English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]

pondělí 7.9.2020 7.00 - 16.00 - úterý 15.9.2020  podrobnosti 
Personál odpovědný za tepelné zpracování svarových spojů podle dokumentu EWF-628r1-10; Úroveň B, S, C
kurzy 
Kurz se pořádá podle dokumentu EWF-628r1-10 ve třech kvalifikačních stupních B, S a C s použitím odporového a indukčního ohřevu.

Pracovníci dle úrovně kvalifikace mohou provádět operace tepelného zpracování svarů na výrobcích jednoduchého i složitého geometrického tvaru. Pracovníci můžou aplikovat metody tepelného zpracování, nastavit zařízení a vyhodnotit výsledky v souladu s platnými zákony, normami a specifikacemi, interpretovat a aplikovat písemné pokyny, organizovat a podávat zprávy o výsledcích tepelného zpracování a uplatňovat bezpečnostní postupy. Pracovníci mohou provádět školení na pracovišti a zpracovávat písemné pokyny a instrukce na provedení TZ.

Pracovník s kvalifikací úrovně B může provádět operace tepelného zpracování svarů na výrobcích jednoduchého geometrického tvaru (např. tupých svarů plechů a trubek) podle písemně zpracovaných postupů pod odhledem pracovníků s kvalifikací úrovně S, nebo C. Musí být schopen nastavit zařízení, provádět tepelné zpracování, zaznamenat a nahlásit výsledky a pochopit a aplikovat bezpečnostní postupy. Není zodpovědný za výběr použitých metod a technik tepelného zpracování ani za posouzení výsledků.

Pracovník s kvalifikací úrovně S může provádět a řídit operace tepelného zpracování na komponentech jednoduchého geometrického tvaru (např. tupý svar na desce nebo trubce) s použitím odporového i indukčního ohřevu v souladu se zavedenými nebo uznávanými pokyny nebo postupy. Pracovník může aplikovat metody tepelného zpracování, nastavit zařízení a vyhodnotit výsledky v souladu s platnými zákony, normami a specifikacemi, plnit všechny úkoly na základní úrovni (nebo kontrolovat správné plnění takových úkolů, jsou-li prováděny jinými osobami), interpretovat a aplikovat písemné pokyny, organizovat a podávat zprávy o výsledcích tepelného zpracování a uplatňovat bezpečnostní postupy. Pracovník může provádět školení na pracovišti a vedení pracovníků se základním stupněm kvalifikace.

Pracovník kvalifikovaný na úroveň C má plnou zodpovědnost za operace tepelného zpracování a dohled nad personálem. Pracovník může provádět všechny techniky TZ pro všechny geometrie. Je seznámen se zákony, normami, specifikacemi a postupy a uplatňuje bezpečnostní postupy. Pracovník školí a dohlíží na pracovníky se základním a standardním stupněm kvalifikace. Určuje konkrétní metody, techniky a postupy TZ které mají být použity a zpracovává písemné pokyny a instrukce na provedení TZ.

Termín: 12.10. - 20.10.2020 7,00 – 16,00 hod.
poplatek: ¨18 200 Kč bez DPH, Úroveň S: 24 300 Kč bez DPH, Úroveň C: 34 600 Kč bez DPH
místo:ARC-Heating s.r.o., Domažlická 168, 318 00 Plzeň
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o. a ARC-Heating s.r.o
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2020, všechna práva vyhrazena.