English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 12350-6
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing fresh concrete - Part 6: Density
Třídicí znak:731301
Schválena:25.9.2009
Vydána:1.10.2009
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.1.2020
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:234 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.