English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


TNI CEN/TR 15678
Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Concrete - Release of regulated dangerous substances into soil, groundwater and surface water - Test method for new or unapproved constituents of concrete and for production concretes
Třídicí znak:731349
Schválena:10.4.2009
Vydána:1.5.2009
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:311 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.