English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN ISO 1996-2
Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels
Třídicí znak:011621
Schválena:16.7.2009
Vydána:1.8.2009
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.10.2018
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5467 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.