English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 3580
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels - Classification
Třídicí znak:055050
Schválena:25.9.2009
Vydána:1.11.2009
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.8.2011
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:518 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.