English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN ISO 3738-1
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 1: Test method
Třídicí znak:420360
Schválena:27.9.2006
Vydána:1.11.2006
Účinnost od:1.12.2006
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 3738-1:1982
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:314 kB
Změny:*Z1 11.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2010
Věstník:11/2010
Účinnost od:1.12.2010
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:118 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.