English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 2151
Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2)
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (Grade 2)
Třídicí znak:011655
Schválena:13.1.2009
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:579 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.