English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN ISO 16630
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Sheet and strip - Hole expanding test
Třídicí znak:420438
Schválena:2.10.2009
Vydána:1.11.2009
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.7.2018
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1003 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.