English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 3746
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurements surface over a reflecting plane
Třídicí znak:011606
Schválena:1.3.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.7.2011
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3838 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.