English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]

pondělí 18.3.2019 8.00 - 16.00 - čtvrtek 11.4.2019  podrobnosti 
Dílenský svářečský dozor - praktický kurz
kurzy  Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 18.3. – 21.3. + 8.4. - 11.4.2019, 8 výukových dnů, kurz je rozdělen na teoretický a praktický blok Kurz je určen: pro svářeče, mistry provozů se zaměřením na svařování, opravy svařováním, pro kontrolory a pro ty, kteří potřebují získat základní praktické znalosti a zkušenosti v oblasti svařování kovů, příp. pro absolventy kurzů pro vyšší svářečský personál, kteří v tomto oboru dosud svou praxi nevykonávali. Cílem kurzu je sjednotit požadavky na teoretické a praktické znalosti svářečského personálu, což umožní zlepšit komunikaci mezi dílenským svářečským personálem a svářečským dozorem

Obsah kurzu: 1. TEORETICKÝ BLOK: 18.3.2019 – 21.3.2019 (4 výukové dny)

1. den: 9.00 – 15.30 Technologie svařování Přednáší: Ing. Radko Verner Metody svařování, terminologie, označování metod dle ČSN EN ISO 4063, polohy svařování dle normy ISO 6947. Přehled základních metod svařování – jejich výhody a nevýhody (plamenové svařování, svařování MIG/MAG, svařování TIG (WIG),ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, svařování pod tavidlem, svařování elektrickým odporem, speciální technologie svařování).

2.den: 8.30 – 15.30 Materiály a jejich svařitelnost Přednáší: Ing. Václav Šrom Rozdělení ocelí, značení ocelí dle EN a ISO. Výroba jemnozrnných ocelí. Teplotní cyklus svařování, vnesené teplo. Předehřev a interpass. Svařitelnost. Tepelné zpracování. Trhliny. Korozivzdorné, žárupevné, žáruvzdorné oceli, neželezné kovy.

3. den: 8:30 – 15.30 Navrhování svařovaných konstrukcí Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D. Rovnováha sil a momentů, vnější zatížení. Určení vnitřních sil a momentů jednoduchých staticky zatížených systémů. Volba základních a přídavných svařovacích materiálů při návrhu konstrukcí z hlediska jejich namáhání. Příklad výpočtu jednoduchého svarového spoje. Návrh svarového spoje a svarových ploch dle ČSN EN ISO 9692. Zobrazování svarů na výkresech, ČSN EN ISO 2553. Vrubový účinek od vad svarových spojů. Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin. Příklady konstrukčních požadavku výrobkových norem EN 1090 a EN 15085.

4.den: 8:30 -15.30 Výroba a systémy jakosti pro oblast svařování Přednáší: Ing. Josef Pajer Požadavky EN ISO 3834. Svářečský dozor –úkoly a odpovědnosti ISO 14731. Požadavky na kvalifikaci svářečů a operátorů, vyššího svářečského personálu a pracovníků pro provádění NDT. Přídavné materiály – příklady značení, skladování, dokumenty kontroly. Výrobní zařízení a svařovací zdroje. Bezpečnost práce a požární ochrana při svařování. Místo konání 1.teoretického bloku: učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 - Michle

2. PRAKTICKÝ BLOK : 8.4. - 11.4.2019 (4 výukové dny)

1.den: 9.00 – 15.00 Praktické svařování ve svářečské dílně Praktický výcvik zajišťují instruktoři svařování svářečské školy SVV Praha s.r.o. Praktické ukázky metod svařování 111, 135, 141, možnost vyzkoušení metody, svařování zkušebních kusů pod dohledem zkušených svářečských instruktorů

2.den: 8.30 – 15.00 Zkoušky VT, PT, makro Praktický výcvik: Ing. David Hrstka, Ph.D. Přehled metod NDT kontroly, teoretický základ uvedených metod zkoušení, praktické provedení NDT zkoušek VT, PT, makro, hodnocení jakosti svarů, včetně vystavení protokolů.

3.den: 8.30 – 15.00 Simulace zkoušky svářečů, vystavení pWPS, WPQR Praktický výcvik: Ing. David Hrstka, Ph.D., instruktoři svářečské školy Praktický nácvik a ukázka zkoušek svářečů, postup při vypracování pWPS při svařování zkušebních kusů, požadované zkoušky (požadavky, protokoly), vyhodnocení zkoušek, vystavení WPQR.

4.den: 8.30 – 13.30 Opakování Opakování, závěrečný profesní pohovor, vystavení osvědčení. Místo konání 2.praktického bloku: svářečská škola SVV Praha, U Michelského lesa 370, Praha 4 Cena: 26 000,-Kč ( vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů, osvědčení) Zvýhodněná cena: 21 000,-Kč (vč. 21% DPH, obědů, studijních materiálů, platí pro naše klienty, kteří využili nabídku služeb SVV Praha s.r.o. v posledních třech letech) Variabilní symbol: 1180319

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování s přehledem proškolených norem (pozn.: výstupní dokument nenahrazuje doklad o kvalifikaci ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731)
poplatek: 21488
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

<<< zpět

Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.