English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 50504
Validace zařízení pro obloukové svařování
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Validation of arc welding equipment
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60974-14 (05 2205) ze srpna 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2021-11-23.
Třídicí znak:052203
Schválena:12.11.2008
Vydána:1.1.2009
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:23.11.2021
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1049 kB
Změny:Z1 8.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.8.2019
Věstník:8/2019
Účinnost od:1.9.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:103 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.