English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN P CEN/TS 1591-4
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 4: Kvalifikace personálu odpovědného za montáž šroubových spojů na zařízeních podléhajících směrnici pro tlaková zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of bolted joints fitted to equipment subject to the Pressure Equipment Directive
Třídicí znak:131551
Schválena:27.1.2009
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.5.2014
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:166 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.