English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 23.4.2019 do 2.6.2019
pondělí 1.3.2010 - úterý 30.4.  podrobnosti 
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry, vstupní podmínky VŠ technického směru, 1 rok praxe. V ceně kurzu je školení a vystavení oprávnění na provádění vizuální kontroly v souladu s ČSN EN 970. Další termín kurzu je 20.9. až 19.11.2010
poplatek: 65 100,00 Kč (kurzovné + literatura + zkoušky + vystavení diplomu IWE) bez DPH
místo:Výukové středisko ŠKOLA WELDING, tř. E. Beneše 27, 316 00 Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., tř. E. Beneše 27., PlzeŃ, PSČ 316 00
kontakt:H. Meinerova tel. 378 117 124,, e-mail: hmeinerova@skola-welding.cz, jbartak@skola-welding.cz

neděle 19.11.2017 8.00 - 16.30 - čtvrtek 25.4.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 19.11.2018 – 25.4.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 19.11. – 22.11. + 26.11. – 29.11. + 3.12. – 6.12.2018

2. praktický blok: 14.1. – 17.1. + 21.1. – 24.1.2019

3. teoretický blok: 4.2. – 7.2. + 11.2. – 14.2. + 25.2. – 28.2. + 4.3. –7.3. + 18.3. – 21.3. + 25.3. – 28.3 + 1.4. – 4.4.2019

Písemná a ústní zkouška: 24.4. – 25.4.2019

Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah:svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: Po úspěšném složení všech zkoušek obdrží absolvent: potvrzení o absolvování kurzu, dva diplomy Mezinárodní svářečský inženýr (vydává CWS ANB a IIW) a Evropský svářečský inženýr (vydává CWS ANB a EWF), Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našemškolicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Cena: 76 033 Kč (+ 21% DPH, cena vč. DPH 92 000 Kč), zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (+ 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 14.01.2019 09:00 - středa 15.5.2019  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských inženýrů - IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský inženýr je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWE.

Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský inženýr". Držitel diplomu IWE je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 20.5.2019. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu.

V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 76.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 14.1.2019 09:00 - středa 15.5.2019  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských technologů - IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský technolog je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWT. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský technolog".

Držitel diplomu IWT je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 20.5.2019. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu.

V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 61.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 14.01.2019 09:00 - úterý 14.5.2019  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských specialistů - IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurz mezinárodní svářečský specialista je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWS. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský specialista".

Držitel diplomu IWS je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd.. Závěrečné zkoušky se konají dne 20.5.2019. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu.

V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 49.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 21.1.2019 9:00 - úterý 7.5.2019 
Kurz : MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR (IWE)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kurzy budou probíhat ve dnech pondělí - středa v uvedeném termínu. Kurzy jsou určeny pro odborné pracovníky ve svařování (pracovníky svářečského dozoru a technické kontroly, inspektory jakosti, konstruktéry, technology, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování apod.) s vysokoškolským vzděláním technického směru (FEANY).

Profil absolventa : Kurz svářečského inženýra poskytne absolventům vyšší, prakticky orientované znalosti svářečské technologie na úrovni graduovaných inženýrů. To zahrnuje evropské a národní normy, bezpečnostní předpisy, systémy zajištění jakosti, výrobní metody a postupy a aplikované inženýrství. Podmínky pro přijetí ke studiu: Pro přístup do kurzu IWE musí být účastník držitelem diplomu z technické univerzity (s minimálně 5 lety studia) schválené Ministerstvem školství ČR
poplatek: 81 500,00 Kč + 21% DPH Poplatek zahrnuje kurzovné, literaturu, zkoušky a diplmomy IWE a EWE.
místo:ATB-2 při VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno budova A1, 16. patro, učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno,
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz ; kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 08.04.2019 7.00 - 15.50 - čtvrtek 16.5.2019  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista ; IWS
Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření. IWS 2 Termín: 29.10. - 29.11. 2019
poplatek: Cena kurzu: 46 300,- Kč bez DPH Cena celkem 56 023,- Kč.
místo:Místo konání: Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

úterý 23.4.2019 9.00 - 15.00 - středa 24.4.2019  podrobnosti 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEDPISEM ČD V95/5
semináře  Požadavky na svařování
Termín: 23.4. 2019 – 24.4.2019 Určeno pro: technology svařování a svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. viz. Předpis ČD V95/5:2016 změna č.5. Požadavek předpisu pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76: Požadavky na zaměstnance: “Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářecí dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení, OOZ-S vydané DVI, a.s

Obsah: 1.den 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., Vyhláška č.101/1995 Sb., Vyhláška č. 73/1995 Sb., Vyhláška č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5). Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura, krystalová mřížka)

2.den 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO 9692- 1,2; ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ-S. Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D. Cena: 5 600,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 5 000,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Variabilní symbol: 1230419

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 5 600,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

středa 24.4.2019 9.00 - pátek 26.4.2019 
Příprvný kurz pro zkoušku tzv. osoby odborně způsobilé v souladu s předpisem ČD V95/5.
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování

Úkolem kurzu je Vás připravit pro úspěšné splnění požadvků zkoušky. Kurzem Vás bude provázet Petr Pařízek DOM-ZO 13, s.r.o.
poplatek: 5626,5 včetně DPH
místo:Náměstí 17. listopadu 2058, 560 02 Česká Třebová
pořadatel:Dopravní vzdělávací institut, a.s., Svářečská škola
kontakt:e-mail: alice.morkesova@dvi.cz

čtvrtek 25.4.2019 - pátek 26.4.2019  podrobnosti + on-line přihláška 
MOSTY 2019
konference 

Mezinárodní symposium

I. Mosty v ČR - správa a údržba mostů, významné mostní stavby

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa – Obchodní podmínky staveb
 • Přípravy plánovaných staveb
 • Stav silničních a železničních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů

III. Mosty v ČR - věda, výzkum a technické předpisy

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné projekty
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty

IV. Mosty v ČR - projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostních objektů, jejich příčiny a důsledky


poplatek: 3400Kč bez DPH
místo:Hotel International Brno, Husova 16/200, Brno
pořadatel:sekurkon, s.r.o.
kontakt:Ing. Jiří Chládek, CSc. Tel: +420 602 237 180, e-mail: inprekin@volny.cz

pondělí 29.4.2019 - úterý 30.4.2019  podrobnosti 
Plasty, lepení plastů
semináře 

Seminář je určen pro zpracovatele plastů a plastových komponent z průmyslu a řemesla. Je vhodný pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky, manažery kvality a kontroly, plánovače výroby, obchodní zástupce či aplikační inženýry.

Vzdělávací cíl: U uživatelů a zpracovatelů plastů se zvyšuje poptávka po lepení plastů. Lepení plastů není s jeho různorodými vlastnostmi lepení triviální záležitostí. Cílem je seznámit se v základní rovině s plasty a s technologiemi lepení plastů.

Výstupní dokument: Osvědčení o absolvování semináře Místo konání kurzu: SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno,

Přednáší: Doc. RNDr. Jiří Tocháček, CSc., Petr Tichý, Ing. Petr Poláček Ph.D., Ing. Ondřej Kysilka, Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA, Vladimír Dufek

Termín kurzu: 1. den: 29. 4. 2019 (8.30 – 15.30 hod) 2. den: 30. 4. 2019 (9.00 – 12.00 hod) V ceně kurzu je zahrnuto: Studijní materiál a podklady, občerstvení, pracovní materiál

Obsahová náplň kurzu: Co jsou polymery, jak vznikají, jejich vlastnosti Způsoby přípravy polymerů, klasifikace polymerů dle struktury Chování polymerů při zatížení – viskoelasticita Základní typy polymerů – termoplasty, reaktoplasty, elastomery Vlastnosti polymerů a jejich měření, zpracování polymerů – zpracovatelské technologie Degradace a stabilita polymerů – možné příčiny selhání plastového výrobku Stabilizátory a aditiva jako nedílná součást plastu, životnost a její předpověď Strukturní předpoklady polymeru z hlediska lepení Úpravy povrchu plastů před lepením Plazma, korona, fluorování – metody úpravy povrchu před lepením Výběr lepidla, prezentace lepidel pro lepení plastů Bezpečnost práce, návrh pracoviště

Praktická část: Praktické aplikace lepení plastů v laboratoři
poplatek: 8 900 Kč + DPH
místo:SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno
pořadatel:SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno
kontakt:e-mail: kysilkova@svv.cz

pondělí 13.5.2019 8.00 - 16.00 - středa 11.12.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 13.5.2019 – 11.12.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 13.5. – 16.5. + 20.5. – 23.5. + 27.5. – 30.5.2019

2. praktický blok: 3.6. – 6.6. + 10.6. – 13.6.2019

3. teoretický blok: 2.9. – 5.9. + 9.9.- 12.9. + 30.9. – 3.10. + 7.10. – 10.10. + 14.10. – 17.10. + 29.10. – 31.10. + 4.11. – 7.11. + 9.12.2019

Písemná a ústní zkouška: 10.12. – 11.12.2019 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly,prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: dva diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT), Cena bez DPH 21% DPH: 76 033 Kč, zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa:po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (+ 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 13.5.2019 8.00 - 16.00 - středa 13.11.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 13.5.2019 – 13.11.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 13.5. – 16.5. + 20.5. – 23.5. + 27.5. – 30.5.2019

2. praktický blok: 3.6. – 6.6. + 10.6. – 13.6.2019

3. teoretický blok: 2.9. – 5.9. + 9.9.- 12.9. + 30.9. – 3.10. + 7.10. – 10.10. + 14.10. – 17.10. + 11.11.2019

Písemná a ústní zkouška: 12.11. – 13.11.2019 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplom Mezinárodní svářečský technolog a Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena bez DPH 21% DPH: 61 983 Kč, zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 13.05.2019 9:00 - pátek 24.5.2019  podrobnosti 
TM: technologický modul - kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
WIP – kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB), TM: technologický modul (povinná část školení od 1. 1. 2012)
poplatek: školení 20900,- Kč bez DPH, zkouška 5000,- Kč bez DPH
místo:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
pořadatel:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
kontakt:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00, školící oddělení -, e-mail: skoleni@atg.cz

pondělí 20.5.2019 8:00 - pátek 24.5.2019  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení.

Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. Vzdělávací akce je zařazena do odborného plynárenského vzdělávání a ohodnocena 2 body.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s.r.o., Pracoviště Ostrava, Válcovní 46, 703 00 Ostrava
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Pracoviště Ostrava, Válcovní 46, 703 00 Ostrava
kontakt:e-mail: ova@domzo13.cz

úterý 21.5.2019 - čtvrtek 23.5.2019  podrobnosti + on-line přihláška  další informace v příloze 
XXXIV. DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

 • 4 bloky odborných přednášek
 • výjimečná setkání svářečských odborníků
 • exkurze ve výrobních závodech
 • sada aktuálních podkladů pro vaši práci
místo:Rychnov nad Kněžnou - Letovisko Studánka
pořadatel:ESAB Vamberk, s.r.o.; DT Pardubice
kontakt:e-mail: ots@esab.cz; dtpce@dtpce.cz

středa 22.5.2019 9.00 - 15.00 - čtvrtek 23.5.2019  podrobnosti 
Pracovní zkoušky pro oblast ŽKV - praktický seminář
kurzy  Požadavky na svařování, NDT
Termín: 22.5.2019 – 23.5.2019 Určeno pro: Pracovníky svářečského dozoru pro oblast svařování železničních kolejových vozidel

Obsah: 1.den 9.00 – 15.00 Obecné požadavky pracovních zkoušek, zkoušky VT, PT, makro, tvrdosti, požadavky EN 15085 a směrnice ECWRV, požadavky DVS 1621. 2.den 8.00 – 14.00 Praktické ukázky svařování pracovních zkoušek (atypických spojů), provedení zkoušky VT, PT, makro, vystavení protokolů z pracovních zkoušek. Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D. Cena: 5 400,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 5 000,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Variabilní symbol: 1220519

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 5 400,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 28.5.2019 
OCELOVÉ KONSTRUKCE 2019
konference  Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
XXI. konference OCELOVÉ KONSTRUKCE 2019 s fakultativní exkurzí

Pořádáno ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D.

TEMATICKÉ OKRUHY

I. Materiálové inženýrství, výroba, kvalita a údržba oceli, povrchová ochrana odborný garant Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., VŠB-TU Ostrava

II. Projektování a návrh ocelových konstrukcí odborný garant Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D., VŠB-TU Ostrava

III. Realizace staveb odborný garant prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., VUT v Brně II. Technologické ocelové konstrukce v energetice odborný garant Ing. Lubomír Gogela, VÍTKOVICE, a.s.

Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).
poplatek: 3.500,-Kč + DPH
místo:Hotel Termal Mušov, Pasohlávky
pořadatel:sekurkon, s.r.o.
kontakt:Tel: +420 773 544 449, e-mail: subrtova@sekurkon.cz

úterý 28.5.2019 
OCELOVÉ KONSTRUKCE 2019
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Požadavky na svařování, NDT

XXI. konference
 • Rekonstrukce mostu km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice
 • BIM - výměna informací mezi CDE a projekčním softwarem
 • Progresívna výstavba energetických konštrukcií pomocou vrtulníkov
 • Dělení oceli, čistota řezu, rychlost, ekonomika
 • Výroba a obchod s ocelí v roce 2018
 • Informace z technické komise ČAOK
 • The Global Galvanizing Awards 2018


poplatek: 4.235,- včetně DPH 21%
místo:Hotel Termal Mušov, Pasohlávky
pořadatel:Česká asociace ocelových konstrukcí, Sekurkon
kontakt:e-mail: subrtova@sekurkon.cz

úterý 28.5.2019 9.00 - 15.00 
SEMINÁŘ PRO SVÁŘEČSKÝ DOZOR V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ A OPRAV KOLEJOVÝCH VOZIDEL. NOVÉ NORMY ŘADY EN 15085, SOUVISEJÍCÍ DVS SMĚRNICE A ZMĚNA PŘEDPISU ČD V 95/5, NOVÁ NORMA DIN 27201-6, RESP. EN 15085-6.
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Požadavky na svařování

Určeno pro:pracovníky firem, které vyrábějí a opravují kolejová vozidla svařováním a kteří ve své praxi využívají normy řady EN 15085, předpisy DB, ČD a související směrnice DVS, resp. předpis ČD V 95/5.

Obsah: Aktuální informace o přechodu od certifikací ke klasifikaci firmy, označení klasifikace firmy podle typu aktivity výrobce železničních kolejových vozidel D, P, M, S, nová struktura matice odpovědnosti pro osoby svářečského dozoru a pro co je která úroveň autorizována, normativní požadavky na klasifikační úrovně CL1, CL2 a CL3, zrušení CL4, podrobně zpracované požadavky pro provádění inspekcí, zkoušek a jejich dokumentace, požadavky na FAI, kdo je pro CL1,CL2 a CL3 oprávněný je provádět, jak se vypočítává velikost výrobce a proč,požadavky pro svařování při údržbě podle EN 15085-6, nově definované kvalifikace NDT, které díly se mohou svařovat s omezením a u kterých je to zakázáno, nové DVS, včetně jejich překladů do českého jazyka, praktické zkušenosti z pracovních zkoušek u výrobců ŽKV,nově vydané technické normy, které mají na proces kvalifikace firmy vliv.

Přednáší: Ing. Pavel Flégl, Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o., Variabilní symbol: 1280519 Místo konání:Konferenční centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí Sázava, Chemická 952 Praha 4 – Kunratice (parkování zdarma) Výstupní dokument: slouží jako doklad o absolvování pravidelného školení svářečského dozoru, které je závazně doporučeno příslušnými předpisy DVS, příp. požadováno pro pracovníky s kvalifikací OOZ nebo pro vydání certifikátu CWS ANB.
poplatek: 5 000,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, sborníku pracovních překladů vybraných předpisů)
místo:Konferenční centrum VŠCHT Praha Sázava, Chemická 952, Praha 4 – Kunratice
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.