English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 1715-3
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 3: Zvláštní požadavky pro mechanické použití (kromě svařování)
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 3: Specific requirements for mechanical uses (excluding welding)
Třídicí znak:421421
Schválena:2.12.2008
Vydána:1.1.2009
Účinnost od:1.2.2009
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:159 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.