English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN 10028-1+A1
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements
Třídicí znak:420937
Schválena:24.11.2009
Vydána:1.12.2009
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.4.2018
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:353 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.