English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN P CEN/TS 15616
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kadmia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Copper and copper alloys - Determination of cadmium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
Třídicí znak:420623
Schválena:20.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.6.2013
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:176 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.