English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 17.1.2018 do 25.2.2018
pondělí 1.3.2010 - pondělí 30.4.  podrobnosti 
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry, vstupní podmínky VŠ technického směru, 1 rok praxe. V ceně kurzu je školení a vystavení oprávnění na provádění vizuální kontroly v souladu s ČSN EN 970. Další termín kurzu je 20.9. až 19.11.2010
poplatek: 65 100,00 Kč (kurzovné + literatura + zkoušky + vystavení diplomu IWE) bez DPH
místo:Výukové středisko ŠKOLA WELDING, tř. E. Beneše 27, 316 00 Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., tř. E. Beneše 27., PlzeŃ, PSČ 316 00
kontakt:H. Meinerova tel. 378 117 124,, e-mail: hmeinerova@skola-welding.cz, jbartak@skola-welding.cz

pondělí 20.11.2017 - čtvrtek 10.5.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 20.11.2017 – 10.5.2018, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 20.11. – 23.11. + 27.11. – 30.11. 2017 + 8.1. – 11.1.2018

2. praktický blok: 15.1. – 18.1. + 22.1. – 25.1.2018

3. teoretický blok: 5.2. – 8.2. + 12.2. – 15.2. + 26.2. – 1.3 .+ 5.3. – 8.3. + 19.3. – 22.3. + 9.4. – 12.4. + 16.4. – 19.4.2018

Písemná a ústní zkouška: 9.5. – 10.5.2018

Výuka probíhá: pondělí –čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných písemných a ústních zkoušek obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr„ a „ Evropský svářečský inženýr“ Cena: 76 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa:po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 000,- Kč (vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, email: vrablikova@svv.cz

pondělí 20.11.2017 8.00 - 16.30 - středa 25.4.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 20.11.2017 – 25.4.2018, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 20.11. – 23.11. + 27.11. – 30.11. 2017 + 8.1. – 11.1.2018

2. praktický blok: 15.1. – 18.1. + 22.1. – 25.1.2018

3. teoretický blok: 5.2. – 8.2. + 12.2. – 15.2. + 26.2. – 1.3 .+ 5.3. – 8.3. + 19.3. – 22.3. + 23.4.2018

Písemná a ústní zkouška: 24.4. – 25.4.2018

Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“ Cena: 65 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 65 000,- Kč (cena vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 15.1.2018 09:00 - úterý 15.5.2018  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských technologů - IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský technolog je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWT. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský technolog". Držitel diplomu IWT je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 21.05.2018. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 49.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 15.1.2018 09:00 - úterý 15.5.2018  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských inženýrů - IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský inženýr je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWE.

Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský inženýr".

Držitel diplomu IWE je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 21.05.2018. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 61.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 15.1.2018 09:00 - úterý 15.5.2018  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských specialistů - IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský specialista je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWS. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský specialista". Držitel diplomu IWS je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 21.05.2018. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 39.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 22.01.2018 09:00 - pátek 26.1.2018  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole. Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení.

Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 22.1.2018 7.00 - 15.50 - pátek 23.3.2018  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr, IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru IWE 2 Termín: 27.08.- 26.10. 2018 od Po do PÁ 7,00 – 15,50hod.
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:Ostrava - Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 22.1.2018 7:00 - 15.50 - úterý 13.3.2018  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog – IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský technolog – IWT“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent střední průmyslové školy technického zaměření s maturitou, nebo absolvent středního odborného učiliště s maturitou. IWT 2 Termín: 27.08.- 16.10. 2018 od Po do PÁ 7,00 – 15,50hod.
poplatek: 59 400,- Kč bez DPH. Cena celkem 71 874,- Kč.
místo:Ostrava - Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 22.1.2018 8.00 - 16.00 - středa 24.1.2018  podrobnosti 
ŠKOLENÍ PERSONÁLU PRO PŘÍMOU VIZUÁLNÍ KONTROLU SVARŮ VT2 dw V SOULADU S ISO 9712, VČ. KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
semináře  NDT
Termín: 22.1.2018 – 24.1.2018, 8.00 – 16.00, zkouška: 21.2.2018

Určeno pro: kontrolory, mistry, technology svařování a vyšší svářečský personál

Obsah: 1. - 2.den: účel NDT, systém certifikace, výklad norem: ČSN EN ISO 9712, ČSN EN 13018, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817, vady svarů, ukázky praktických problémů při výrobě, vybavení a pomůcky pro kontrolu, praktické hodnocení vzorků, sestavení instrukce a protokolu VT, příprava na zkoušku (testy a praktická cvičení) a následnou certifikaci dle ČSN EN ISO 9712 3.den: vidění a lidské oko, středoškolská fyzika, vlastnosti světla principy optiky, řešení příkladů z optiky 4.den:kvalifikační zkouška (ve spolupráci s QC Plzeň)

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., IWE, SVV Praha a další odborní lektoři Cena školení vč. kvalifikační zkoušky: 16 000,-Kč (vč. 21% DPH, studijních materiálů, kvalifikační zkoušky, zprávy o výsledku zkoušky vydané QC Plzeň )

Zvýhodněná cena vč. kvalifikační zkoušky: 15 000,- Kč (vč. 21% DPH, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol:1220118 Místo konání školení a kvalifikační zkoušky: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4

Výstupní dokument: Po absolvování školení a úspěšném složení kvalifikační zkoušky bude vystavena Zpráva o výsledku zkoušky vydané QC Plzeň. Na základě této zprávy je možné zažádat o vystavení certifikátu VT2dw dle ČSN EN ISO 9712 u APC Certifikační orgán pro personál (cena: 4 520,-Kč), www.apccz.cz

Poznámka: Pokud posluchač absolvuje kurz pro svou praxi a nebude se připravovat na následnou certifikaci dle ČSN EN ISO 9712, může absolvovat pouze první dva dny výuky, cena dvoudenního kurzu je 6 000,-Kč (vč.21% DPH).
poplatek: 16 000,-Kč (vč. 21% DPH, studijních materiálů, kvalifikační zkoušky, zprávy o výsledku zkoušky vydané QC Plzeň )
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

středa 24.1.2018 - čtvrtek 25.1.2018  podrobnosti 
Refresh EAS
kurzy 
Pracovníci s kvalifikací EAS vykonávající funkci dozoru lepení mají povinnost aktualizovat své znalosti jednou za dva roky v doškolovacím kurzu pro EAS. Obsahem kurzu jsou stěžejní témata vzdělávání EAS dle směrnice EWF 516: základní informace důležité z hlediska techniky lepení, materiály a povrchy, čištění a předúprava, lepidla a jejich zpracování, stav technických předpisů,vytvoření lepičského pracoviště,provozní předpoklady
poplatek: 7500 Kč (vč. DPH)
místo:SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:Ing. Jana Tylová, Tel.: +420 603 519 031,, e-mail: tylova@svv.cz

pondělí 29.1.2018 - pátek 2.2.2018  podrobnosti 
Evropský praktik lepení
Technologie a procesy lepení jsou ne­dílnou součástí výrobní praxe. Lepení, jako inovační metoda spojování různých materiálů, je zprostředkováno na teoretické i praktické úrovni. Důraz se klade především na osvojování dovedností vykonávat samostatně praktické úkoly v této oblasti dle specifických požadavků a potřeb výroby. K tomuto účelu přispívá základní přehled o vlastnostech lepeného spoje, o výběru lepidel či metody povrchové úpravy materiálů. Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí lepené spoje ve výrobě.
poplatek: 45 000 Kč bez DPH
místo:SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:Ing. Jana Tylová, Tel.: +420 603 519 031,, e-mail: tylova@svv.cz

čtvrtek 1.2.2018 9.00 - 15.00 - neděle 31.6.2018  podrobnosti 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEPISEM ČD V95/5
semináře  Technologie svařování, Požadavky na svařování
Termín: 1.pololetí 2018, termín bude upřesněn dle požadavků zájemců o školení (min. počet 7 účastníků)

Určeno pro:technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. (viz. Předpis V 95/5, kap. IV Směrnice pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76 Požadavky na zaměstnance: “Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářecí dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení OOZ/RS-DV vydané drážním úřadem, jeho praxe v oboru by měla být min.5.let.“)

Obsah: 1.den: 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., č.101/1995 Sb. , č. 173/1995 Sb., č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5 -změna č.4). Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura, krystalová mřížka)

2.den: 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO 9692- 1,2; ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ-S

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D. Cena:4 500,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 4 000,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1000018 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 4 800,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

středa 7.2.2018 9.00 - 15.00 - čtvrtek 8.2.2018  podrobnosti 
Začínám jako svářečský dozor - Jak na to?
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Určeno : především pro absolventy kvalifikačního kurzu IWE, IWT, IWS IWP, kteří své teoretické znalosti začínají aplikovat do praxe, školení je určeno i pro svářečské technology, kteří neabsolvovali kvalifikační kurz, ale spolupracují se svářečským dozorem a své dosavadní znalosti si chtějí ověřit při praktických cvičeních

Obsah: 1.den: Přednáší Ing. David Hrstka, Ph.D. NDT – normy, certifikace pracovníků Praktické cvičení: hodnocení kvality svarů metodou VT a metodou PT, praktické provedení těchto zkoušek včetně vystavení protokolů Destruktivní zkoušky – přehled norem, makroskopická zkouška

Praktické cvičení: příprava vzorků, odběr vzorků, broušení, leštění, leptání, praktická příprava a hodnocení makrovýbrusů pomocí mikroskopu, včetně vystavení protokolů

Kvalifikace svářečského personálu – svářeči a operátoři – normy, bezpečnost, rozsah zkoušek, praktické hodnocení zkoušek, certifikát, platnost Praktické cvičení: provedení a vyhodnocení zkoušek svářeče, vystavení certifikátu svářeče dle ISO 9606-1 včetně jeho rozsahů Postupy svařování – normy, požadavky zákazníků, sestavení pWPS, vypracování WPQR na základě výsledků zkoušek Praktické cvičení: příprava pWPS, simulace svařování zkušebního vzorku, vyhodnocení zkoušek, vystavení WPQR (včetně rozsahů atd.), vystavení WPS na základě schválené WPQR

2.den: Přednáší Ing. Josef Pajer Úkoly a odpovědnost svářečského dozoru - přezkoumání technických požadavků Praktické cvičení: výrobkové normy, např. EN 1090-2, EN 15085-2, požadavky těchto norem, specifikace požadavků na simulované objednávce Skladování základního a přídavného materiálu – podmínky, technické požadavky, dokumenty kontroly, záznam atd. Praktické cvičení: příprava příručky na skladování ZM a PM, přezkoumání dokumentů kontroly (atesty) Praktické zkušenosti svářečského dozoru – podklady, neshody atd.

Cena:5 600,- Kč (vč. 21% DPH, sborníku pracovních překladů vybraných předpisů, občerstvení) Zvýhodněná cena: 5 000,-Kč (vč. 21% DPH, zvýhodněná cena platí pro absolventy kurzů EWE,EWT, EWS, EWP, občerstvení) Variabilní symbol: 1070218
poplatek: 5 600,- Kč (vč. 21% DPH, sborníku pracovních překladů vybraných předpisů, občerstvení)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

středa 14.2.2018 9.00 - 14.00  podrobnosti 
DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY NDT - VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARŮ
semináře  NDT
Určeno pro:určeno především pro absolventy kurzu: Školení personálu pro přímou vizuální kontrolu svarů VT2 dw v souladu s ISO 9712, kontrolory, mistry, technology svařování a vyšší svářečský personál, pro všechny pracovníky v oblasti nedestruktivní kontroly se zaměřením na vizuální kontrolu svarů

Obsah: změny a novinky v normách související s NDT, požadavky výrobkových norem EN 15085, EN 1090-2 na vizuální kontrolu, specifické požadavky zákazníků, požadavky na kvalitu při metodách svařování: bodové odporové, přivařování svorníků, laserové a hybridní, praktické hodnocení vzorků, vystavení protokolů

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena:3 300,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 2 500,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1140218 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 300,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 19.2.2018 09:00 - pátek 23.2.2018  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu PT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět kapilární zkoušení svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 12.500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 19.2.2018 - čtvrtek 10.5.2018  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialisty EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání a 2 roky praxe v oboru, příp. střední odborné učiliště s maturitou a 5 let praxe. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah:svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“

Termín:19.2.2018 – 10.5.2018 výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 19.2. – 22.2. + 26.2. – 1.3.2018 2. praktický blok: 5.3. – 8.3. + 12.3. – 15.3.2018 3. teoretický blok: 19.3. – 22.3. + 3.4. –5.4.+ 9.4. – 12.4.2018 Písemná a ústní zkouška: 9.5. – 10.5.2018 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 249 hodin Cena : 55 000,- Kč (vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů) Místo konání:učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor.

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV Kurz bude realizován při minimálním počtu 5 přihlášených.
poplatek: 55 000,- Kč (cena vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 20.2.2018 - čtvrtek 22.2.2018 
TLAK 2018
konference  Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
místo:Hradec králové - Hotel Černigov
pořadatel:Medim, spol. s r.o.
kontakt:e-mail: medim@medim.cz

čtvrtek 22.2.2018 9.00 - 16.00  podrobnosti 
Refresh EAB
kurzy 
Kurz slouží pro povinné doškolování pracovníků, kteří mají kvalifikaci EAB, tj. Evropský praktik lepení/ EWF 515. Firmy certifikované podle DIN 6701 mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého prováděcího personálu. Tento kurz je pro zaměstnavatele jedna z možností zajištění průběžného vzdělávání. Kurz může sloužit jako vodítko vyššímu personálu lepení, který v rámci platných předpisů sám doškoluje prováděcí personál.

Stručný obsah kurzu: Proces lepení, vazebné síly lepených spojů Specifika povrchů lepených materiálů Metody úprav a předúprav povrchů materiálů Typy lepidel, jejich způsob a podmínky vytvrzování, použití Nové trendy v oblasti lepení Metody aplikace lepidel Metody zkoušení lepených spojů Stručné informace o označení lepených spojů v dokumentaci Pracoviště pro lepení, bezpečnost práce, zacházení s odpady
poplatek: 4 900,- včetně DPH
místo:SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:Ing. Jana Tylová, Tel.: +420 603 519 031,, e-mail: tylova@svv.cz


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2018, všechna práva vyhrazena.