English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 80000-13
Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Quantities and units - Part 13: Informatics
Poznámka:S účinností od 2011-06-01 se nahrazují články 3.8 a 3.9 ČSN EN 60027-2 (33 0100) z dubna 2008, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:011300
Schválena:19.2.2009
Vydána:1.3.2009
Účinnost od:1.4.2009
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:397 kB
Opravy:*1 10.16 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2016
Věstník:10/2016
Účinnost od:1.11.2016
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:129 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.