English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 60974-2 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 60974-2 ed. 3 (05 2205) z října 2013, která tuto normu zcela nahradí od 2016-02-28. S účinností od 2011-02-01 se nahrazuje ČSN EN 60974-2 (05 2205) z listopadu 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:052205
Schválena:30.9.2008
Vydána:1.11.2008
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:28.2.2016
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:404 kB
Změny:*Z1 10.13 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2013
Věstník:10/2013
Účinnost od:1.11.2013
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:105 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.