English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 12004-1
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Sheet and strip - Determination of forming limit curves - Part 1: Measurement and application of forming limit diagrams in the press shop
Třídicí znak:420434
Schválena:23.4.2009
Vydána:1.5.2009
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.6.2021
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3205 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.