English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]

středa 18.4.2018 9.00 - 14.30  podrobnosti 
INTERNÍ AUDITOR PRO SVAŘOVÁNÍ
semináře  Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Určeno pro: interní auditory v systému ISO 9001, kteří prověřují aplikaci systému řízení kvality svařování dle ISO 3834 a případně výrobkových norem pro svařování.

Obsah: Požadavky na provádění interních auditů, požadavky technických norem, co se ptát – tvorba katalogových otázek, kontrolované činnosti – objednávání, skladování, zpětná sledovatelnost základních a přídavných materiálů, kontrola technické přípravy výroby, výkresová dokumentace, WPS, WPQR, kontrola svářečských pracovišť před, v průběhu a po svařování, technická kontrola, inspekční činnost, kontrolní plán, rozdělení metod nedestruktivních a destruktivních zkoušek, protokoly a jejich význam, přejímka svařovaných dílů a výstupní kontrola, včetně dokumentů odevzdávaných zákazníků, závěry interních auditů, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a připojení značky CE.

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., Ing. Václav Šrom Cena: 3 600,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 3 200,- (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Variabilní symbol: 1180418 Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře Poznámka: Seminář bude realizován při minimálním počtu 10 přihlášených zájemců.
poplatek: 3 600,-Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, 261062107,, e-mail: vrablikova@svv.cz

<<< zpět

Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.