English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 15063-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 2: Pracovní metoda
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Copper and copper alloys - Determination of main constituents and impurities by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry (XRF) - Part 2: Routine method
Třídicí znak:420627
Schválena:17.5.2007
Vydána:1.6.2007
Účinnost od:1.7.2007
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15063-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:191 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.