English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 23.7.2024 do 1.9.2024
pondělí 26.8.2024 9.00  podrobnosti + on-line přihláška 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr IWE/EWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Obsah kurzu: Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, Praktická cvičení, NDT a nejnovější stav normalizace.

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“. Kvalifikovaný svářečský dozor IWE/EWE je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.

Výuka probíhá: pondělí až středa 7:00 - 16:00, rozsah kurzu: 448 hodin (50 dnů), od 26. 8. 2024 do 18. 12. 2024. (1 vyučovací hodina je 50 min.). Následně budou probíhat zkoušky (16 hodin) v lednu 2025.

Kvalifikačními předpoklady IWE/EWE: Diplom z technické univerzity (s minimálně 5 lety studia) schválené Ministerstvem školství ČR.

V rámci kurzu IWE/EWE se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2 s akreditovaným certifikátem, který můžou účastníci absolvovat za zvýhodněnou cenu.
poplatek: 105 000,- Kč bez DPH (včetně zkoušky a diplomu)
místo:Areál VŠB-TUO, budova L, L116, Studentská 6180/7, 708 00 Ostrava-Poruba
pořadatel:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
kontakt:doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., tel.: +420 606 154 501, e-mail: kurzy.svarovani@vsb.cz

pondělí 26.8.2024 9.00  podrobnosti + on-line přihláška 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog IWT/EWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Obsah kurzu: Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, Praktická cvičení, NDT a nejnovější stav normalizace.

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“. Kvalifikovaný svářečský dozor IWT/EWT je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.

Výuka probíhá: pondělí až středa 7:00 - 16:00, rozsah kurzu: 369 hodin (41 dnů), od 26. 8. 2024 do 18. 12. 2024. (1 vyučovací hodina je 50 min.). Následně budou probíhat zkoušky (16 hodin) v lednu 2025.

Kvalifikační předpoklady IWT/EWT: Věk min. 20 let, maturitní vysvědčení z technické střední školy uznané v ČR, nebo maturitní vysvědčení z jiné střední školy + min. 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy.

V rámci kurzu IWT/EWT se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2 s akreditovaným certifikátem, který můžou účastníci absolvovat za zvýhodněnou cenu.
poplatek: 82 000,- Kč bez DPH (vč. zkoušky a diplomu)
místo:Areál VŠB-TUO, budova L, L116, Studentská 6180/7, 708 00 Ostrava-Poruba
pořadatel:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
kontakt:doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., tel.: +420 606 154 501, e-mail: kurzy.svarovani@vsb.cz

pondělí 26.8.2024 9.00  podrobnosti + on-line přihláška 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialista IWS/EWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Obsah kurzu: Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, Praktická cvičení, NDT a nejnovější stav normalizace.

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“. Kvalifikovaný svářečský dozor IWS/EWS je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.

Výuka probíhá: pondělí až středa 7:00 - 16:00, rozsah kurzu: 249 hodin (28 dnů), od 26. 8. 2024 do 18. 12. 2024. (1 vyučovací hodina je 50 min.). Následně budou probíhat zkoušky (16 hodin) v lednu 2025.

Kvalifikační předpoklady IWS/EWS: Diplom (maturita) ze střední školy nebo výuční list z technického oboru.

V rámci kurzu IWS/EWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2 s akreditovaným certifikátem, který můžou účastníci absolvovat za zvýhodněnou cenu.
poplatek: 63 000,- Kč bez DPH (vč. zkoušky a diplomu)
místo:Areál VŠB-TUO, budova L, L116, Studentská 6180/7, 708 00 Ostrava-Poruba
pořadatel:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
kontakt:doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., tel.: +420 606 154 501, e-mail: kurzy.svarovani@vsb.cz

pondělí 26.8.2024 8.30 - 15.30 - pátek 4.10.2024  podrobnosti 
EVROPSKÝ SPECIALISTA LEPENÍ (EAS)
kurzy 
Kurz je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby, aplikační inženýry, popř. nákupčí. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři.

Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené SŠ vzdělání s maturitou nebo výučním listem v technickém či přírodovědném oboru.

Termín konání kurzu: 26.8. – 30.8. 2024, 9.9. – 13.9. 2024, 30.9. – 4.10. 2024
poplatek: 135.000 Kč (+ 21 % DPH) / 5.450 € (+ 21 % DPH)
místo:Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika
pořadatel:SVV Praha, s. r. o., Centrum Lepení Brno
kontakt:Lucie Fričová, Tel.: +420 721 991 075,, e-mail: fricova@svv.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.