English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]

pondělí 2.9.2024 10.00 - středa 27.11.2024  podrobnosti 
MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR (IWE)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem Mezinárodního svářečského inženýra (dále IWE) v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informací a prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářecího inženýra dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti. Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení v rámci legislativy evropského i mezinárodního regionu.

Učební plán kurzu: v rámci CŽV kurs „Mezinárodního svářečského inženýra" budou účastníci kurzu seznámeni s následující problematikou v modulech: a) technologie svařování a zařízení 95 h b) materiály a jejich svařitelnost 115 h c) konstrukce a projektování 62 h d) výroba, výrobní inženýrství 116 h e) základní praktické dovednosti + exkurze 60 h _____________________________________________________________ celkem 448 h

Podmínky pro přijetí ke studiu: Pro přístup do kurzu IWE musí být účastník držitelem diplomu z technické univerzity (s minimálně 5 lety studia) schválené Ministerstvem školství ČR. Doba trvání kurzu: 15 týdnů - výuka 3 dny v týdnu (pondělí - středa). První dva týdny celý týden. Datum ukončení kurzu: 27. 11. 2024 zkoušky: 03. 12. 2024 + 04. 12. 2024
poplatek: Náklady na jednoho účastníka kurzu: 112.500,- Kč + 21% DPH
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 616 69 Brno budova A1, 16. patro, učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno,
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Ing. Jaroslav Kubíček, IWE - vedoucí ATB-2 při VUT FSI Brno mail: kubicek@fme.vutbr.cz telefon: 541142506 mobil:737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.