English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN ISO 10113
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Sheet and strip - Determination of plastic strain ratio
Třídicí znak:420435
Schválena:3.2.2009
Vydána:1.3.2009
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:1.9.2020
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:825 kB
Opravy:*1 12.14 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 8.14 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.12.2014
Věstník:12/2014
Účinnost od:1.1.2015
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:95 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2014
Věstník:8/2014
Účinnost od:1.9.2014
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:122 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.