English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 26.5.2018 do 1.7.2018
čtvrtek 1.2.2018 9.00 - 15.00 - neděle 31.6.2018  podrobnosti 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEPISEM ČD V95/5
semináře  Technologie svařování, Požadavky na svařování
Termín: 1.pololetí 2018, termín bude upřesněn dle požadavků zájemců o školení (min. počet 7 účastníků)

Určeno pro:technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. (viz. Předpis V 95/5, kap. IV Směrnice pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76 Požadavky na zaměstnance: “Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářecí dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení OOZ/RS-DV vydané drážním úřadem, jeho praxe v oboru by měla být min.5.let.“)

Obsah: 1.den: 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., č.101/1995 Sb. , č. 173/1995 Sb., č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5 -změna č.4). Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura, krystalová mřížka)

2.den: 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO 9692- 1,2; ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ-S

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D. Cena:4 500,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 4 000,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1000018 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 4 800,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 14.5.2018 09:00 - čtvrtek 7.6.2018  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských praktiků (IWP) + Kurz nových instruktorů svařování
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Kurz mezinárodní svářečský praktik je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWP. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský praktik". a certifikát "Instruktor svařování". Závěrečné zkoušky se konají dne 8.6.2018. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu.
poplatek: 31.300,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 14.5.2018 8.00 - 16.30 - středa 14.11.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 14.5.2018 – 14.11.2018, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 14.5. – 17.5. + 21.5. – 24.5. + 28.5. – 31.5.2018 2. praktický blok: 11.6. – 14.6. + 18.6. – 21.6.2018 3. teoretický blok: 3.9. – 6.9. + 10.9. – 13.9. + 17.9. – 20.9. + 8.10. – 11.10. + 15.10. – 18.10. + 12.11.2018 Písemná a ústní zkouška: 13.11. – 14.11.2018 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 984,- Kč (cena bez 21% DPH, vč. studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 14.5.2018 8.00 - 16.30 - středa 12.12.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 14.5.2018 – 12.12.2018, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 14.5. – 17.5. + 21.5. – 24.5. + 28.5. – 31.5.2018 2. praktický blok: 11.6. – 14.6. + 18.6. – 21.6.2018 3. teoretický blok: 3.9. – 6.9. + 10.9. – 13.9. + 17.9. – 20.9. + 8.10. – 12.10. + 15.10. – 18.10. + 29.10. – 1.11. + 5.11. – 9.11. + 10.12.2018

Písemná a ústní zkouška: 11.12. – 12.12.2018 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných písemných a ústních zkoušek obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr„ a „ Evropský svářečský inženýr“

Cena: 92 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (bez 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 29.5.2018  podrobnosti 
XX. konferenci OCELOVÉ KONSTRUKCE 2018
konference  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Pořádáno ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D.

TEMATICKÉ OKRUHY

I. Projektování a návrh ocelových konstrukcí odborný garant doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava

II. Technologické ocelové konstrukce odborný garant Ing. Lubomír Gogela, VÍTKOVICE, a.s.

III. Realizace staveb a legislativa odborný garant prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., VUT v Brně

IV. Materiálové inženýrství, výroba, kvalita a údržba oceli, povrchová ochrana odborný garant Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
místo:Hotel Termal Mušov, Pasohlávky
pořadatel:sekurkon, s.r.o.
kontakt:e-mail: subrtova@sekurkon.cz, tel.:

pondělí 4.6.2018 09:00 - čtvrtek 7.6.2018  podrobnosti 
Recertifikační kurz instruktorů svařování
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Recertifikační kurz je určen pro instruktory svářečských škol a další pracovníky ve svařování. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent certifikát instruktora svařování. Závěrečné zkoušky se konají dne 8.6.2018. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení certifikátu.
poplatek: 7.200,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

úterý 5.6.2018  podrobnosti + on-line přihláška 
Zbytkový austenit v ocelích po tepelném zpracování
semináře  Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Úvod do problematiky (vliv chemického složení a způsobu tepelného zpracování na výskyt zbytkového austenitu, možnosti jeho odstranění)

Způsoby měření zbytkového austenitu, výhody/nevýhody, možnosti praktického použití v kalírnách ➢ Metalografické metody ➢ Magnetické metody ➢ Difrakční metody ➢ Novinka: přenosný detektor zbytkového austenitu (hostující přednáška: Univerzita Palackého v Olomouci)

Možnost prohlídky laboratoří společnosti COMTES FHT a.s.


poplatek: 1000,- Kč
místo:v sídle společnosti COMTES FHT a.s. v Dobřanech
pořadatel:ATZ
kontakt:Ing. Alexandra Musilová, e-mail: asociacetz@asociacetz.cz

středa 6.6.2018 - čtvrtek 7.6.2018  podrobnosti + on-line přihláška 
PROTEZINK
konference 

Odborné fórum PROTEZINK připravené i letos pro všechny uživatele – konstruktéry, projektanty, technology a všechny zájemce o problematiku ZINKU.

Zinek a jeho široké technologické aplikace si bezesporu zaslouží samostatnou odbornou akci a předávání nových poznatků i znalostí, které napomohou jeho optimálnímu a bezchybnému používání.

Tímto setkáváním strojařů a stavařů chceme přispět k rozšíření vědomostí o aplikacích zinku v povrchových úpravách s cílem správné volby technologií zinkování, předúprav i kontroly kvality zinkových povlaků. To vše formou odborných přednášek, odpovědí na aktuální otázky, setkáváním a navazováním kontaktů i exkurzí do provozů povrchových úprav.

Rámcový program odborného fóra

 • poznatky o zinku
 • zinek při ochraně proti korozi
 • žárové zinkování
 • galvanické zinkování
 • žárové stříkání
 • povlaky s mikrolamelami,
 • duplexní systémy
 • povlaky na bázi zinku
 • speciální technologie zinkování
 • předúpravy povrchů
 • kvalita, normy, měření, zkušebnictví
 • zinek a životní prostředí


poplatek: 3.600,- bez DPH
místo:Ledeč nad Sázavou - Konferenční hotel LUNA Kouty,
pořadatel:Institut povrchových úprav
kontakt:Ing. Vlastimil Kuklík, Ph.D., +420 602 309 375, e-mail: info@inpu.cz

čtvrtek 7.6.2018 9.00 - 15.30  podrobnosti 
Novela normy ČSN EN ISO 9001:2016
semináře  Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
V únoru 2016 byla vydána norma ČSN EN ISO 9001:2016. K provádění certifikací dle uvedené normy stanovilo Mezinárodní akreditační fórům – IAF 3 leté přechodové období, které končí 15. 9. 2018. Stávající certifikáty, vydané dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, budou rovněž platné pouze do 15. 9. 2018, bez ohledu na datum platnosti, které je na certifikátech uvedeno. Nejpozději do konce přechodového období je tedy nutné stávající certifikované systémy managementu posoudit dle nové normy. Seminář Novela normy ČSN EN ISO 9001:2016, který SVV Praha organizuje 7.6.2018, vás seznámí s požadavky této normy a připraví vás s její implementaci do systému managementu kvality ve vaší společnosti.

Určeno: interním a externím auditorům kvality, manažerům kvality, všem, kteří se chtějí seznámit s normativní změnou v normě ČSN EN ISO 9001:2016.Výhodou je znalost normy ČSN EN ISO 9001:2009, není však podmínkou.

Obsah: Seznámení s požadavky normy ISO 9001:2015 v porovnání s předchozí verzí ISO 9001:2008. Seminář vás připraví na změny a firemní implementaci změn, budou uvedeny i konkrétní zkušenosti z certifikačních auditů. Ukázky dokumentovaných informací. Po absolvování semináře budou účastníci schopni implementovat nové požadavky normy do praxe a zavést systém managementu kvality dle normy ISO 9001 do praxe.

Přednáší:Ing. Antošová Blanka, IWE/EWE, lektor v oblasti ISO 9001, 14001 a 18001 Variabilní symbol: 070618 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 400,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, e-mail: vrablikova@svv.cz

středa 20.6.2018 9.00 - 14.00  podrobnosti 
Seminář pro svářečský dozor - Nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování v 2018
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Určeno pro:technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním, pro pracovníky svářečských škol Obsah: Aktualizace norem řady EN 15085, pravidla ECWRV (European Commission for Welding of Railway Vehicles) a změny předpisů V 95/5, novinky v normě EN ISO 15614-1, připravované změny v normě EN 1090-2, změny v normě EN ISO 10042, změny v normě EN ISO 9606-1, systém vzdělávání vyššího svářečského personálu

Přednáší: David Hrstka, Ph.D., Ing. Václav Šrom Cena: 3 100,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 2 700,- (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1200618 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 100,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz


Informační servis
Nabídky práce
 • Zvárač 135/136
  Zvárač 135/136 Zváranie strojných dielov, vysokozdvižných plošín, prístavných žeriavov Požiadav... (22.5.2018)
 • Zvárač tig/ mig hliník, černá ocel
  Larex je jedna z najväčších sprostredkovateľských agentúr v Holandsku so zameraním na prácu pre tech... (22.5.2018)
 • Zvárač 141 TIG hliník, nerež.
  Larex je jedna z najväčších sprostredkovateľských agentúr v Holandsku so zameraním na prácu pre tech... (22.5.2018)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2018, všechna práva vyhrazena.