English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN ISO 20032
Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Method for evaluation of tensile properties of metallic superplastic materials
Třídicí znak:420320
Schválena:21.7.2009
Vydána:1.9.2009
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.6.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:616 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.