English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]

středa 5.4.2023 9.00 - 14.00  podrobnosti + on-line přihláška 
Aktualizační praktický seminář pro pracovníky NDT – vizuální kontrola
semináře  NDT
Termín: 5.4.2023, 9.00 – 14.00 hod., variabilní symbol:1050423

Určeno pro: držitele certifikátu dle ISO 9712 v metodě VT, pro plnění kreditního systému vzdělávání pracovníku NDT

Od října 2022 vyšla nová norma ISO 9712: Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Mimo jiných změn, je zde nově uvedeno, jakým způsobem je možné platnost certifikátu prodlužovat po certifikaci a recertifikaci. Platnost certifikátu je 5let! Certifikační orgán prodlužuje dobu platnosti certifikátu po předložení: 1.písemného dokladu o uspokojivém vyšetření ostrosti vidění na blízko provedeném během předchozích 12 měsíců 2.písemného dokladu o uspokojivém vyšetření barevného vidění a/nebo vnímání ve stupni šedi, které bylo provedeno během předchozích 60 měsíců 3.ověřitelných listinných důkazů o pokračující uspokojivé pracovní činnosti bez významného přerušení v metodě a sektoru, pro které se žádá o prodloužení osvědčení a to buď: a) dokladem o úspěšném absolvování praktické zkoušky nebo b) dokladem o úspěšném splnění požadavků strukturovaného kreditního systému podle přílohy C normy ISO 9712

Obsah: požadavky nové normy ČSN EN ISO 9712, podmínky provádění vizuální kontroly dle EN ISO 17637, definice vad svarů a jejich ukázky, procvičení norem ČSN EN ISO 5817 a ČSN EN ISO 10042, ukázky z praxe, provedení praktického vyhodnocení svarového spoje včetně vystavení protokolů z VT pro tupý a koutový svar

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena: 4 000,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, sborníku) Zvýhodněná cena: 3 500,-Kč (vč.21% DPH, obědu, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře,který je ohodnocen 2 body v kreditním systému podle přílohy C normy ISO 9712
poplatek: 4 000,-Kč vč 21% DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz, www.svv.cz

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.