English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN P CEN/TS 14938-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Copper and copper alloys - Determination of bismuth content - Part 2: FAAS method
Třídicí znak:420623
Schválena:4.6.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.2.2011
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 14938-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:212 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.