English svareni
Vybrané normy.

Platnost:



Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 12001
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the drafting and presentation of a noise test code
Třídicí znak:011619
Schválena:26.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:612 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.