English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 12390-5
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 12390-5 (73 1302) ze září 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2019-12-31.
Třídicí znak:731302
Schválena:25.9.2009
Vydána:1.10.2009
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:31.12.2019
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:191 kB
Změny:*Z1 10.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2019
Věstník:10/2019
Účinnost od:9.10.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:125 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.