English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 24.9.2017 do 29.10.2017
pondělí 18. 09. 2017 7:00 - 17.00 - pátek 24.11.2017  podrobnosti 
Mezinárodní/ Evropský svářečský inženýr - IWE / EWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, NDT
Profil absolventa Je způsobilý komplexně řešit problematiku výroby svařovaných konstrukcí, vykonávat funkci svářečského dozoru a garantovat jakost svařování.

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu Diplom z technické univerzity (min. 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR.

Obsah kurzu Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod a exkurzí ve vybraných závodech.

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr“ a „Evropský svářečský inženýr“

Rozvrh hodin Intenzivní forma výuky probíhá 10 týdnů, od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00h. Vyučovací hodina má 50minut. Cena kurzu: 63.000,00 Kč bez DPH Účastnický poplatek (včetně potřebné literatury a závěrečných zkoušek) 54.900,00 Kč Poplatek za vystavení diplomů (mezinárodní a evropský) 8.100,00 Kč
poplatek: 63.000,00 Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s. r. o., E. Beneše 27, Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s. r. o.
kontakt:Ing. Martina Kotová - 724 577 473 -, e-mail: m.kotova@skola-welding.cz

pondělí 18. 09. 2017 7:00 - 17.00 - pondělí 20.11.2017  podrobnosti 
Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog - IWT / EWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Profil absolventa Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent schopen řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů a jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařování, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svarů.

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu Maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah kurzu Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod a exkurzí ve vybraných závodech.

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský technolog“ a „Evropský svářečský technolog“ Rozvrh hodin Intenzivní forma výuky probíhá 8 týdnů, od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00h. Vyučovací hodina má 50minut. Cena kurzu: 51.000,00 Kč bez DPH Účastnický poplatek (včetně potřebné literatury a závěrečných zkoušek) 43.900,00 Kč Poplatek za vystavení diplomů (mezinárodní a evropský) 7.100,00 Kč
poplatek: 51.000,00 Kč bez DPH
místo:učebna ŠKOLA WELDING s. r. o. E. Beneše 27 Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s. r. o.
kontakt:e-mail: m.kotova@skola-welding.cz

pondělí 25. 9. 2017 7:00 - 17.00 - pátek 27.10.2017 
Mezinárodní svářečský specialista IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: pondělí 7:00 25. 9. 2017 - pátek 27.10.2017 Kurz je určen pro pracovníky, kteří budou schopni po úspěšném absolvování kurzu dle kvalifikačních požadavků ve výrobě, vykonávat, samostatně nebo pod dozorem pracovníka s vyšší kvalifikací, funkci svářečského dozoru v souladu s ČSN EN ISO 14731 a zabezpečovat tak požadavky na jakost při svařování. Obsahem kurzu jsou svařovací procesy a technologie, materiály a jejich chování při svařování, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikační inženýrství a praktické cvičení spolu s praktickými ukázkami svařování. Minimálním požadavkem pro přijetí uchazeče do kurzu je středoškolské vzdělání technického směru s maturitou nebo učební obor technického směru s výučním listem. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent diplom mezinárodního svářečského specialisty (IWS) a evropského svářečského specialisty (EWS) s mezinárodní platností. Celkový rozsah kurzu: 242 hodin (5 týdnů). Výuka probíhá Po – Pá od 7:00 do 17:00.
poplatek: Cena: 44 000 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuta studijní literatura, zkouška a vydání diplomů IIW a EWF)
místo:KOVOSVAR, Jaromír Kyznar, Písecká 1314, Strakonice
pořadatel:TÜV SÜD Czech s.r.o.
kontakt:Karin Schutová, tel.: +420 728 646 975,, e-mail: karin.schutova@tuv-sud.cz

pondělí 25. 9. 2017 7:00 - 17.00 - pátek 20.10.2017 
Mezinárodní svářečský praktik IWP
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Termín: pondělí 7:00 25. 9. 2017 - pátek 20. 10. 2017 Kurz určený pro uchazeče s patřičnými praktickými dovednostmi a odpovídajícími zkušenostmi ve svařování. Absolventi kurzu spolupracují ve výrobě s pracovníky s vyšší kvalifikací a spojují tak znalosti svářečského dozoru firmy se svými praktickými dovednostmi ve svařování. Kurz je rovněž určen pro pracovníky svářečských škol, kteří chtějí dosáhnout kvalifikace instruktora svařování a vést praktickou výuku ve svářečských školách. Uchazeč o kurz musí doložit platný certifikát dle ISO 9606 v poloze H-L045 minimálně pro jednu metodu svařování nebo být držitelem platného certifikátu dle ISO 9606 pro svařování plechů v poloze PE nebo PF/PC ss nb, minimálně pro jednu metodu svařování. Dále musí mít minimálně 2 roky praxe ve svařování a min. věk 21 let. Obsahem kurzu jsou svařovací procesy a technologie, materiály a jejich chování při svařování, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikační inženýrství. Účastníci kurzu jsou dále podrobeni praktické výuce svařování pro rozšíření jejich dovedností. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží absolventi kurzu diplomy mezinárodního svářečského praktika (IWP) a evropského svářečského praktika (EWP) s mezinárodní platností. Celkový rozsah kurzu: 146 hodin (4 týdny). Výuka probíhá Po – Pá od 7:00 do 16:00. Cena: 40 300 Kč bez DPH (včetně studijní literatury, zkoušky a vydání diplomu IIW a EWF). V případě zájmu o instruktora svařování musí uchazeč doložit platné osvědčení pro minimálně 2 metody svařování, splňovat min. věk 24 let a absolvované pedagogické minimum. Cena 46 800 Kč bez DPH (v případě zájmu o kurz a vydání certifikátu instruktora svařování ke kvalifikaci IWP/EWP).
poplatek: 40 300 Kč bez DPH (včetně studijní literatury, zkoušky a vydání diplomu IIW a EWF). V případě zájmu o vydání certifkátu instruktora svařování 46 800 Kč bez DPH.
místo:KOVOSVAR, Jaromír Kyznar, Písecká 1314, Strakonice
pořadatel:TÜV SÜD Czech s.r.o.
kontakt:Karin Schutová, tel.: +420 728 646 975,, e-mail: karin.schutova@tuv-sud.cz

pondělí 22.5.2017 8.00 - 16.00 - středa 6.12.2017  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 22.5. 2017 – 6.12.2017, výuka je rozdělena do tří bloků:1. teoretický blok: 22.5. – 25.5. + 29.5. – 1.6. + 5.6. – 8.6.2017 2. praktický blok: 19.6. – 22.6. + 26.6. – 29.6.2017 3. teoretický blok: 4.9. – 7.9. + 11.9. – 14.9. + 18.9. – 21.9 .+ 9.10. – 12.10. + 16.10. – 19.10. + 30.10. – 2.11. + 6.11. – 9.11. 2017 + 4.12.2017 Písemná a ústní zkouška: 5.12. – 6.12.2017 Výuka probíhá: pondělí –čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 441 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných písemných a ústních zkoušek obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr„ a „ Evropský svářečský inženýr“

Profil absolventa:po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 74 000,- Kč (vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 22.5.2017 8.00 - 16.00 - středa 15.11.2017  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 22.5. 2017 – 15.11.2017, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 22.5. – 25.5. + 29.5. – 1.6. + 5.6. – 8.6.2017 2. praktický blok: 19.6. – 22.6. + 26.6. – 29.6.2017 3. teoretický blok: 4.9. – 7.9. + 11.9. – 14.9. + 18.9. – 21.9 .+ 9.10. – 12.10. + 16.10. – 19.10. + 13.11. 2017 Písemná a ústní zkouška: 14.11. – 15.11.2017 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 362 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly,prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“ Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 60 000,- Kč (cena vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů, je fakturována postupně ve třech splátkách)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 28.08.2017 7.00 - 15.50 - pátek 27.10.2017  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr; IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru
poplatek: 60 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 72 600,- Kč.
místo:Areál VŠB-TU Ostrava - Poruba, Budova L
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 28.08.2017 7.00 - 15.50 - úterý 17.10.2017  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský technolog – IWT“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent střední průmyslové školy technického zaměření
poplatek: 47 500,- Kč bez DPH. Cena celkem 57 475,- Kč.
místo:Areál VŠB-TU Ostrava - Poruba, Budova L
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 28.8.2017 11.00 - středa 18.10.2017  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog; IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Hodinová i odborná náplň kurzu odpovídá dokumentu IIW - doc. IAB 252r1-Draft 3 a v souladu s Technickými pravidly České svářečské společnosti ANB TPC -29

Kvalifikace „Mezinárodní svářečský technolog" opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru samostatně,nebo pod vedením IWE dle normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ Absolvent je způsobilý řídit činnost při výrobě svařenců, vést skupinu svářečů, zabezpečovat kontrolu a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ ČSN EN 15 085 "Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí" a dalších harmonizovaných norem. teoretická výuka - 302 h, praxe 60 - h celkem 362 hodin.
poplatek: Cena kurzu je 55.000,00 Kč + 21%DPH. (zahrnuje - náklady na kurz-výuka + skripta pro 4 okruhy + diplom mezinárodní + diplom evropský + CD prezentací výuky)
místo:VUT - fakulta strojního inženýrství ústav strojírenské technologie, odbor svařování, učebna 1637 ( klimatizace + plné audiovizuální vybavení) Technická 2 616 69 Brno
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Jarmila Houdková fax: 541142634 , mob: 737121007, e-mail: houdkova@fme.vutbr.cz

pondělí 28.8.2017 11.00 - pátek 27.10.2017  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr ; IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Hodinová i odborná náplň kurzu odpovídá dokumentu IIW - doc. IAB 252r1-Draft 3 a v souladu s Technickými pravidly České svářečské společnosti ANB TPC -29

Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru samostatně, dle normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ Absolvent je způsobilý řídit činnost při výrobě svařenců, vést skupinu svářečů, zabezpečovat kontrolu a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ ČSN EN 15 085 "Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí" a dalších harmonizovaných norem. teoretická výuka - 381 h, praxe 60 - h celkem 441 hodin.
poplatek: Cena kurzu je 66.000,00 Kč + 21%DPH. (zahrnuje - náklady na kurz-výuka + skripta pro 4 okruhy + diplom mezinárodní + diplom evropský + CD prezentací výuky)
místo:VUT - fakulta strojního inženýrství ústav strojírenské technologie, odbor svařování, učebna 1637 ( klimatizace + plné audiovizuální vybavení) Technická 2 616 69 Brno
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Jarmila Houdková tel fax: 541142634 , mob: 737121007, e-mail: houdkova@fme.vutbr.cz

pondělí 11.09.2017 08:00 - čtvrtek 5.10.2017  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských praktiků (IWP) + Kurz nových instruktorů svařování
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský praktik je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWP. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský praktik" a certifikát "Instruktor svařování". Závěrečné zkoušky se konají dne 06.10.2017. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu
poplatek: 31.300,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO13, s .r . o., pracoviště Praha, Budova IRIA, 1. patro, areál VÚ Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
pořadatel:DOM-ZO13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 11.9.2017 8.00 - 16.30 - středa 6.12.2017  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialista EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 11.9.2017 – 6.12.2017, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 11.9. – 14.9. + 18.9. – 21.9. 2017 2. praktický blok: 2.10. – 5.10. + 9.10. – 12.10.2017 3. teoretický blok: 23.10. – 26.10. + 30.10. – 2.11.+ 6.11. – 9.11.+ 4.12.2017 Písemná a ústní zkouška: 5.12. – 6.12.2017 Výuka probíhá: pondělí –čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 242 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání, příp. střední odborné učiliště s maturitou. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace Výstupní dokument: diplom „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor. Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 48 000,- Kč (cena vč.21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

čtvrtek 21.9.2017 8.00 - 16.30 - středa 4.10.2017  podrobnosti 
Školení personálu pro přímou vizuální kontrolu svarů VT2 dw v souladu s ISO 9712, vč. kvalifikační zkoušky
kurzy  NDT
Určeno pro: kontrolory, mistry, technology svařování a vyšší svářečský personál

Obsah: 1. - 2.den: účel NDT, systém certifikace, výklad norem: ČSN EN ISO 9712, ČSN EN 13018, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817, vady svarů, ukázky praktických problémů při výrobě, vybavení a pomůcky pro kontrolu, praktické hodnocení vzorků, sestavení instrukce a protokolu VT, příprava na zkoušku (testy a praktická cvičení) a následnou certifikaci dle ČSN EN ISO 9712 3.den: vidění a lidské oko, středoškolská fyzika, vlastnosti světla principy optiky, řešení příkladů z optiky 4.den:kvalifikační zkouška (ve spolupráci s QC Plzeň)

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., IWE, SVV Praha a další odborní lektoři Cena školení vč. kvalifikační zkoušky: 16 000,-Kč,vč. 21% DPH, studijních materiálů, kvalifikační zkoušky, zprávy o výsledku zkoušky vydané QC Plzeň Zvýhodněná cena vč. kvalifikační zkoušky: 15 000,- Kč (vč. 21% DPH, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1210917 Místo konání školení a kvalifikační zkoušky: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4

Výstupní dokument: Po absolvování školení a úspěšném složení kvalifikační zkoušky bude vystavena Zpráva o výsledku zkoušky vydané QC Plzeň. Na základě této zprávy je možné zažádat o vystavení certifikátu VT2dw dle ČSN EN ISO 9712 u APC Certifikační orgán pro personál (cena: 4 520,-Kč), www.apccz.cz
poplatek: 16 000,-Kč (vč. 21% DPH, studijních materiálů, kvalifikační zkoušky, zprávy o výsledku zkoušky vydané QC Plzeň )
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 25.9.2017 - pátek 29.9.2017 
SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN
veletrhy a výstavy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Mezinárodní veletrh svařovací techniky tentokrát v Duesseldorfu.
místo:Duesseldorf - Messe
pořadatel:DVS, Messe Essen

pondělí 02.10.2017 08:00 - čtvrtek 5.10.2017  podrobnosti 
Recertifikační kurz instruktorů svařování
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Recertifikační kurz je určen pro instruktory svářečských škol a další pracovníky ve svařování. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent certifikát instruktora svařování. Závěrečné zkoušky se konají dne 06.10.2017. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení certifikátu
poplatek: 7.200,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO13, s .r . o., pracoviště Praha, Budova IRIA, 1. patro, areál VÚ Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
pořadatel:DOM-ZO13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 02.10.2017 09:00 - pátek 6.10.2017  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole. Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:Dům techniky Pardubice spol. s.r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
pořadatel:DOM-ZO13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 09.10.2017 7.00 - 15.50 - středa 11.10.2017  podrobnosti 
Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží)
kurzy 
Kurz probíhá podle Technického pravidla CWS ANB TPC 027, v souladu s dokumentem EWF 544-01. Tato kvalifikace je opravňuje vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN ISO 17 660-1 „Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svarové spoje“, ČSN EN ISO 17 660-2 „Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nenosné svarové spoje“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: diplom mezinárodního svářečského praktika (IWP) a vyšší. Ověření dokladů (kopií vysvědčení) o dosaženém stupni vzdělání bude provedeno při zahájení kurzu, doporučujeme je poslat se závaznou přihláškou.
poplatek: 7 600,- Kč bez DPH. Cena celkem s 21% DPH 9 196,- Kč
místo:Areál VŠB-TU Ostrava - Poruba, Budova L
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 09.10.2017 09:00 - pátek 13.10.2017  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu PT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět kapilární zkoušení svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole. Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 12.500,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO13,s.r.o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM-ZO13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 09.10.2017 8:00  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu PT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Určeno pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, svářečský dozor, kteří budou provádět kapilární zkoušení svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole. Obsahem je: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 97/23/EC.
místo:DOM-ZO 13, s.r.o., pracoviště Ostrava, Válcovní 46, Ostrava
pořadatel:DOM-ZO 13, s.r.o., pracoviště Ostrava
kontakt:596616334, 602453292,, e-mail: ova@domzo13.cz

pondělí 9.10.2017 09.00 - úterý 10.10.2017  podrobnosti 
Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Požadavky na svařování
Seminář je určen pro projektanty, konstruktéry, technology a další zájemce z oboru. Legislativa, zásady návrhu svařované konstrukce, příčiny poruch svařovaných konstrukcí, mechanismy poškozování svařované konstrukce, mechanické vlastnosti termoplastů, rheologické chování (tečení a relaxace), kritéria pevnosti, skořepinové konstrukce (zjednodušený návrh nádrží), konstrukční zásady, metoda konečných prvků (základní poznatky, typy a ukázky analýz).
poplatek: 6.000,- Kč + DPH, slevy dohodou
místo:Velké Pavlovice, Penzion U Hiclů
pořadatel:UNO Praha s.r.o. a RG konstrukce
kontakt:Ing. Roman Gratza, Ph.D., 608 322 337,, L.Ondráček , 603 540 220, e-mail: info@rgkonstrukce.cz

úterý 10.10.2017 9.00 - 15.00 - středa 11.10.2017  podrobnosti 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEDPISEM ČD V95/5
semináře  Požadavky na svařování
Určeno pro: technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. (viz. Předpis V 95/5, kap. IV Směrnice pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76 Požadavky na zaměstnance: “Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářecí dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení OOZ/RS-DV vydané drážním úřadem, jeho praxe v oboru by měla být min.5.let.“)

Obsah: 1.den: 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., č.101/1995 Sb. , č. 173/1995 Sb., č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5 -změna č.4). Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura, krystalová mřížka)

2.den: 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO 9692- 1,2; ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ-S

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D. Variabilní symbol: 1101017 Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 4 500,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 10.10.2017 - pátek 13.10.2017 
WELDEX
veletrhy a výstavy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
17th International exhibition for welding materials, equipment and technologies
místo:Moskva - ECC Sokoklniki
pořadatel:
kontakt:e-mail: weldex@ite-expo.ru

pondělí 16.10.2017 8.00 - 16.00 - středa 18.10.2017  podrobnosti 
Instruktor svařování
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Pravidelné periodické doškolení instruktorů svařování (jednou za tři roky) Závěrečná zkouška:18.10.2017 (test z odborných znalostí a bezpečnostních předpisů, instruktážní vystoupení)

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Evropský/ mezinárodní svářečský praktik (nebo vyšší kvalifikace), certifikát instruktora svařování, platné osvědčení svářeče pro dvě metody (min. jedna zkouška podle ČSN EN 287)

Obsah: normy ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606, bezpečnost práce PO,základy technologií svařování, jakost svarů a související problematika (ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 6520, ČSN EN ISO 3834 atd.), technická pravidla CWS ANB, příprava vzorků k mechanickým zkouškám, instruktáž, pedagogické minimum (např. metody vzdělávání dospělých, psychologické aspekty dospělých, komunikace ve vzdělávání dospělých, praktické ukázky)

Výstupní dokument: po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu a certifikát CWS ANB Instruktor svařování (platnost 3 roky) Výuka probíhá: 8.00 hod do 16.30 hod., rozsah výuky 35 vyučovacích hod. Variabilní symbol: 1161017 Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle
poplatek: 11 000,-Kč (vč. 21% DPH, studijních materiálů, certifikátu Instruktor svařování)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, e-mail: vrablikova@svv.cz

středa 18.10.2017 8.00 - 14.30  podrobnosti 
Aktuální změny ve svařování XIV.
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Požadavky na svařování
Cílem semináře je seznámit s novými normami nejen ve svařování a dalšími zalímavostmi a praktickými zkušenostmi z oboru svařování, vč 3D tisku. Seminář je určen pro svářečský dozor, projektanty, konstruktéry,technology a pracov.kontroly.
poplatek: 1500,-Kč bez DPH
místo:Český svářečský ústav s.r.o. Průmyslová zóna Ostrava Vratimovská 624/11, Ostrava – Kunčičky;učebna: Auditorium
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o., Zkušební organizace č.15
kontakt:Ing. B. Kaděra, e-mail: bohumil.kadera@email.cz

čtvrtek 26.10.2017 9.00 - 14.00  podrobnosti 
Školení a zkoušení svářečských techniků
semináře  Požadavky na svařování
Určeno pro:technology svařování, kteří jsou držitelé diplomu IWE/EWE, IWT/EWT

Obsah: Normy ČSN 05 0705, ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606, ČSN EN ISO 14732, přehled technických pravidel CWS ANB, požární ochrana a bezpečnostní normy a předpisy (ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650), aktuální změny v současné normalizaci pro oblast svařování

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena: 3 500,- Kč (vč. 21% DPH, pověření svářečského technika a razítka) 2 900,- Kč (vč. 21% DPH, pověření svářečského technika) Variabilní symbol: 1261017 Výstupní dokument: Pověření svářečského technika CWS ANB Absolvent je oprávněn: vést zaškolovací kurzy pro zaškolené pracovníky ve smyslu ČSN 05 0705 a TP CWS ANB podle potřeb organizace a u závěrečných zkoušek působit jako předseda zkušební komise,vést kurzy svářečů dle podmínek TP A 125 Z3 ve svářečské škole, doškolovat a přezkušovat zaškolené pracovníky a svářeče z bezpečnostních předpisů ve smyslu ČSN 050705 a TP A 034 Z3
poplatek: 3 500,- Kč (vč. 21% DPH, pověření svářečského technika a razítka)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107, e-mail: vrablikova@svv.cz


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2017, všechna práva vyhrazena.