English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 29.9.2021 do 7.11.2021
pondělí 11.10. 2021 8:30 - úterý 12.10.2021  podrobnosti 
XVII. KONFERENCE SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ; SKALÁK 2021;
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování
Pravidelné vzdělávání a doškolování vyššího svářečského personálu. Odborné plynárenské vzdělávání.
poplatek: 7610,- Kč
místo:Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
pořadatel:UNO PRAHA, spol. s r.o.
kontakt:pí Havelková, Jiříková, tel. 734 316 438, e-mail: skola@uno.cz

pondělí 23.08.2021 10:00 - úterý 30.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem Mezinárodního svářečskéhoinženýra(dále IWE)v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informacía prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování vúrovni požadovanéna funkci dozoru mezinárodního svářecího inženýra dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor –Úkoly a odpovědnosti.Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu Výuka se koná každý týden - pondělí až středa.

Celkem je 448hod výuky, včetně 60 hod praktické části a exkurzí. Zkoušky se dle plánu budou 1 + 2.12.2021
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 23.08.2021 10:00 - úterý 23.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem Mezinárodního svářečského technologa(dále IWT)v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informacía prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářečského technologa dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor –Úkoly a odpovědnosti.Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu

Výuka se koná každý týden - pondělí až středa. Celkem je 369hod výuky, včetně 60 hod praktické části a exkurzí. Zkoušky se dle plánu budou 1 + 2.12.2021
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 06.09.2021 09:00 - čtvrtek 30.09.2021  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských praktiků (IWP) + Kurz nových instruktorů svařování
kurzy  Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský praktik je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWP. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem.

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský praktik". a certifikát "Instruktor svařování". Závěrečné zkoušky se konají dne 01.10.2021. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu.
poplatek: 31.300,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 6.9.2021 8.00 - 16.30 - středa 19.1.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 6.9.2021 – 19.1.2022 výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok: Teoretický blok: 6.9. – 9.9. + 13.9. - 16.9. + 11.10. – 14.10. + 18.10. – 21.10. + 1.11. - 4.11. + 8.11. - 11.11. + 22.11. - 25.11. + 29.11. – 2.12. + 6.12. - 9.12.2021 + 17.1.2022 Praktický blok: 20.9. – 23.9. + 4.10. – 7.10.2021

Písemná a ústní zkouška: 18.1. – 19.1.2022 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin (12 týdnů)

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru,konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: dva diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“

Poznámka: V odborném plynárenském vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 Kč (bez DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz,

pondělí 6.9.2021 8.00 - 16.30 - středa 12.1.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 6.9.2021 – 12.1.2022 výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok: Teoretický blok: 6.9. – 9.9. + 13.9. - 16.9. + 11.10. – 14.10. + 18.10. – 21.10. + 1.11. - 4.11. + 8.11. - 11.11. + 22.11. - 25.11. + 29.11. – 2.12.2021 + 10.1.2022 Praktický blok: 20.9. – 23.9. + 4.10. – 7.10.2021 Písemná a ústní zkouška: 11.1. – 12.1.2022 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin (10 týdnů)

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplom Mezinárodní svářečský technolog a Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí

Poznámka: V odborném plynárenském vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, email: vrablikova@svv.cz, www.svv.cz

pondělí 6.9.2021 8.00 - 16.30 - středa 1.12.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialisty EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 6.9.2021 – 1.12.2021 výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok: Teoretický blok: 6.9. – 9.9. + 13.9. - 16.9. + 11.10. – 14.10. + 18.10. – 21.10. + 1.11. - 4.11. + 29.11.2021 Praktický blok: 20.9. – 23.9. + 4.10. – 7.10.2021 Písemná a ústní zkouška: 30.11. – 1.12.2021 Rozsah kurzu: 7 týdnů, výuka probíhá vždy v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 16.30 Celkový rozsah: 249 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory), dílenský dozor a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání a 2 roky praxe v oboru, příp. střední odborné učiliště s maturitou a 5 let praxe. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“, osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor.

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV
poplatek: 45 452 Kč (bez DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, email: vrablikova@svv.cz, www.svv.cz

pondělí 6.09.2021 7.00 - 15.50 - úterý 26.10.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog; IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský technolog – IWT“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem.

Kvalifikační předpoklady: absolvent střední průmyslové školy technického zaměření s maturitou, nebo absolvent středního odborného učiliště s maturitou.
místo:Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 6.09.2021 7.00 - 15.50 - pátek 5.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 13.9.2021 7:00 - 17.00 - čtvrtek 25.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr IWE/EWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Profil absolventa

Je způsobilý komplexně řešit problematiku výroby svařovaných konstrukcí, vykonávat funkci svářečského dozoru a garantovat jakost svařování. Absolvent může vykonávat svářečský dozor dle normy EN ISO 14731

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu Diplom z technické univerzity (min. 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR.

Obsah kurzu Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuku svařovacích metod a exkurze ve vybraných závodech. Hodinový rozsah vzdělávací aktivity Celkem 448 hod. (teorie + praxe).

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr“ a „Evropský svářečský inženýr“ Závěrečné zkoušky Probíhají ve dvou dnech.
poplatek: 76 500 Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, ,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

pondělí 13.9.2021 7:00 - 17.00 - středa 10.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog IWT/ EWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Profil absolventa

Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent schopen řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů a jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařování, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svarů. Absolvent může vykonávat svářečský dozor dle normy EN ISO 14731

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu Maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy. Obsah kurzu

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod a exkurzí ve vybraných závodech. Hodinový rozsah kurzu: Celkem 369 hod (teorie + praxe).

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský technolog“ a „Evropský svářečský technolog“ Závěrečné zkoušky Probíhají ve dvou dnech.
poplatek: 64000Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, ,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

pondělí 13.9.2021 7:00 - středa 10.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog IWT/ EWT cestou praxe
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog – IWT/ EWT cestou praxe Měli byste zájem o získání certifikátu svářečského technologa IWT/EWT a nesplňujete přístupové podmínky? Pak je pro Vás určená cesta praxe nebo-li „Cesta karierního rozvoje“ Touto cestou je možné vést kariérní cestu od IWS/EWS do IWT/EWT.

Profil absolventa Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent schopen řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů a jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařování, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svarů. Minimální požadavky pro přijetí do kurzu IWT

Cestou praxe: 1.Certifikát IWS s minimálně dvouletou praxí po certifikaci, práce jako zodpovědný svářečský dozor pro výrobce svařovaných výrobků pracujících v souladu se standardními požadavky na kvalitu ISO 3834-3 nebo vyššími nebo 2.Šestileté zkušenosti s prací na úrovni technologa, po získání diplomu IWS v rámci předchozích osmi let.

Všichni uchazeči o „Cestu praxe“ musí navštěvovat kurz IWT část 3 a absolvovat závěrečné zkoušky ze všech předmětů k získání diplomu IWT. část 3 znamená 218 hodin výuky

Obsah kurzu Kurz sestává z teoretické výuky. Teoretická výuka zahrnuje moduly z části 3 – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“.

Hodinový rozsah kurzu: Celkem 218vyučovacích hodin (teorie).

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský technolog“ a „Evropský svářečský technolog“
poplatek: 47000Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, ,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

středa 15.9.2021 8.00 - 16.30 - čtvrtek 21.10.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/evropský svářečský praktik
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Příprava pracovníka ke kvalifikační zkoušce IWP a instruktora svařování dle DOC IAB předp.datum zkoušky 22.10.2021
místo:Mariánské náměstí 1, Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

pondělí 4.10.2021 8.00 - 16.30 - středa 6.10.2021  podrobnosti 
Kurz vyhodnocování makrostruktury svarů/pájených spojů
kurzy  Požadavky na svařování
Kvalifikační kurz pro pracovníky vyhodnocování makrostruktury svarů/pájených spojů dle ČSN EN ISO 17639 a souvisejících norem a předpisů
místo:Mariánské náměstí 1, Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

úterý 5.10.2021 8.00 - 18.00 - středa 6.10.2021  podrobnosti 
Technická konference 2021
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
dozor, kontrola, inspekce, certifikace, notifikace, posuzování shody, zkoušení, kalibrace, validace, verifikace výrobků, jejich konstrukcí a technických i technologických zařízení
poplatek: 6.000,- Kč, včetně 21% DPH
místo:Hotel Zámek Valeč u Hrotovic
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

čtvrtek 7.10.2021 - pátek 8.10.2021  podrobnosti + on-line přihláška 
MOSTY 2021 - změna termínu
konference 

Mosty – stavby spojující národy a generace

Sympozium se zabývá projekcí, výstavbou, rekonstrukcí a údržbou silničních a železničních mostů v České republice i jinde ve světě. Na sympoziu je každým rokem přítomno přes 600 účastníků z řad státních orgánů (MD ČR, SFDI, ŘSD, SŽDC …), samosprávy (krajů, měst a obcí), akademické obce, komerčních subjektů (architekti, projektanti, realizační firmy) a odborné veřejnosti.

I v letošním roce bude sympozium zaměřeno na novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu nových, případně rekonstrukce stávajících mostu v České republice i v zahraničí, kde se stále častěji na stavbách podílejí české dodavatelské firmy. Předmětem jednání v rámci dvoudenního sympozia budou rovněž inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty.


poplatek: 6.655,- Kč
místo:Brno - Hotel International
pořadatel:Sekurkon
kontakt:e-mail: pivodova@sekurkon.cz

pondělí 11.10.2021 8.00 - 16.30 - čtvrtek 11.11.2021  podrobnosti 
Doplňkový kurz pro svářečské dozory - svařování plastů
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

účastníci kurzu obdrží doplňující informace z oblasti technologie svařování plastů v souladu s TP CCWS ANB č. 028. Předp.datum zkoušky 12.11.2021
poplatek: 12.000,- + DPH
místo:Mariánské náměstí 1, Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

úterý 12.10.2021 9.00 - 15.00 - středa 13.10.2021  podrobnosti 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEDPISEM ČD V95/5
semináře  Požadavky na svařování
Termín: 12.10. – 13.10.2021, variabilní symbol: 1121021

Určeno pro: technology svařování a svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. viz. Předpis ČD V95/5:2018 změna č.5. Požadavek předpisu pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76: Požadavky na zaměstnance: „Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářečský dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení, OOZ-S vydané DVI, a.s.“

Obsah: 1.den 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., Vyhláška č.101/1995 Sb., Vyhláška č. 73/1995 Sb., Vyhláška č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5). Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura) 2.den 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN ISO 2553; ČSN EN ISO 9692- 1,2; ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena:5 800,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů) Zvýhodněná cena:5 300,-Kč (vč. 21% DPH, obědů, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 5 800,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz,

úterý 12.10.2021 09:00  podrobnosti 
Seminář "Novinky ve svařování"
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Seminář, který má za cíl informovat pracovníky svářečského dozoru, svářečských škol a další pracovníky v oboru svařování o novinkách v kvalifikacích svářečského personálu, certifikacích pracovníků NDT zkoušení a v certifikacích systémů kvality.

Obsahem semináře budou rovněž nejnovější informace z CWS ANB, z oblasti certifikace výrobců a opravců železničních kolejových vozidel.

Každý účastník obdrží sborník přednášek a "Osvědčení o absolvování pracovního semináře" - doklad o zvyšování vlastní kvalifikace. POZOR! V případě nevyhovující epidemiologické situace budeme přihlášené účastníky informovat o zajištění formou webináře.
poplatek: 2.400,- Kč bez DPH
místo:Dům techniky Pardubice spol. s. r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 18.10.2021 09:00 - pátek 22.10.2021  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole. Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení.

Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 18.10.2021 8:00  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu PT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Určeno pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, svářečský dozor, kteří budou provádět kapilární kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsahem je: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení.

Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 12500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s.r.o., pracoviště Ostrava, s.r.o., Válcovní 46, 703 00 Ostrava
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Válcovní 46, 703 00 Ostrava
kontakt:e-mail: ova@domzo13.cz

úterý 19.10.2021 9.00 - 14.30  podrobnosti 
Seminář pro svářečské dozory a technické pracovníky
semináře  Požadavky na svařování

Odborný aktualizační seminář pro pracovníky svářečského dozoru
místo:hotel Atlantis Brno-Rozdrojovice
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

středa 20.10.2021 8.00 - 16.30 - pátek 22.10.2021  podrobnosti 
Doplňkový kurz pro svářečské dozory - svařování betonářských ocelí
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

příprava pracovníka ke kvalifikační zkoušce pro svářečské dozory e firmách pro svařování betonářských ocelí dle ČSN EN ISO 17660 a souvisejících norem a TP C 027 předp.datum zkoušky 22.10.2021
poplatek: 9.000,- + DPH
místo:Mariánské náměstí 1, Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

pondělí 01.11.2021 7.00 - 15.50 - pátek 19.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inspekční personál IWI-B, S, C
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Mezinárodní svářečský inspekční personál IWI-B, S, C ČSÚ, s.r.o. ve spolupráci s PTS Josef Solnař, s.r.o. pořádá kurz „Mezinárodní svářečský inspekční personál“.

Svářečský inspektor je osoba určená pro prověřování výrobků, zařízení a postupů včetně prokázání shody podle stanovených požadavků celého výrobního procesu svařování. Provádí kontrolu svářečské činnosti a přejímky svářečských prací.

Kvalifikační předpoklady: Předchozí kvalifikace v systému dozorového personálu – diplom IWS, IWE; IWT Úroveň-B: Cena kurzu: 9.700,- Kč bez DPH. Cena závěrečné zkoušky: 9.195,- bez DPH Úroveň-S: Cena kurzu: 18.000,- Kč bez DPH. Cena závěrečné zkoušky: 10.250,- bez DPH Úroveň-C: Cena kurzu: 29.400,- Kč bez DPH. Cena závěrečné zkoušky: 12.910,- bez DPH Jiný termín možný po dohodě.
poplatek: 29.400,- Kč bez DPH. Cena závěrečné zkoušky: 12.910,- bez DPH
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o. a PTS Josef Solnař, s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

úterý 2.11.2021 - čtvrtek 4.11.2021  podrobnosti 
Sheet Metal Welding Conference XIX
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Welding Solutions for Lightweight Vehicle Production

The Sheet Metal Welding Conference (SMWC) is the premier technical conference dedicated to bringing experts together to discuss state-of-the-art welding and joining technologies for the automotive, transportation, and light manufacturing industries. SMWC also provides important opportunities for engineers and researchers from manufacturers, suppliers, universities, and research institutes to network and meet experts in the field of welding.
místo:Laurel Manor, Livonia, Michigan
pořadatel:American Welding Society (AWS)


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.