English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 9612
Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method
Třídicí znak:011622
Schválena:21.12.2009
Vydána:1.1.2010
Účinnost od:1.2.2010
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:672 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.