00 – 12.30 CWS ANB a svářečský personál, trendy, normy, harmonizace. Přednáší: Ing. Václav Minařík, CSc., CWS ANB

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

13.30 – 14.15 Nové a připravované normy pro rok 2019 a 2020. Přednáší: Ing.Václav Voves, CWS ANB

14.15 – 15.00 Navařování 18-ti tunového obrobku laserem. Přednáší: Ing.František Wágner, MATEX PM

15.00 - 15.45 Metoda NDT: Phased Array aplikovaná na svarové spoje. Přednáší: Bc. Jan Hlaváč, RYKO a.s.

15.45 – 16.15 Diskuse, závěr 1.dne

Od 16.30 Setkání absolventů a účastníků semináře s lektory a odbornými experty

Pátek 29.11.2019

9.00 – 9.45 Aplikace svařovacích robotů CLOOS v Číně. Přednáší: Ing. Miroslav Trávníček, CLOOS Praha spol. s.r.o.

9.45 – 10.15 Přenos kovu v oblouku řízený průběhem vlny. Přednáší: Ing. Václav Šrom, SVV Praha s.r.o.,

10.15 – 10.45 Přestávka na kávu

10.45 – 11.30 Ocelové mosty na železnici Přednáší: Ing. Milan Kučera, Správa železniční dopravní cesty

11.30 – 12.30 Svářečský dozor a jeho „kritický den“. Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o.,

12.30 – 12.45 Diskuse, závěr semináře

12.45 – 14.00 Závěrečný oběd
poplatek: 5 400,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů)
místo:Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9, www.hotelduo.cz
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 02.12.2019 9:00 - pátek 13.12.2019  podrobnosti 
WIP; kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB) - stupeň IWI-S "Standard"
kurzy  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
WIP – kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB), stupeň IWI- S "Standardní"
poplatek: školení 22900,- Kč bez DPH, zkouška 112900,- Kč bez DPH, vydání diplomu 3850,- Kč bez DPH
místo:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
pořadatel:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
kontakt:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00, oddělní školení -, e-mail: skoleni@atg.cz

pondělí 2.12.2019 9.00  podrobnosti 
Příprvný kurz pro zkoušku tzv. osoby odborně způsobilé v souladu s předpisem ČD V95/5.
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Přípravný kurz proběhne ve dnech 2.12.2019 až 4.12.2019. Kurzem Vás provede Petr Pařízek ze zkušební organizace DOM-ZO,13.
poplatek: 4 760 Kč/bez DPH
místo:Náměstí 17. listopadu 2058, 562 02 Česká Třebová
pořadatel:Dopravní vzdělávací institut, a.s., Svářečská škola
kontakt:e-mail: alice.morkesova@dvi.cz; Jiri.Hyka@dvi.cz

pondělí 2.12.2019 7.00 - 17.00 - pátek 6.12.2019  podrobnosti 
Doškolovací kurz pro instruktory svařování.
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování, NDT
Doškolovací kurz pro instruktory svařování. Pravidelné periodické doškolení nutné pro výkon funkce Instruktor (učitel) svařování ve svářečské škole. Platnost certifikátu je 3 roky.
poplatek: 8.500,00Kč bez DPH
místo:Průmyslová 1330, Dobřany 334 41
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o.
kontakt:e-mail: sekretariat@skola-welding.cz

úterý 03.12.2019 09:00  podrobnosti 
Seminář pro svářečské dozory a pracovníky ve svařování
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Odborný seminář, který má za cíl informovat pracovníky svářečského dozoru, svářečských škol a další pracovníky v oboru svařování o novinkách v kvalifikacích svářečského personálu, certifikacích pracovníků NDT zkoušení a v certifikacích systémů kvality.

Obsahem semináře budou rovněž nejnovější informace z CWS ANB, z oblasti certifikace výrobců a opravců železničních kolejových vozidel, posuzování stavebních výrobků podle nařízení EU 305/2011 a posuzování tlakových zařízení dle 2014/68/EU. Bude prezentován dopad nařízení GDPR na pracovníky ve svařování. Každý účastník obdrží "Osvědčení o absolvování pracovního semináře" - doklad o zvyšování vlastní kvalifikace.
poplatek: 2.100,- Kč bez DPH
místo:Kongresový sál Prague East, hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

čtvrtek 12.12.2019 9.00 - 15.00  podrobnosti 
SEMINÁŘ PRO SVÁŘEČSKÝ DOZOR V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ A OPRAV KOLEJOVÝCH VOZIDEL. NOVÉ NORMY ŘADY EN 15085, SOUVISEJÍCÍ DVS SMĚRNICE A ZMĚNA PŘEDPISU ČD V 95/5, NOVÁ NORMA DIN 27201-6, RESP. EN 15085-6.
semináře  Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Určeno pro:pracovníky firem, které vyrábějí a opravují kolejová vozidla svařováním a kteří ve své praxi využívají normy řady EN 15085, předpisy DB, ČD a související směrnice DVS, resp. předpis ČD V 95/5.

Obsah: Vysvětlení postupu při posuzování shody v souladu s požadavky na svařování podle EN 15085 - 2, současně platné předpisy, normy, směrnice DVS, nová DIN 27201-6 pro údržbu s platností od prosince 2017, aktuálně vydané předpisy související s DIN EN 15085 – předvýrobní zkoušky, prověřování subdodavatelů, pravidla ECWRV (European Commission for Welding of Railway Vehicles), nová struktura Online registru a změny předpisů ČD V 95/5 a DB s ohledem na požadavky u zkoušek svářečů podle normy EN ISO 9606-1.

Přednáší:Ing. Pavel Flégl, Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o., Variabilní symbol: 1121219 Výstupní dokument: slouží jako doklad o absolvování pravidelného školení svářečského dozoru, které je závazně doporučeno příslušnými předpisy DVS, příp. požadováno pro pracovníky s kvalifikací OOZ nebo pro vydání certifikátu CWS ANB.
poplatek: 5 000,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, sborníku pracovních překladů vybraných předpisů)
místo:Konferenční centrum VŠCHT Praha Sázava, Chemická 952, Praha 4 – Kunratice
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.