English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN 42 0623-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chemical analysis of non-ferrous metals and alloys. Low-alloy copper. Determination of silver by the atomic absorption method and potentiometric titration method
Třídicí znak:420623
Schválena:16.9.1986
Účinnost od:1.1.1988
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:470 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.