English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]

pondělí 29.4.2019 - úterý 30.4.2019  podrobnosti 
Plasty, lepení plastů
semináře 

Seminář je určen pro zpracovatele plastů a plastových komponent z průmyslu a řemesla. Je vhodný pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vedoucí a vývojové pracovníky, manažery kvality a kontroly, plánovače výroby, obchodní zástupce či aplikační inženýry.

Vzdělávací cíl: U uživatelů a zpracovatelů plastů se zvyšuje poptávka po lepení plastů. Lepení plastů není s jeho různorodými vlastnostmi lepení triviální záležitostí. Cílem je seznámit se v základní rovině s plasty a s technologiemi lepení plastů.

Výstupní dokument: Osvědčení o absolvování semináře Místo konání kurzu: SVV Praha, s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno,

Přednáší: Doc. RNDr. Jiří Tocháček, CSc., Petr Tichý, Ing. Petr Poláček Ph.D., Ing. Ondřej Kysilka, Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA, Vladimír Dufek

Termín kurzu: 1. den: 29. 4. 2019 (8.30 – 15.30 hod) 2. den: 30. 4. 2019 (9.00 – 12.00 hod) V ceně kurzu je zahrnuto: Studijní materiál a podklady, občerstvení, pracovní materiál

Obsahová náplň kurzu: Co jsou polymery, jak vznikají, jejich vlastnosti Způsoby přípravy polymerů, klasifikace polymerů dle struktury Chování polymerů při zatížení – viskoelasticita Základní typy polymerů – termoplasty, reaktoplasty, elastomery Vlastnosti polymerů a jejich měření, zpracování polymerů – zpracovatelské technologie Degradace a stabilita polymerů – možné příčiny selhání plastového výrobku Stabilizátory a aditiva jako nedílná součást plastu, životnost a její předpověď Strukturní předpoklady polymeru z hlediska lepení Úpravy povrchu plastů před lepením Plazma, korona, fluorování – metody úpravy povrchu před lepením Výběr lepidla, prezentace lepidel pro lepení plastů Bezpečnost práce, návrh pracoviště

Praktická část: Praktické aplikace lepení plastů v laboratoři
poplatek: 8 900 Kč + DPH
místo:SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno, Vídeňská 55, 639 00 Brno
pořadatel:SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno
kontakt:e-mail: kysilkova@svv.cz

<<< zpět

Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.