English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]

pondělí 15. 02. 2021 - středa 12.5.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc.IAB-252r5-19je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu v délce 369 hod.

Podmínky pro přijetí ke studiu: Pro přístup do kurzu IWT musí účastník dovršit 20 let věku. Dále musí účastník splnit jednu znásledujících podmínek:Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) ztechnické střední školy uznané vČR.Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) zjiné střední školy než výše uvedené a absolvoval alespoň 4 roky vzdělávání vprofesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy.

Doba trvání kurzu: 13 týdnů výuka 3 dny v týdnu (pondělí-středa)
poplatek: Vložné včetně všech příruček, mezinárodního i evropského diplomu a zkoušek: 68 000,00 Kč + 21% DPH 68 000,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.